รายงานพิเศษ

​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา

เมื่อ: 21:30 น. 6 ต.ค. 62   3301 ครั้ง

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562 "International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019”


(5 ต.ค. 62) ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นศาลเจ้าแห่งแรกในอำเภอเมืองสงขลา ลักษณะเป็นอาคารแบบจีน สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลา ในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา) เมื่อครั้งเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานศาลหลักเมือง ทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัยต้นหนึ่งและเทียนเล่มหนึ่งพร้อมเครื่องไทยทานต่างๆ ให้พระยาวิเชียรคีรี จัดการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งเมือง

จากนั้นท่านผู้หญิงสิริกิติยา เดินทางไปยังวัดคูเต่า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรม Asia heritage โดย UNESCO พร้อมรับฟังการบรรยายประวัติ ความเป็นมาและความน่าสนใจ จากวิทยากรกรมศิลปากรและอาศรมศิลป์ ซึ่งวัดคูเต่า เดิมชื่อวัดสระเต่า เป็นวัดโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งริมคลองอู่ตะเภา ในเขตตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2299 สมัยอยุธยา ภายในวัดมีงานศิลปกรรมที่แสดงฝีมือของช่างท้องถิ่นภาคใต้ทั้งด้านสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประติมากรรมปูนปั้นที่มีอยู่มากมายและยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ของโบราณสถานไว้หลายจุดด้วยกัน ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆังและศาลาท่าน้ำ ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี จึงทำให้ "ศาลา 100 ปี วัดคูเต่า" ได้รับ "รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2011" จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

โอกาสเดียวกันนี้ได้เดินทางเข้าชมวัดฉื่อฉางหรือมีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า "ฉื่อเสี่ยงหยี่" ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน โดยในอดีตวัดแห่งนี้เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ หรือที่เรียกว่า "ศาลเจ้าหลื่อโจ้ว" เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายในเมืองหาดใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2480 ได้มีการมอบถวายศาลเจ้าแห่งนี้ให้กับพระภิกษุจีนที่เดินทางจาริกมาจากประเทศจีน เพื่อยกฐานะจากศาลเจ้าให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน (วัดจีน) จากนั้นปี พ.ศ.2491 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดจีนแห่งนี้ขึ้นใหม่และได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีน

ต่อมาปี พ.ศ.2531 อำเภอหาดใหญ่ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลให้วัดฉื่อฉางได้รับความเสียหายอย่างมากและไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้มีมติรื้อวิหารหลังเก่าในปี พ.ศ.2534 เพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น โดยมีการวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างอุโบสถในปี พ.ศ.2539 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เป็นการออกแบบด้วยศิลปะไทย จีนและธิเบต ซึ่งภายในวัดฉื่อฉางมีทั้งพระพุทธรูปห้ามญาติและองค์เทพที่สำคัญ เช่น องค์เจ้าแม่กวนอิมพันกร องค์เทพเจ้ากวนอู องค์ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว ซึ่งนับว่าวัดฉื่อฉางได้มีการบูรณะออกแบบ ตกแต่งทั้งภายนอกและภายในได้อย่างวิจิตรสวยงาม


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ ประชา โชคผ่อง/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 21:30 น. 6 ต.ค. 62   3301 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
เมื่อ: 18:20เศรษฐกิจบ้านเรา
ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
เมื่อ: 17:45รายงานพิเศษ
​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
เมื่อ: 11:09รายงานพิเศษ

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  34710 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3208 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1772 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  723 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  667 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  627 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  608 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  462 ครั้ง
 9. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  398 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  392 ครั้ง
 1. ​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
  0 ครั้ง
 2. ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
  0 ครั้ง
 3. ​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 4. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 5. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 6. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 7. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 8. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 9. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 10. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง