รายงานพิเศษ

​สนข.เปิดเวทีรับฟังความเห็นผลักดันหาดใหญ่สู่เมืองต้นแบบ TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข

เมื่อ: 14:26 น. 27 เม.ย. 62   2718 ครั้ง

ปลัดกระทรงคมนาคม ลงพื้นที่กับสนข.เปิดเวทีรับฟังเสียงชาวสงขลา ศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน ส่งเสริมระบบราง พัฒนาศักยภาพเมืองในภาคใต้ ภายใต้โครงการ "TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้" เผยหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีศักยภาพและเติบโตมาควบคู่กับการเกิดขึ้นของทางรถไฟ ลุ้นยกเป็นเมืองต้นแบบของประเทศไทย


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 5 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดยมี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานบริษัท สงขลา พัฒนาเมือง จํากัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และภาคประชาชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน สาขาต่าง ๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง

นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ท้องถิ่นไทย ร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข” ซึ่งเป็นการแนะนําและบอกเล่าภาพรวมของโครงการฯ เพื่อระดมความเห็นเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ ตามแนวคิด TOD (Transit Oriented Development) ให้สัมฤทธิ์ผล โดยแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2558-2565) มุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ ให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว (Seamless Mobility) เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางครั้งใหญ่ ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแกนหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ และทําให้เกิดสถานีขนส่งหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพ

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) จึงเป็นหัวใจสําคัญ ในการชี้นําการพัฒนาเมือง ชุมชน และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตามแนวสายทาง ตลอดจนเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน แหล่งที่พักอาศัย และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งมวลชนและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับประชาชน

สำหรับสถานีชุมทางหาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ทางทีมงานเล็งเห็นว่ามีความเหมาะสมในการพัฒนาเมืองตามแนวทาง TOD เนื่องจากเป็นหัวเมืองใหญ่ และมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีพื้นที่สำหรับการพัฒนาเป็นสถานที่สำคัญต่างๆ ได้ โดยพื้นที่ปัจจุบันบริเวณชุมทางหาดใหญ่มีกว่า 30 ไร่ แม้จะไม่มากแต่ก้สามารถพัฒนาได้โดยการเพิ่มพื้นที่สถานีรถไฟลอยฟ้าเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น หรือการแยกสถานีขนส่งสินค้าออกจากสถานีผู้โดยสารซึ่งจะให้ให้มีพื้นที่ในการพัฒนามากขึ้น และเมื่อมีการกสร้างรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ก็ต้องมีการพัฒนาสถานีให้ตอบรับจำนวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ การศึกษาเมืองต้นแบบ “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดย สนข.สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้ทำการศึกษาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองให้ควบคู่กับการพัฒนาคมคนามทางราง ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่ประหยัด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ที่ผ่านมาได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ มาแล้วในพื้นที่ชุมทางรถไฟขนาดใหญ่ อาทิ ภาคเหนือ ที่พิษณุโลก ภาคอีสานที่ขอนแก่น ภาคตะวันออกที่ชลบุรี

โดยทาง สนข.จะคัดเลือก 3 เมืองต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับทุกคน มีการจัดวางเผังเมืองที่สวยงาม มีสถานที่บริการประชาชนเพียบพร้อมทั้งด้านที่พักอาศัย ศูนย์การค้า พื้นที่สันทนาการ ความปลอดภัย และที่สำคัญต้องสามรรถเชื่อมโยงกับการขนส่งได้ทุกระบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของชุมชนรวมถึงสร้างเมืองให้เติบโตอย่างมีระบบ ซึ่งหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีโอกาสเป็นเมืองนำร่องในการพัฒนาโครงการนี้ด้วย

 
เมื่อ: 14:26 น. 27 เม.ย. 62   2718 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
เมื่อ: 14:40เศรษฐกิจบ้านเรา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
เมื่อ: 13:51G-SPECIAL
โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
เมื่อ: 13:43รอบรั้วการศึกษา
สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
เมื่อ: 13:39คอลัมน์แนะนำ

  1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
    10200 ครั้ง
  2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
    3174 ครั้ง
  3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
    1406 ครั้ง
  4. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
    1190 ครั้ง
  5. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
    1170 ครั้ง
  6. อดีตสส.​ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผลักดันสร้างถนนเลียบชายทะเลสิงหนคร-ระโนด
    1157 ครั้ง
  7. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
    1128 ครั้ง
  8. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
    1081 ครั้ง
  9. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน สลากออมทรัพย์ ลุ้นอย่างไรให้ตอบโจทย์
    1018 ครั้ง
  10. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
    998 ครั้ง
  1. ​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
    0 ครั้ง
  2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
    0 ครั้ง
  3. โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
    0 ครั้ง
  4. สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
    0 ครั้ง
  5. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
    0 ครั้ง
  6. ​ประสบการณ์คุณครูฝึกสอนมือใหม่ "ครูนิว" ทำไมถึงเลือกไปฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
    0 ครั้ง
  7. ​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
    0 ครั้ง
  8. ​ปภ.สงขลา ผนึกกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหมวดทางหลวงกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ พร้อมประชุมสรุปวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ
    0 ครั้ง
  9. ใครว่าท่องเที่ยวสงขลาแย่ โปรดดูใหม่เราทำรายได้ท่องเที่ยวเติบโตสุดในครึ่งแรกปี 62
    0 ครั้ง
  10. เอไอเอส ผนึก วิศวะ จุฬาฯ-ม.อ.เดินหน้าทดสอบ 5G VDO Call ข้ามภูมิภาค ครั้งแรก! จากกรุงเทพฯ ถึง หาดใหญ่
    0 ครั้ง