รายงานพิเศษ

​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา

เมื่อ: 21:30 น. 6 ต.ค. 62   3039 ครั้ง

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562 "International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019”


(5 ต.ค. 62) ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นศาลเจ้าแห่งแรกในอำเภอเมืองสงขลา ลักษณะเป็นอาคารแบบจีน สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลา ในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา) เมื่อครั้งเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานศาลหลักเมือง ทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัยต้นหนึ่งและเทียนเล่มหนึ่งพร้อมเครื่องไทยทานต่างๆ ให้พระยาวิเชียรคีรี จัดการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งเมือง

จากนั้นท่านผู้หญิงสิริกิติยา เดินทางไปยังวัดคูเต่า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรม Asia heritage โดย UNESCO พร้อมรับฟังการบรรยายประวัติ ความเป็นมาและความน่าสนใจ จากวิทยากรกรมศิลปากรและอาศรมศิลป์ ซึ่งวัดคูเต่า เดิมชื่อวัดสระเต่า เป็นวัดโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งริมคลองอู่ตะเภา ในเขตตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2299 สมัยอยุธยา ภายในวัดมีงานศิลปกรรมที่แสดงฝีมือของช่างท้องถิ่นภาคใต้ทั้งด้านสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประติมากรรมปูนปั้นที่มีอยู่มากมายและยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ของโบราณสถานไว้หลายจุดด้วยกัน ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆังและศาลาท่าน้ำ ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี จึงทำให้ "ศาลา 100 ปี วัดคูเต่า" ได้รับ "รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2011" จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

โอกาสเดียวกันนี้ได้เดินทางเข้าชมวัดฉื่อฉางหรือมีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า "ฉื่อเสี่ยงหยี่" ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน โดยในอดีตวัดแห่งนี้เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ หรือที่เรียกว่า "ศาลเจ้าหลื่อโจ้ว" เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายในเมืองหาดใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2480 ได้มีการมอบถวายศาลเจ้าแห่งนี้ให้กับพระภิกษุจีนที่เดินทางจาริกมาจากประเทศจีน เพื่อยกฐานะจากศาลเจ้าให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน (วัดจีน) จากนั้นปี พ.ศ.2491 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดจีนแห่งนี้ขึ้นใหม่และได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีน

ต่อมาปี พ.ศ.2531 อำเภอหาดใหญ่ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลให้วัดฉื่อฉางได้รับความเสียหายอย่างมากและไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้มีมติรื้อวิหารหลังเก่าในปี พ.ศ.2534 เพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น โดยมีการวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างอุโบสถในปี พ.ศ.2539 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เป็นการออกแบบด้วยศิลปะไทย จีนและธิเบต ซึ่งภายในวัดฉื่อฉางมีทั้งพระพุทธรูปห้ามญาติและองค์เทพที่สำคัญ เช่น องค์เจ้าแม่กวนอิมพันกร องค์เทพเจ้ากวนอู องค์ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว ซึ่งนับว่าวัดฉื่อฉางได้มีการบูรณะออกแบบ ตกแต่งทั้งภายนอกและภายในได้อย่างวิจิตรสวยงาม


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ ประชา โชคผ่อง/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 21:30 น. 6 ต.ค. 62   3039 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​10 มีนาคม "วันสงขลา" 178 ปี หลบมาบ้านเราพบกิจกรรมมากมายตลอดเดือนมีนาคม
เมื่อ: 15:29รายงานพิเศษ
พิธีประสาทปริญญา ​มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เมื่อ: 11:33รอบรั้วการศึกษา
พร้อมจัด ​Money Expo Hatyai กระหึ่มโลกการเงินการลงทุน 13-15 มี.ค.ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล
เมื่อ: 10:34เศรษฐกิจบ้านเรา
​29 ก.พ.วันเดียวในรอบ 4 ปี ชวนชาวสงขลาร่วมปล่อยสัตว์น้ำแสดงพลังรักษาคลอง
เมื่อ: 09:51คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ดอมแล ม.อ.ทุ่งใหญ่ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่บนยอดควน
  15546 ครั้ง
 2. คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ Pretest โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  4577 ครั้ง
 3. สงขลา ขึ้นทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเพิ่ม 3 รายการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์​
  1760 ครั้ง
 4. ​"ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์" ลูกหม้อจากสงขลา หล่อหลอมประสบการณ์ 27 ปี สู่ ผอ.ททท.ชุมพร
  1310 ครั้ง
 5. ​จัดครั้งแรก“ปั่นเพื่อน้อง ญ.ว.” 16 ก.พ.นี้ หาทุนสนับสนุนการเรียนการสอน
  1203 ครั้ง
 6. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เจ้าภาพจัดประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 22 ทีมทั่วไทยร่วมโชว์กึ๋นธุรกิจ
  1069 ครั้ง
 7. นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ใช้เทคโนโลยีใหม่ทำถนนด้วยยางพารา-ปูพื้นสระน้ำ เพิ่มมูลค่าให้ภาคเกษตรกรรม
  1056 ครั้ง
 8. สายปั่นเตรียมพร้อม การแข่งขันจักยาน "THAI ANGEL CYCLING 2020" 8 มีนาคม 2563
  1015 ครั้ง
 9. ​รับงบ 30 ล้านขยายถนนและสร้างสะพานลอยช่วงหน้าโรงเรียนญ.ร.ส.สายสนามบินหาดใหญ่
  1006 ครั้ง
 10. ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พาสื่อเยี่ยมชม ผลงานวิจัย ใช้งานได้จริง มุ่งช่วยเหลือชุมชน
  1006 ครั้ง
 1. ​10 มีนาคม "วันสงขลา" 178 ปี หลบมาบ้านเราพบกิจกรรมมากมายตลอดเดือนมีนาคม
  0 ครั้ง
 2. พิธีประสาทปริญญา ​มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
  0 ครั้ง
 3. พร้อมจัด ​Money Expo Hatyai กระหึ่มโลกการเงินการลงทุน 13-15 มี.ค.ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล
  0 ครั้ง
 4. ​29 ก.พ.วันเดียวในรอบ 4 ปี ชวนชาวสงขลาร่วมปล่อยสัตว์น้ำแสดงพลังรักษาคลอง
  0 ครั้ง
 5. ม.อ.เชิญผู้สนใจร่วมเวทีประชุมโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
  0 ครั้ง
 6. จะปิดตัวแล้ว!!! ชาวหาดใหญ่ใช้กันหรือยัง Google Station ไวไฟฟรีจากกูเกิล
  0 ครั้ง
 7. จุดเช็คอินแห่งใหม่พัทลุง ลานประติมากรรม "โลมาอิรวดี" บริเวณสี่แยกเอเชีย พร้อมเปิด 22 ก.พ.นี้
  0 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ พร้อมปภ.ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวพังเสียหายพื้นที่โครงการส่งน้ำระโนด-กระแสสินธุ์
  0 ครั้ง
 9. สงขลาเมืองกีฬา เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 22-23 ก.พ.นี้ที่สนาติณสูานนท์
  0 ครั้ง
 10. สงขลา เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563
  0 ครั้ง