รายงานพิเศษ

หารือแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสพฐ.ที่มีกว่า 216 จาก 501 โรงเรียน

เมื่อ: 15:57 น. 15 พ.ย. 62   2373 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา เพื่อลดความเลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


(15 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา โดยมีนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารจากคณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าฝ่ายบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความต่อเนื่องยั่งยืนและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี ทั้งนี้จึงให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบริหารจัดการได้เรียนขนาดเล็ก ที่มีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์ โดยเน้นตำบลเป็นฐานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมดำเนินการในแต่ละตำบล ตามแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สำหรับแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ตลอดจนกำหนดทิศทางและวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม


ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสงขลา จำนวน 501 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 216 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 1.โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มีโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 140 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 84 โรงเรียน, 2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 127 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 55 โรงเรียน, 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3 มีโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 193 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 73 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 41 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 4 โรงเรียน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว อรรคพงษ์-ฟารีด้า/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:57 น. 15 พ.ย. 62   2373 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อ: 16:26รอบรั้วการศึกษา
​27-05-63 พบชาวไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ ผ่านดาปาดังฯติดโควิด-19 อีก 6 ราย
เมื่อ: 15:49รายงานพิเศษ
​30-31 พ.ค.พบกับ Fantastic 4 Fantastic Deal ทดลองขับ BMW รับแคมเปญพิเศษที่มิลเลนเนียม ออโต้ เท่านั้น
เมื่อ: 15:05เศรษฐกิจบ้านเรา
บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทางถึง 30 มิ.ย.
เมื่อ: 14:48ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  4257 ครั้ง
 2. ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมของไทย จัดอันดับโดย RUR
  3270 ครั้ง
 3. ชาวสวนยางเฮ ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามนโยบายรัฐ แนะเร่งขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกภายใน 15 พ.ค.
  2328 ครั้ง
 4. ​อาสาสร้างสุข "สร้างบ้านใหม่ให้ป้าเดือน" สังคมเล็กๆ กับการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
  2288 ครั้ง
 5. ส่องผลงาน 3 ท้องถิ่นใหญ่ "ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก" ทำงานเป็นอย่างไรกันบ้าง
  2190 ครั้ง
 6. สนง.เกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุด 6-15 พ.ค. 63 หวังให้ทุกคนได้รับเงินเยียวยา
  2151 ครั้ง
 7. ​ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมเซ็นทรัลเฟสติวัล ย้ำชัดมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด
  1948 ครั้ง
 8. ​"ตู้ปันสุข" โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
  1851 ครั้ง
 9. ​ห้างดังทั่วหาดใหญ่พร้อมกลับมาเปิดให้บริการแบบ New Normal 17 พ.ค.นี้
  1705 ครั้ง
 10. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ แก่ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ภาคใต้
  1680 ครั้ง
 1. ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้
  0 ครั้ง
 2. ​27-05-63 พบชาวไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ ผ่านดาปาดังฯติดโควิด-19 อีก 6 ราย
  0 ครั้ง
 3. ​30-31 พ.ค.พบกับ Fantastic 4 Fantastic Deal ทดลองขับ BMW รับแคมเปญพิเศษที่มิลเลนเนียม ออโต้ เท่านั้น
  0 ครั้ง
 4. บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทางถึง 30 มิ.ย.
  0 ครั้ง
 5. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 พื้นที่ 4อำเภอสงขลาตอนล่าง
  0 ครั้ง
 6. แปรรูป "แป้งกล้วย" วัตถุดิบธรรมชาติในการทำขนมและแป้งเค้ก ที่แรกที่เดียวในสงขลา ที่บ้านม้าเงย จะนะ
  0 ครั้ง
 7. ​​คว้าโอกาส ช่วงวิกฤต ... ชวนคิด นโยบายท้องถิ่น หลังโควิด (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 8. ​เกษตรภาคใต้ปลื้ม ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท
  0 ครั้ง
 9. 26 พ.ค. “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” น้อมรำลึกคุณความดี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง
 10. สงขลา รับคนไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ 39 รายเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเข้ม พบเข้าข่ายสอบสวนโรค 3 ราย
  0 ครั้ง