รายงานพิเศษ

หารือแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสพฐ.ที่มีกว่า 216 จาก 501 โรงเรียน

เมื่อ: 15:57 น. 15 พ.ย. 62   2550 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา เพื่อลดความเลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


(15 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา โดยมีนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารจากคณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าฝ่ายบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความต่อเนื่องยั่งยืนและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี ทั้งนี้จึงให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบริหารจัดการได้เรียนขนาดเล็ก ที่มีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์ โดยเน้นตำบลเป็นฐานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมดำเนินการในแต่ละตำบล ตามแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สำหรับแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ตลอดจนกำหนดทิศทางและวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม


ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสงขลา จำนวน 501 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 216 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 1.โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มีโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 140 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 84 โรงเรียน, 2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 127 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 55 โรงเรียน, 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3 มีโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 193 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 73 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 41 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 4 โรงเรียน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว อรรคพงษ์-ฟารีด้า/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:57 น. 15 พ.ย. 62   2550 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
เมื่อ: 17:07รายงานพิเศษ
​"ทุเรียนเมืองสะเดา" ดร.ถาวร รวมกลุ่มเกษตรกรร่วมสร้างสะเดาเป็นศูนย์รวมทุเรียนพันธุ์ดี
เมื่อ: 15:18เศรษฐกิจบ้านเรา
แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
เมื่อ: 21:55คอลัมน์แนะนำ
พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
เมื่อ: 05:59รายงานพิเศษ

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1620 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1283 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1186 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  1008 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  861 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  837 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  774 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  707 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  597 ครั้ง
 10. ​นายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอโอกาสอีกสมัยในสนาม อบจ.สตูล
  596 ครั้ง
 1. เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
  0 ครั้ง
 2. ​"ทุเรียนเมืองสะเดา" ดร.ถาวร รวมกลุ่มเกษตรกรร่วมสร้างสะเดาเป็นศูนย์รวมทุเรียนพันธุ์ดี
  0 ครั้ง
 3. แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
  0 ครั้ง
 4. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 5. ​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
  0 ครั้ง
 6. CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
  0 ครั้ง
 7. ​ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 8. พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส
  0 ครั้ง
 9. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 10. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง