รายงานพิเศษ

​โยธาฯ ยกเลิกโครงการพัฒนาพื้นที่กอบกาญจน์ ทน.หาดใหญ่ลุยสร้างด้วยวิธีอุทิศที่ดินแทน

เมื่อ: 14:53 น. 10 เม.ย. 62   4230 ครั้ง

โครงการจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หวังแปลงที่ดินตาบอด 100 ไร่ ด้านหลังโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษาหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 ไม่ประสบความสำเร็จหลังตามหาเจ้าของที่ดินให้ยินยอมร่วมโครงการได้ไม่ครบตามจำนวน ล่าสุด เทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมนำโครงการสานต่อใช้การขอความร่วมมือชาวบ้านอุทิศที่ดินสร้างถนน จัดเส้นทางให้ที่ดินทุกแปลงไม่เป็นที่ดินตาบอด พร้อมเริ่มดำเนินโครงการในปี 2563


ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีแนวทางดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินนำร่องจังหวัดละ 1 โครงการ โดยดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายจังหวัด ส่วนของจังหวัดสงขลา มีการคัดเลือกที่ดินบริเวณกอบกาญจน์ ช่วงด้านหลังระหว่างถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ถึงซอย 10 ถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นพื้นที่ตาบอด รกร้างว่างเปล่ามีเนื้อที่รวมประมาณ 100 ไร่ โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2558 ภายใต้การทำงานร่วมกันของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่

ความคืบหน้าล่าสุดของการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณกอบกาญจน์ พื้นที่โครงการ 99 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากการดำเนินโครงการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดรูปที่ดินของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินทุกรายในแนวถนนโครงการผังเมืองรวมกว้าง 16.00 เมตร (ยังขาด 9 แปลง 6 ราย) ถึงแม้ว่าได้รวบรวมหนังสือให้ความยินยอมของเจ้าของที่ดิน 351 ราย หรือประมาณ 92.86 % ของจำนวนเจ้าของที่ดิน (ทั้งหมด 378 ราย) จำนวน 548 แปลง (ทั้งหมด 583 แปลง) และคิดเป็นเนื้อที่ 95.47 % ของเนื้อที่แล้วก็ตาม ฉะนั้นจึงถือว่าผู้ดำเนินโครงการ (เทศบาลนครหาดใหญ่)ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจำเป็นต้องขอถอนตัวจากการเป็นผู้ดำเนินโครงการร่วม การพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินจึงจำเป็นต้องยุติลงโดยปริยาย

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศักยภาพของพื้นที่บริเวณนี้และความเข้มแข็งของเจ้าของที่ดินที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ ฉะนั้นเทศบาลนครหาดใหญ่ จะใช้วิธีการก่อสร้างถนนด้วยวิธีอุทิศที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณะแทน ทั้งนี้เนื่องจากแปลงที่ดินบริเวณนี้ ส่วนใหญ่มีการแบ่งหักโฉนดที่ดินเป็นถนนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว มีความกว้างประมาณ 5.00-10.00 เมตร มีเพียงเจ้าของที่ดิน 3 กลุ่ม ที่ยังเป็นที่ดินตาบอดไม่ติดถนนสาธารณะ จึงจำเป็นต้องรวมกลุ่มกันเพื่อทำการแบ่งหักที่ดินแล้วอุทิศที่ดินบางส่วนให้แก่เทศบาลฯ เพื่อก่อสร้างถนน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมแปลง แบ่งแยกแปลงที่ดินและอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะเจ้าของที่ดินต้องรับผิดชอบเอง ตอนนี้ผลการดำเนินการแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ

1) การเตรียมการเพื่อก่อสร้างถนนสาธารณะ ได้แบ่งแผนดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที่ดินเส้นต่างๆ โดยจะเริ่มในปีงบประมาณ 2563 (ดังภาพที่แสดงประกอบ)

2) การพัฒนาพื้นที่ตาบอด ทั้ง 3 กลุ่ม โดยดำเนินการกลุ่มแรก (กลุ่ม A) เนื้อที่ทั้งหมด 4,680.80 ตรม จำนวน 37 แปลง เจ้าของที่ดิน 9 ราย โดยจัดประชุมเจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และวันที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการอุทิศที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนต่อเชื่อมกับทางสาธารณะโดยรอบ

สำหรับโครงการนี้น่าเสียดายที่กรมโยธาธิการฯ ไม่สามารถดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จ การสร้างแนวนถนนหลักกว้าง 16 เมตร จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการลดความแออัดทางการจราจรและรองรับการเติบโตของชุมชนในอนาคต อย่างไรก็ตามการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโครงการมาดำเนินการต่อด้วยการก่อสร้างถนนตามแนวหลักเขตสาธาณะที่มีอยู่ก่อนแล้ว บวกกับการขออุทิศที่ดินเพื่อจัดสรรไม่ให้มีที่ดินตาบอด เพื่อให้เจ้าของที่ได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน แม้แนวถนนจะกว้างเพัยง 5-10 เมตร ก็สามารถช่วยให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ในที่สุด

โครงการจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์

 
เมื่อ: 14:53 น. 10 เม.ย. 62   4230 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

จนท.โยธาฯ เตรียมสำรวจการก่อสร้างแนวถนนโครงการจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์
ข่าวล่าสุด
เข้าวินทั้งคู่ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รัฐบาลลุ่งตู่2/1
เมื่อ: 15:20รายงานพิเศษ
Southern offline Market เปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจต่อยอดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากล
เมื่อ: 14:47เศรษฐกิจบ้านเรา
​ฮอนด้าพิธานฯ มั่นใจแบรนด์แกร่งฐานลูกค้าเหนียว-ชูจุดขายเป็นธุรกิจที่ดูแลสังคม
เมื่อ: 15:55รายงานพิเศษ
​FOMM รถยนต์ไฟฟ้าที่มีบริษัทลูกกฟภ.เป็นผู้ถือหุ้นทยอยส่งมอบรถให้ลูกค้าแล้ว
เมื่อ: 15:02คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ผู้ปกครองและชาวบ้าน รวมตัวประท้วงคำสั่งย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนเทศบาล2
  25132 ครั้ง
 2. ​ชาวบ้านสงสัยแท้ที่จริงแล้วรถบัสมาเลย์ขึ้นเขาคอหงส์ได้หรือไม่
  8958 ครั้ง
 3. ​ทางหลวงชนบท เปิดแนวก่อสร้างเส้นทางใหม่สายในสนามบิน-คลองแงะ
  5384 ครั้ง
 4. ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ ท้องถิ่นที่ท่านอยู่อาศัย
  5010 ครั้ง
 5. รถพ่วง18ล้อชนจยย.เหยียบคนขับผู้หญิงเสียชีวิตดับคาที่ ถ.กาญจนวณิชย์ บ้านพรุ
  4819 ครั้ง
 6. ​จัดหางานสงขลา ชวนร่วมงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ 27-28 มิ.ย.62
  4796 ครั้ง
 7. สั่งปรับ 1,000บาท ร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคา หลังมีข่าวบนโซเชียลว่าขายแพง
  2225 ครั้ง
 8. เข้าวินทั้งคู่ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รัฐบาลลุ่งตู่2/1
  2213 ครั้ง
 9. ​ส่องสนามบ้านพรุ สจ.ณัฐวุฒิ ไชยชูลี ย้ายสนามลงชิงนายกเล็กเปิดตัวทีมบ้านพรุยั่งยืน
  1931 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้ว Mid Year Sale @Hatyai งานเดียวครบทั้งเฟอร์นิเจอร์-แฟชั่น-อาหาร-หนังสือ รีบมาเลยที่ศูนย์ประชุมฯ ม.อ.
  1462 ครั้ง
 1. เข้าวินทั้งคู่ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รัฐบาลลุ่งตู่2/1
  0 ครั้ง
 2. Southern offline Market เปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจต่อยอดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากล
  0 ครั้ง
 3. ​ฮอนด้าพิธานฯ มั่นใจแบรนด์แกร่งฐานลูกค้าเหนียว-ชูจุดขายเป็นธุรกิจที่ดูแลสังคม
  0 ครั้ง
 4. ​FOMM รถยนต์ไฟฟ้าที่มีบริษัทลูกกฟภ.เป็นผู้ถือหุ้นทยอยส่งมอบรถให้ลูกค้าแล้ว
  0 ครั้ง
 5. ธ.กรุงไทย ชวนเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มเป็นแบบชิปการ์ด แบบฟรีค่าธรรมเนียม
  0 ครั้ง
 6. สั่งปรับ 1,000บาท ร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคา หลังมีข่าวบนโซเชียลว่าขายแพง
  0 ครั้ง
 7. ​แท้ที่จริงแล้วเราไหว้ครูเพื่ออะไร
  0 ครั้ง
 8. เริ่มแล้ว Southern offline Market ที่หาดใหญ่ ช้อปสินค้าโดนใจ พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้
  0 ครั้ง
 9. ​นาทวีซิตี้ พร้อมลุยไทยลีก5 ตั้งอ.นริศย์ สุทธิกลัด นั่งแท่นประธานเทคนิค
  0 ครั้ง
 10. หลายหน่วยงานร่วมลงนาม MOU พัฒนากลุ่มอาชีพพลังงาน พร้อมเสวนาอาชีวะฝีมือชนคนพลังงาน
  0 ครั้ง