รายงานพิเศษ

​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา เตรียมจัดโครงการ ๙๙ ปี ล้านความดี รำลึกถึงพลเอก เปรมฯ

เมื่อ: 11:05 น. 24 ก.ค. 62   1629 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา จัดโครงการ ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รำลึกถึงพลเอก เปรมฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายวีรนันท์เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม คณะทำงานจัดงาน “99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ณ ห้องประชุม A 501 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าฯ หัวหน้าและผู้อำนวยการภาคส่วนต่างๆ อาทิ ท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42 พันตำรวจเอกจำลอง สุวลักษณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ นางสาวจิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎ และคณะกรรมการจากคณะแพทยศาสตร์ทุกฝ่าย

โดยการประชุมในวันนี้ (22 ก.ค.62) เป็นการแจ้งความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแต่ละฝ่าย หารือและขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การจัดสรร รถรับส่งผู้ร่วมวิ่งหลังจากวิ่งเสร็จ การรับส่งนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ เพื่อร่วมการแปรอักษร การจัดสถานที่จอดรถและการอำนวยความสะดวก ตลอดระยะทางวิ่งทั้ง 3 เส้นทาง ซึ่งสิ่งที่ทีมจัดงานกังวลคือเรื่องผลกระทบการจราจร ของประชาชน ที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางในวันดังกล่าว โดยทางทำงานได้มีการวางแผนและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจากการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานเฉพาะงานวิ่ง ณ วันที่ 22 ก.ค. 2562 อยู่ที่ 15,000 ราย ในการวิ่งทั้ง 3 เส้นทาง แต่ทั้งนี้คณะทำงานมีความพยายามที่จะจัดงานให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง ในวันดังกล่าวให้น้อยที่สุด ซึ่งการเตรียมความพร้อมในขณะนี้มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 60ทั้งในเรื่องของการจัดเส้นทางการวิ่ง การตักบาตร รวมถึงการแปรอักษร โดยหลังจากนี้จะมีการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าอีกเป็นระยะๆ พร้อมจะมีการจัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการแก่ผู้สนใจอีกครั้งประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้

โครงการ 99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นโครงการที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสงขลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จนถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งกิจกรรมใหญ่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

ภาคเช้า

1. งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เพื่ออุทิศให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมตักบาตรได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. (จะมีการปิดถนนบริเวณนั้นตั้งแต่7.00-8.00 น. และไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวเข้าสวนประวัติศาสตร์ ให้จอดรถบริเวณวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จะมีรถรางบริการรับส่ง)

2.การวิ่ง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ซึ่งจะเป็นการวิ่งรวมใจของชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยแบ่งเป็น 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 จากอาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์- สวนประวัติศาสตร์ฯเส้นทางที่ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ – สวนประวัติศาสตร์ฯ เส้นทางที่ 3 บ้านติณสูลานนท์ ฝั่ง อ.สิงหนคร – สวนประวัติศาสตร์ฯ ซึ่งการวิ่งครั้งนี้ไม่มีการเก็บค่าสมัครแต่อย่างใด ผู้มาร่วมวิ่งให้แต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพ

3.การแปรอักษร คำว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จำนวน เกือบ 3,000 คน พร้อมด้วยการบรรเลงเพลงของพลเอก เปรม ที่ท่านได้แต่งไว้ และปิดท้ายด้วยการยืนไว้อาลัย 99 วินาที

4.การจำหน่ายของที่ระลึก อาทิ เสื้อโครงการ การออกร้านของ ม.อ.แกนิก (อ่านว่า มอ-ออ-แก-นิก) และร้าน Binla Brew และสินค้าอื่นๆ รายได้นำสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

กิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงพลังความรักต่อท่าน

ภาคค่ำ คือ การจัดคอนเสิร์ต รำลึกถึงพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่า “คีตบรรเลง บทเพลงรัฐบุรุษ ครั้งที่ 1 ใต้แสงจันทร์” ซึ่งจะมีการบรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์ทหารเรือ และวง humble จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ ร่วมด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2562ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้รายได้ทั้งหมด นำไปสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจ “๙๙ ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ซึ่งเป็นโครงการที่ท่านมีดำริไว้ก่อนจะถึงแก่อสัญกรรม อนุญาตให้ใช้ชื่อ - นามสกุลเป็นชื่อโครงการได้ และยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เพราะศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในภาคใต้ ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตโดยจะก่อสร้างขึ้นบริเวณ ชั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เนื่องจากสภาพโครงสร้างเดิมของศูนย์โรคหัวใจมีความแออัด ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เข้าตรวจรักษาที่มีถึง 50,000 รายต่อปี ซึ่งในกลุ่มนี้มีผู้ป่วยหัวใจรุนแรงที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดประมาณ 500 - 800 รายต่อปี ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ที่มีความเป็นเลิศระดับปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นแห่งแรกในภาคใต้ ที่นอกจากเพิ่มโอกาสการมีชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยแล้วยังลดการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการเข้าถึงการรักษาที่ช้าเกินไปนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัย ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจทั้งในและต่างประเทศ หลังจากที่คณะแพทยศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน ในด้านนวัตกรรม วิจัย และการศึกษาด้านโรคหัวใจในอนาคตอีกด้วย

การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศที่มีเจตจำนงอยากแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และรำลึกถึงพลเอก เปรมติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมแสดงพลังความรักและความเคารพที่ชาวสงขลาและทั่วประเทศมีต่อท่าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และได้ร่วมตามรอยปณิธานของท่านที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

 
เมื่อ: 11:05 น. 24 ก.ค. 62   1629 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20417 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5340 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2614 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2064 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2047 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1671 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1362 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1284 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1154 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง