เปิดตัวตราสัญลักษณ์-มาสคอตกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการ สงขลาเป็นเจ้าภาพปี 60


29 เม.ย. 2559

63.jpg

ผู้ว่าฯสงขลา มอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์และสัญลักษณ์นำโชค การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์”

 (28 เม.ย.59) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์และสัญลักษณ์นำโชค (มาสคอต) ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 -30 มิถุนายน 2560 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “ สมิหลาเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 20 -24 กรกฎาคม 2560 ที่ จังหวัดสงขลา

72.jpg

นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสงขลาได้ประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดเพลงประจำการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันและสัตว์นำโชคประจำการแข่งขันการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งคณะกรรมการประกวดฯได้ดำเนินการประกวดตราสัญลักษณ์และสัตว์นำโชค ประจำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 เป็นที่เรียบร้อย

71.jpg

สำหรับผลการประกวด ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ ผู้ชนะเลิศได้แก่ นายบำรุง อิศรกุล ได้เงินรางวัล 25,000 บาท เป็นรูปลักษณะของรูปคน สื่อถึง นักกีฬา การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ความมีน้ำใจนักกีฬา ลักษณะของไฟคบเพลิง แสดงถึง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาความมีสปิริต คลี่คลายจากลักษณะของตัวเลขคลี่คลายจากนางเงือกและทะเล สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา และคลี่คลายจากลักษณะของหอยสังข์ 

69.jpg

สัญลักษณ์นำโชค การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ผู้ชนะเลิศได้แก่ นายอนิรุทธิ์ เอมอิ่ม ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท แนวคิด ออกแบบรูปแมว และหนู โดยแมวชื่อ สิงหลา หนูชื่อ สิงขร ถือคบเพลิงเปลวไฟเป็นเลข 45 หนูถือลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ มีสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สื่อลูกแก้วที่สร้างสุขภาพแข็งแรง มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา สวมเสื้อสีขาวแทนความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการแข่งขันกีฬา

67.jpg

สำหรับ ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” เกมส์แห่งความหวังและพลังใจ  ผู้ชนะการประกวด ได้แก่ นายพิษณุ พัฒนสุทธิชลกุล ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาทเป็นรูปนักกีฬาคนพิการชายจูงมือนักกีฬาคนพิการหญิง ทั้งสองนั่งวีลแชร์ อันเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่สนามกีฬา สื่อความหมายถึง ภาพลักษณ์ของความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกันประกอบกับสัญลักษณ์ กังหัน สื่อหมายถึง ภาพลักษณ์ของความเป็นสากล และรูปทรงหอยสังข์และคลื่นน้ำ สีฟ้า/น้ำเงิน สื่อหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา  

64.jpg

และสัญลักษณ์นำโชค การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ ผู้ชนะการประกวด ได้แก่ นายภานุวัฒน์ เสงี่ยม ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท เป็นรูปน้องสมิหลา ถือคบเพลิงรูปหอยสังข์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาที่อยู่ใกล้ทะเล มีดอกเฟื่องฟ้าคาดผม ดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลาและสวมเหรียญทอง สมิหลาเกมส์ สื่อถึงความหวังและกำลังใจ....

70.jpg68.jpg65.jpg73.jpg