รายงานพิเศษ

​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา เตรียมจัดโครงการ ๙๙ ปี ล้านความดี รำลึกถึงพลเอก เปรมฯ

เมื่อ: 11:05 น. 24 ก.ค. 62   1416 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา จัดโครงการ ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รำลึกถึงพลเอก เปรมฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายวีรนันท์เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม คณะทำงานจัดงาน “99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ณ ห้องประชุม A 501 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าฯ หัวหน้าและผู้อำนวยการภาคส่วนต่างๆ อาทิ ท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42 พันตำรวจเอกจำลอง สุวลักษณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ นางสาวจิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎ และคณะกรรมการจากคณะแพทยศาสตร์ทุกฝ่าย

โดยการประชุมในวันนี้ (22 ก.ค.62) เป็นการแจ้งความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแต่ละฝ่าย หารือและขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การจัดสรร รถรับส่งผู้ร่วมวิ่งหลังจากวิ่งเสร็จ การรับส่งนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ เพื่อร่วมการแปรอักษร การจัดสถานที่จอดรถและการอำนวยความสะดวก ตลอดระยะทางวิ่งทั้ง 3 เส้นทาง ซึ่งสิ่งที่ทีมจัดงานกังวลคือเรื่องผลกระทบการจราจร ของประชาชน ที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางในวันดังกล่าว โดยทางทำงานได้มีการวางแผนและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจากการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานเฉพาะงานวิ่ง ณ วันที่ 22 ก.ค. 2562 อยู่ที่ 15,000 ราย ในการวิ่งทั้ง 3 เส้นทาง แต่ทั้งนี้คณะทำงานมีความพยายามที่จะจัดงานให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง ในวันดังกล่าวให้น้อยที่สุด ซึ่งการเตรียมความพร้อมในขณะนี้มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 60ทั้งในเรื่องของการจัดเส้นทางการวิ่ง การตักบาตร รวมถึงการแปรอักษร โดยหลังจากนี้จะมีการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าอีกเป็นระยะๆ พร้อมจะมีการจัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการแก่ผู้สนใจอีกครั้งประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้

โครงการ 99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นโครงการที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสงขลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จนถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งกิจกรรมใหญ่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

ภาคเช้า

1. งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เพื่ออุทิศให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมตักบาตรได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. (จะมีการปิดถนนบริเวณนั้นตั้งแต่7.00-8.00 น. และไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวเข้าสวนประวัติศาสตร์ ให้จอดรถบริเวณวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จะมีรถรางบริการรับส่ง)

2.การวิ่ง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ซึ่งจะเป็นการวิ่งรวมใจของชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยแบ่งเป็น 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 จากอาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์- สวนประวัติศาสตร์ฯเส้นทางที่ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ – สวนประวัติศาสตร์ฯ เส้นทางที่ 3 บ้านติณสูลานนท์ ฝั่ง อ.สิงหนคร – สวนประวัติศาสตร์ฯ ซึ่งการวิ่งครั้งนี้ไม่มีการเก็บค่าสมัครแต่อย่างใด ผู้มาร่วมวิ่งให้แต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพ

3.การแปรอักษร คำว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จำนวน เกือบ 3,000 คน พร้อมด้วยการบรรเลงเพลงของพลเอก เปรม ที่ท่านได้แต่งไว้ และปิดท้ายด้วยการยืนไว้อาลัย 99 วินาที

4.การจำหน่ายของที่ระลึก อาทิ เสื้อโครงการ การออกร้านของ ม.อ.แกนิก (อ่านว่า มอ-ออ-แก-นิก) และร้าน Binla Brew และสินค้าอื่นๆ รายได้นำสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

กิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงพลังความรักต่อท่าน

ภาคค่ำ คือ การจัดคอนเสิร์ต รำลึกถึงพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่า “คีตบรรเลง บทเพลงรัฐบุรุษ ครั้งที่ 1 ใต้แสงจันทร์” ซึ่งจะมีการบรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์ทหารเรือ และวง humble จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ ร่วมด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2562ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้รายได้ทั้งหมด นำไปสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจ “๙๙ ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ซึ่งเป็นโครงการที่ท่านมีดำริไว้ก่อนจะถึงแก่อสัญกรรม อนุญาตให้ใช้ชื่อ - นามสกุลเป็นชื่อโครงการได้ และยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เพราะศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในภาคใต้ ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตโดยจะก่อสร้างขึ้นบริเวณ ชั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เนื่องจากสภาพโครงสร้างเดิมของศูนย์โรคหัวใจมีความแออัด ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เข้าตรวจรักษาที่มีถึง 50,000 รายต่อปี ซึ่งในกลุ่มนี้มีผู้ป่วยหัวใจรุนแรงที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดประมาณ 500 - 800 รายต่อปี ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ที่มีความเป็นเลิศระดับปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นแห่งแรกในภาคใต้ ที่นอกจากเพิ่มโอกาสการมีชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยแล้วยังลดการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการเข้าถึงการรักษาที่ช้าเกินไปนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัย ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจทั้งในและต่างประเทศ หลังจากที่คณะแพทยศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน ในด้านนวัตกรรม วิจัย และการศึกษาด้านโรคหัวใจในอนาคตอีกด้วย

การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศที่มีเจตจำนงอยากแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และรำลึกถึงพลเอก เปรมติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมแสดงพลังความรักและความเคารพที่ชาวสงขลาและทั่วประเทศมีต่อท่าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และได้ร่วมตามรอยปณิธานของท่านที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

 
เมื่อ: 11:05 น. 24 ก.ค. 62   1416 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป อุทิศให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของปูชนียบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
เมื่อ: 09:30ข่าวสารบ้านเรา
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เมื่อ: 08:28ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
เมื่อ: 17:29ข่าวสารบ้านเรา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสภาพการจ้างของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงอ่าวไทย
เมื่อ: 17:26ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10727 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3545 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1788 ครั้ง
 4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1577 ครั้ง
 5. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1482 ครั้ง
 6. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1416 ครั้ง
 7. เชิญร่วมโครงการ 99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 24 ส.ค.นี้
  1339 ครั้ง
 8. ก้านยาวโล 20 สนหม้าย
  1324 ครั้ง
 9. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1248 ครั้ง
 10. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1217 ครั้ง
 1. รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป อุทิศให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของปูชนียบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
  0 ครั้ง
 2. คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสภาพการจ้างของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 5. สงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ
  0 ครั้ง
 6. ​สธ.สงขลา เน้นย้ำ 3 เก็บ เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกัน 3 โรคอันตราย
  0 ครั้ง
 7. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 8. ​เริ่มแล้ว งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา "โฮมโปรแฟร์" ลดจัดหนักสูงสุด 70%
  0 ครั้ง
 9. ศูนย์MIDC คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ชวนชมชิมช้อปสินค้าภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส” มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs
  0 ครั้ง
 10. เตรียมจัดงานประเพณีโคมไฟไหว้พระจันทร์ ที่สาย1 กระเศรษฐกิจส่งเสริมท่องเที่ยวหาดใหญ่
  0 ครั้ง