รายงานพิเศษ

​โยธาฯ ยกเลิกโครงการพัฒนาพื้นที่กอบกาญจน์ ทน.หาดใหญ่ลุยสร้างด้วยวิธีอุทิศที่ดินแทน

เมื่อ: 14:53 น. 10 เม.ย. 62   2567 ครั้ง

โครงการจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หวังแปลงที่ดินตาบอด 100 ไร่ ด้านหลังโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษาหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 ไม่ประสบความสำเร็จหลังตามหาเจ้าของที่ดินให้ยินยอมร่วมโครงการได้ไม่ครบตามจำนวน ล่าสุด เทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมนำโครงการสานต่อใช้การขอความร่วมมือชาวบ้านอุทิศที่ดินสร้างถนน จัดเส้นทางให้ที่ดินทุกแปลงไม่เป็นที่ดินตาบอด พร้อมเริ่มดำเนินโครงการในปี 2563


ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีแนวทางดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินนำร่องจังหวัดละ 1 โครงการ โดยดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายจังหวัด ส่วนของจังหวัดสงขลา มีการคัดเลือกที่ดินบริเวณกอบกาญจน์ ช่วงด้านหลังระหว่างถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ถึงซอย 10 ถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นพื้นที่ตาบอด รกร้างว่างเปล่ามีเนื้อที่รวมประมาณ 100 ไร่ โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2558 ภายใต้การทำงานร่วมกันของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่

ความคืบหน้าล่าสุดของการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณกอบกาญจน์ พื้นที่โครงการ 99 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากการดำเนินโครงการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดรูปที่ดินของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินทุกรายในแนวถนนโครงการผังเมืองรวมกว้าง 16.00 เมตร (ยังขาด 9 แปลง 6 ราย) ถึงแม้ว่าได้รวบรวมหนังสือให้ความยินยอมของเจ้าของที่ดิน 351 ราย หรือประมาณ 92.86 % ของจำนวนเจ้าของที่ดิน (ทั้งหมด 378 ราย) จำนวน 548 แปลง (ทั้งหมด 583 แปลง) และคิดเป็นเนื้อที่ 95.47 % ของเนื้อที่แล้วก็ตาม ฉะนั้นจึงถือว่าผู้ดำเนินโครงการ (เทศบาลนครหาดใหญ่)ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจำเป็นต้องขอถอนตัวจากการเป็นผู้ดำเนินโครงการร่วม การพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินจึงจำเป็นต้องยุติลงโดยปริยาย

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศักยภาพของพื้นที่บริเวณนี้และความเข้มแข็งของเจ้าของที่ดินที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ ฉะนั้นเทศบาลนครหาดใหญ่ จะใช้วิธีการก่อสร้างถนนด้วยวิธีอุทิศที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณะแทน ทั้งนี้เนื่องจากแปลงที่ดินบริเวณนี้ ส่วนใหญ่มีการแบ่งหักโฉนดที่ดินเป็นถนนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว มีความกว้างประมาณ 5.00-10.00 เมตร มีเพียงเจ้าของที่ดิน 3 กลุ่ม ที่ยังเป็นที่ดินตาบอดไม่ติดถนนสาธารณะ จึงจำเป็นต้องรวมกลุ่มกันเพื่อทำการแบ่งหักที่ดินแล้วอุทิศที่ดินบางส่วนให้แก่เทศบาลฯ เพื่อก่อสร้างถนน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมแปลง แบ่งแยกแปลงที่ดินและอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะเจ้าของที่ดินต้องรับผิดชอบเอง ตอนนี้ผลการดำเนินการแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ

1) การเตรียมการเพื่อก่อสร้างถนนสาธารณะ ได้แบ่งแผนดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที่ดินเส้นต่างๆ โดยจะเริ่มในปีงบประมาณ 2563 (ดังภาพที่แสดงประกอบ)

2) การพัฒนาพื้นที่ตาบอด ทั้ง 3 กลุ่ม โดยดำเนินการกลุ่มแรก (กลุ่ม A) เนื้อที่ทั้งหมด 4,680.80 ตรม จำนวน 37 แปลง เจ้าของที่ดิน 9 ราย โดยจัดประชุมเจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และวันที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการอุทิศที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนต่อเชื่อมกับทางสาธารณะโดยรอบ

สำหรับโครงการนี้น่าเสียดายที่กรมโยธาธิการฯ ไม่สามารถดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จ การสร้างแนวนถนนหลักกว้าง 16 เมตร จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการลดความแออัดทางการจราจรและรองรับการเติบโตของชุมชนในอนาคต อย่างไรก็ตามการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโครงการมาดำเนินการต่อด้วยการก่อสร้างถนนตามแนวหลักเขตสาธาณะที่มีอยู่ก่อนแล้ว บวกกับการขออุทิศที่ดินเพื่อจัดสรรไม่ให้มีที่ดินตาบอด เพื่อให้เจ้าของที่ได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน แม้แนวถนนจะกว้างเพัยง 5-10 เมตร ก็สามารถช่วยให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ในที่สุด

โครงการจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์

 
เมื่อ: 14:53 น. 10 เม.ย. 62   2567 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

จนท.โยธาฯ เตรียมสำรวจการก่อสร้างแนวถนนโครงการจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์
ข่าวล่าสุด
หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อ: 10:33G-SPECIAL
หน่วยแพทย์พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
เมื่อ: 14:15ข่าวสารบ้านเรา
สลด นศ.นิติปี1 โพสเฟสบุ๊คสั่งลาก่อนหายตัวไปผูกคอตายในห้องน้ำใต้หอพักม.ดัง
เมื่อ: 14:05ข่าวสารบ้านเรา
ชวนเที่ยวตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ตตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
เมื่อ: 13:24ประชาสัมพันธ์

 1. คึกคัก!!! ชาวบ้านแห่จับกุ้ง-ปลาที่ลอยคอในอู่ตะเภา
  10772 ครั้ง
 2. จับได้แล้ว หญิงสาวที่อ้างรถน้ำมันหมดขอยืมรถชาวบ้านแล้วชิ่งหนี มาเปิดห้องโรงแรมนอนสบาย
  6464 ครั้ง
 3. เปลี่ยนนาร้างที่กระแสสินธุ์ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลา
  5136 ครั้ง
 4. รายละเอียดปิดการจราจร เพื่อจัดงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ 62
  4630 ครั้ง
 5. ​ส่องสนามการเมืองคลองแห เปิดตัวลงสนามแล้วแล้วอย่างน้อย 4 ทีม
  3860 ครั้ง
 6. รื้อฟื้นงานแหลมคืนความสุขให้ชาวสงขลา เตรียมจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาด 19-30 เม.ย.นี้
  2671 ครั้ง
 7. ประเพณีลากพระเดือน ๕ คนลากต้องใช้กำลังค่อนข้างเยอะ(ลากโดยไม่มีล้อ)​
  2601 ครั้ง
 8. ​โยธาฯ ยกเลิกโครงการพัฒนาพื้นที่กอบกาญจน์ ทน.หาดใหญ่ลุยสร้างด้วยวิธีอุทิศที่ดินแทน
  2568 ครั้ง
 9. ​ศิริโชค โสภา ประกาศทำทีมฟุตบอลนักรบเขาน้ำค้าง นาทวีซีตี้ พร้อมพาลุยลีกอาชีพ
  2297 ครั้ง
 10. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 14 เมษายน 2562
  2024 ครั้ง
 1. หน่วยแพทย์พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
  0 ครั้ง
 2. สลด นศ.นิติปี1 โพสเฟสบุ๊คสั่งลาก่อนหายตัวไปผูกคอตายในห้องน้ำใต้หอพักม.ดัง
  0 ครั้ง
 3. ชวนเที่ยวตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ตตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  0 ครั้ง
 4. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน โกงเงินรูปแบบใหม่ โอนเงินหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาที
  0 ครั้ง
 5. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต ฝากชีวิตได้แค่ไหน ?
  0 ครั้ง
 6. สงขลา ร่วมพลังทุกภาคส่วน Big cleaning day ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญในพื้นที่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 7. สงขลา ร่วมกับ บิ๊กซี เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
  0 ครั้ง
 8. หัวขโมยไม่เข็ด ถูกจับครั้งที่ 15 หลังขโมยบาตรพระขนาดใหญ่พร้อมเงินในบาตรของวัดมงคลเทพาราม
  0 ครั้ง
 9. รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
  0 ครั้ง
 10. สงขลาจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  0 ครั้ง