รายงานพิเศษ

​โยธาฯ ยกเลิกโครงการพัฒนาพื้นที่กอบกาญจน์ ทน.หาดใหญ่ลุยสร้างด้วยวิธีอุทิศที่ดินแทน

เมื่อ: 14:53 น. 10 เม.ย. 62   4495 ครั้ง

โครงการจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หวังแปลงที่ดินตาบอด 100 ไร่ ด้านหลังโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษาหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 ไม่ประสบความสำเร็จหลังตามหาเจ้าของที่ดินให้ยินยอมร่วมโครงการได้ไม่ครบตามจำนวน ล่าสุด เทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมนำโครงการสานต่อใช้การขอความร่วมมือชาวบ้านอุทิศที่ดินสร้างถนน จัดเส้นทางให้ที่ดินทุกแปลงไม่เป็นที่ดินตาบอด พร้อมเริ่มดำเนินโครงการในปี 2563


ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีแนวทางดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินนำร่องจังหวัดละ 1 โครงการ โดยดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายจังหวัด ส่วนของจังหวัดสงขลา มีการคัดเลือกที่ดินบริเวณกอบกาญจน์ ช่วงด้านหลังระหว่างถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ถึงซอย 10 ถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นพื้นที่ตาบอด รกร้างว่างเปล่ามีเนื้อที่รวมประมาณ 100 ไร่ โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2558 ภายใต้การทำงานร่วมกันของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่

ความคืบหน้าล่าสุดของการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณกอบกาญจน์ พื้นที่โครงการ 99 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากการดำเนินโครงการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดรูปที่ดินของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินทุกรายในแนวถนนโครงการผังเมืองรวมกว้าง 16.00 เมตร (ยังขาด 9 แปลง 6 ราย) ถึงแม้ว่าได้รวบรวมหนังสือให้ความยินยอมของเจ้าของที่ดิน 351 ราย หรือประมาณ 92.86 % ของจำนวนเจ้าของที่ดิน (ทั้งหมด 378 ราย) จำนวน 548 แปลง (ทั้งหมด 583 แปลง) และคิดเป็นเนื้อที่ 95.47 % ของเนื้อที่แล้วก็ตาม ฉะนั้นจึงถือว่าผู้ดำเนินโครงการ (เทศบาลนครหาดใหญ่)ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจำเป็นต้องขอถอนตัวจากการเป็นผู้ดำเนินโครงการร่วม การพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินจึงจำเป็นต้องยุติลงโดยปริยาย

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศักยภาพของพื้นที่บริเวณนี้และความเข้มแข็งของเจ้าของที่ดินที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ ฉะนั้นเทศบาลนครหาดใหญ่ จะใช้วิธีการก่อสร้างถนนด้วยวิธีอุทิศที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณะแทน ทั้งนี้เนื่องจากแปลงที่ดินบริเวณนี้ ส่วนใหญ่มีการแบ่งหักโฉนดที่ดินเป็นถนนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว มีความกว้างประมาณ 5.00-10.00 เมตร มีเพียงเจ้าของที่ดิน 3 กลุ่ม ที่ยังเป็นที่ดินตาบอดไม่ติดถนนสาธารณะ จึงจำเป็นต้องรวมกลุ่มกันเพื่อทำการแบ่งหักที่ดินแล้วอุทิศที่ดินบางส่วนให้แก่เทศบาลฯ เพื่อก่อสร้างถนน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมแปลง แบ่งแยกแปลงที่ดินและอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะเจ้าของที่ดินต้องรับผิดชอบเอง ตอนนี้ผลการดำเนินการแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ

1) การเตรียมการเพื่อก่อสร้างถนนสาธารณะ ได้แบ่งแผนดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตที่ดินเส้นต่างๆ โดยจะเริ่มในปีงบประมาณ 2563 (ดังภาพที่แสดงประกอบ)

2) การพัฒนาพื้นที่ตาบอด ทั้ง 3 กลุ่ม โดยดำเนินการกลุ่มแรก (กลุ่ม A) เนื้อที่ทั้งหมด 4,680.80 ตรม จำนวน 37 แปลง เจ้าของที่ดิน 9 ราย โดยจัดประชุมเจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และวันที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการอุทิศที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนต่อเชื่อมกับทางสาธารณะโดยรอบ

สำหรับโครงการนี้น่าเสียดายที่กรมโยธาธิการฯ ไม่สามารถดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จ การสร้างแนวนถนนหลักกว้าง 16 เมตร จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการลดความแออัดทางการจราจรและรองรับการเติบโตของชุมชนในอนาคต อย่างไรก็ตามการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโครงการมาดำเนินการต่อด้วยการก่อสร้างถนนตามแนวหลักเขตสาธาณะที่มีอยู่ก่อนแล้ว บวกกับการขออุทิศที่ดินเพื่อจัดสรรไม่ให้มีที่ดินตาบอด เพื่อให้เจ้าของที่ได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน แม้แนวถนนจะกว้างเพัยง 5-10 เมตร ก็สามารถช่วยให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ในที่สุด

โครงการจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์

 
เมื่อ: 14:53 น. 10 เม.ย. 62   4495 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

จนท.โยธาฯ เตรียมสำรวจการก่อสร้างแนวถนนโครงการจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10487 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1890 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1666 ครั้ง
 4. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1602 ครั้ง
 5. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1578 ครั้ง
 6. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1534 ครั้ง
 7. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1483 ครั้ง
 8. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1423 ครั้ง
 9. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1413 ครั้ง
 10. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1399 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง