รายงานพิเศษ

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย

เมื่อ: 14:50 น. 3 ม.ค. 63   2122 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ขณะที่จังหวัดสงขลาพบการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดของประเทศ 116 ครั้ง บาดเจ็บ 121 ราย


(3 ม.ค 63) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแขวงทางหลวงชนบทสงขลา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากั ดและศูนย์นเรนทรจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องมาตลอดปี ผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดให้มีการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน โดยการประชุมแต่ละครั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เป็นปัญหาการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากหรืออุบัติเหตุใหญ่มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อเข้ากระบวนการปรับปรุงแก้ไข โดยใช้กระบวนการของคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก

นอกจากนี้ได้นำนโยบายในการเน้นชุมชนดูแลตัวเองโดยการขับเคลื่อนโครงการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างตำบลปลอดภัย โดยให้พื้นที่มีการจัดตั้ง ศปถ.อปท.ทุกแห่ง สำหรับการขับเคลื่อนการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 7 มาตรการแล้วในช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563) ได้เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานในพื้นที่ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การบูรณาการทุกภาคส่วน และการเชิญชวนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พบการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดของประเทศ รวม 116 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 121 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสภาพรถ การตัดหน้ากระชั้นชิดและขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิดและขับรถย้อนศร

ยานพาหนะที่ถูกตรวจเรียกสะสม 67,288 คัน จำนวนผู้ถูกดำเนินคดี ตาม 10 มาตรการ จำนวนสะสม 12,550 ราย โดยมาตราการ 3 อันดับแรก ได้แก่ ไม่มีใบขับขี่ 591 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 399 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 236 รายและมีการจัดตั้งจุดตรวจหลัก 29 ด่านชุมชนที่ อปท. ตั้งเอง 47 จุด และจุดตรวจที่ตั้งร่วม 32 จุด สำหรับอำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ อำเภอสะเดา อำเภอรัตภูมิ อพเภอเทพา อำเภอนาหม่อม อำเภอนาทวี สำเภอสะบ้าย้อย อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนคร และอำเภอกระแสสินธุ์

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว จิรพัฒน์-ฟารีด้า/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 14:50 น. 3 ม.ค. 63   2122 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​04-04-63 สถานการณ์ COVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสม 37 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สิงหนคร-สะเดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
เมื่อ: 14:18รายงานพิเศษ
​คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. พัฒนาหน้ากากผ้ารูปทรง 3มิติ ฆ่าเชื้อโรค เตรียมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เมื่อ: 13:15รอบรั้วการศึกษา
​ปล่อยแล้ว เต่าทะเลที่ติดอวนชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ หลังได้รับการรักษาตัวแข็งแรงดี
เมื่อ: 10:41ข่าวสารบ้านเรา
ปภ.เขต 12 เร่งแจกจ่ายน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงหน้าแล้งพื้นที่สะเดาและนาหม่อม
เมื่อ: 10:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมช่วยเหลือผู้ปกครองจากโควิด-19
  2846 ครั้ง
 2. ​04-04-63 สถานการณ์ COVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสม 37 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สิงหนคร-สะเดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
  1634 ครั้ง
 3. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  1330 ครั้ง
 4. ​02-04-63 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สงขลาเพิ่มขึ้นอีก 5 รวมเป็น 34 ราย-ยังไม่มีประกาศปิดเมือง
  1040 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ สงขลา แนะประชาชนอย่าตื่นตระหนก หลังประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เริ่ม 3 เมษายน 2563
  523 ครั้ง
 6. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  490 ครั้ง
 7. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  427 ครั้ง
 8. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  373 ครั้ง
 9. 03-04-63 รายงานCOVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสมคงที่ 34 ราย รอผลตรวจ 22 ราย
  218 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  211 ครั้ง
 1. ​04-04-63 สถานการณ์ COVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสม 37 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สิงหนคร-สะเดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
  0 ครั้ง
 2. ​คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. พัฒนาหน้ากากผ้ารูปทรง 3มิติ ฆ่าเชื้อโรค เตรียมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
  0 ครั้ง
 3. ​ปล่อยแล้ว เต่าทะเลที่ติดอวนชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ หลังได้รับการรักษาตัวแข็งแรงดี
  0 ครั้ง
 4. ปภ.เขต 12 เร่งแจกจ่ายน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงหน้าแล้งพื้นที่สะเดาและนาหม่อม
  0 ครั้ง
 5. เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในภาวะวิกฤติ Covid-19
  0 ครั้ง
 6. ​ตำรวจภูธรภาค 9 สนธิกำลังทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.สงขลา ปล่อยแถวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. กฟผ. มอบอุปกรณ์สู้ภัย COVID-19 ให้โรงพยาบาลหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กฟผ. มอบอุปกรณ์สู้ภัย COVID-19 ให้ โรงพยาบาลจะนะ และสำนักงานสาธารณสุขจะนะ
  0 ครั้ง
 9. ​สถานีขนส่งเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมคัดกรองผู้โดยสารป้องกันโควิด-19
  0 ครั้ง
 10. 03-04-63 รายงานCOVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสมคงที่ 34 ราย รอผลตรวจ 22 ราย
  0 ครั้ง