รายงานพิเศษ

เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”

เมื่อ: 15:49 น. 5 ต.ค. 62   1477 ครั้ง

วิสาหกิจชุมชน “Ecotourism Songkhla Thailand” นำทีมโดย SONGKHLA STATION ผนึกกำลังแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา และรวมกำลังเครือข่ายต่างๆจากหลายภาคส่วน จัดนิทรรศการศิลปะ “Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา” ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 นี้ เปิดงานเวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณโบราณสถาน "บ่อเก๋ง" ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา นิทรรศการนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปิดตัวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตำบลหัวเขา อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ชาวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ ความรัก หวงแหนในมรดกของบรรพชนที่สร้างไว้ นำมาซึ่งความสมัครสมาน สามัคคี และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปชุมชนตำบลหัวเขา เป็นที่ตั้งของโบราณสถานทรงคุณค่ามากมาย เพราะเป็นที่ตั้งเมืองเก่าสองยุคแรกของเมืองสงขลา คือยุคหัวเขาแดงซึ่งมีความเจริญสูงสุดในสมัยสุลต่านสุไลมานชาห์เป็นผู้ปกครอง เมืองเก่าสงขลายุคที่สองอยู่ฝั่งแหลมสนมีการผลัดเปลี่ยนผู้ปกครองมาเป็นคนจีน แล้วมีการย้ายเมืองมาอีกฝั่งทะเลสาบที่เรียกว่าเมืองเก่าสงขลาฝั่งบ่อยาง ปัจจุบันกำลังได้รับการพัฒนาสู่การเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลก นิทรรศการครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเชื่อมโยงเมืองเก่าสู่เมืองใหม่ ให้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเสนอสู่สายตานักท่องเที่ยวเป็นมรดกโลกในอนาคต

นิทรรศการประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย กิจกรรมหลักคือนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำโดย 2 ศิลปินท้องถิ่นชาวสงขลา คืออาจารย์นิวิต หะนนท์ อดีตอาจารย์ศิลปะ รร.วรนารีเฉลิม นอกจากผลงานศิลปะอันเป็นที่ยอมรับแล้ว ยังเป็นนักแปลหนังสือศิลปะชั้นครูมีผลงานตีพิมพ์แล้วมากมาย อีกท่านคืออาจารย์ อุดมพร เวชศาสตร์ ศิลปินสีน้ำอันดับต้นๆ ของเมืองสงขลา ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญมากมาย ได้แก่ อาจารย์สืบสกลุ ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักสงขลาสมาคม อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ และอาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของเมืองเก่าสงขลา 3 ยุคผ่านงานจิตรกรรม เชื่อมโยงเมืองเก่าสงขลาบ่อยางย้อนอดีตสู่สงขลายุคแรก ซิงกอร่า ซึ่งผลงานจิตกรรมทั้งหมดจะติดตั้งภายในสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ “HUAKAO Pavilion” ที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม โดยคุณพัสภัค กล่อมสกุล จาก supernormal studio และก่อสร้างโดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนตำบลหัวเขา

นอกจากนี้ในพิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ยังมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดยูนิฟอร์มแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา และกิจกรรม Workshops มากมาย เช่น กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติดินเขาแดง กิจกรรมการระบายสีกระเบื้องโบราณสงขลา กิจกรรมงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในชุมชน และกิจกรรมแกะลายว่าวภาคใต้ โดยได้แรงบันดาลใจจากชุมชนหัวเขา เป็นต้น รวมถึงการแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากจากนักศึกษาศิลปะจาก 3 มหาวิทยาลัย จากหลักสูตรแฟชั่นและสิ่งทอ มทร.ศรีวิชัย หลักสูตรการออกแบบ ม.ราชภัฎสงขลา หลักสูตรศิลปศึกษา ม.ทักษิณ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มสตรีชุมชนตำบลหัวเขา และของที่ระลึกอีกมากมาย

กิจกรรมดีๆ เช่นนี้เกิดขึ้นจากการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างวิสาหกิจชุมชน “Ecotourism Songkhla Thailand” และชาวชุมชนตำบลหัวเขา นำทีมโดย SONGKHLA STATION ภายใต้การสนับสนุนจากกลุ่มเครือข่ายหลายภาคส่วนต่างๆมากมาย ซึ่งได้แก่ SONGKHLA STATION, supernormal studio, PTTEP, บ้านในนคร บูติกโฮเต็ล สงขลา, Thai Lion Air, PTT, คุณกฤษณ์ - คุณสุนีย์ ประธานราษฎร์นิกร, บริษัท สงขลา รีเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด, โรงแรมเลคอินน์, หจก.คูขุดค้าวัสดุก่อสร้าง, ติณณ์ เซ็นเตอร์, คุณนริศรา มณีโชติ รักษาการนายกเมืองสิงหนคร, ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และบุคคลทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสำหรับงานสาธารณะประโยชน์เพื่อเมืองในครั้งนี้ รวมถึงความร่วมมือจากภาคอุดมศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อยากขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมดีๆจากความตั้งใจของชาวชุมชนตำบลหัวเขา ซึ่งรับรองว่านิทรรศการศิลปะในครั้งนี้จะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างแน่นอน พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป และนิทรรศการจิตกรรมจัดแสดงให้ชมจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และท่านสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดีๆ และความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของทางชุมชนตำบลหัวเขาได้ผ่านทางหน้า facebook fanpage: Ecotourism Songkhla Thailand

 
เมื่อ: 15:49 น. 5 ต.ค. 62   1477 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10329 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1830 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1608 ครั้ง
 4. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1523 ครั้ง
 5. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1514 ครั้ง
 6. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1480 ครั้ง
 7. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1478 ครั้ง
 8. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1409 ครั้ง
 9. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1397 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1368 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง