รายงานพิเศษ

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย

เมื่อ: 14:50 น. 3 ม.ค. 63   1362 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ขณะที่จังหวัดสงขลาพบการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดของประเทศ 116 ครั้ง บาดเจ็บ 121 ราย


(3 ม.ค 63) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแขวงทางหลวงชนบทสงขลา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากั ดและศูนย์นเรนทรจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องมาตลอดปี ผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดให้มีการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน โดยการประชุมแต่ละครั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เป็นปัญหาการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากหรืออุบัติเหตุใหญ่มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อเข้ากระบวนการปรับปรุงแก้ไข โดยใช้กระบวนการของคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก

นอกจากนี้ได้นำนโยบายในการเน้นชุมชนดูแลตัวเองโดยการขับเคลื่อนโครงการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างตำบลปลอดภัย โดยให้พื้นที่มีการจัดตั้ง ศปถ.อปท.ทุกแห่ง สำหรับการขับเคลื่อนการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 7 มาตรการแล้วในช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563) ได้เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานในพื้นที่ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การบูรณาการทุกภาคส่วน และการเชิญชวนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พบการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดของประเทศ รวม 116 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 121 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสภาพรถ การตัดหน้ากระชั้นชิดและขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิดและขับรถย้อนศร

ยานพาหนะที่ถูกตรวจเรียกสะสม 67,288 คัน จำนวนผู้ถูกดำเนินคดี ตาม 10 มาตรการ จำนวนสะสม 12,550 ราย โดยมาตราการ 3 อันดับแรก ได้แก่ ไม่มีใบขับขี่ 591 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 399 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 236 รายและมีการจัดตั้งจุดตรวจหลัก 29 ด่านชุมชนที่ อปท. ตั้งเอง 47 จุด และจุดตรวจที่ตั้งร่วม 32 จุด สำหรับอำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ อำเภอสะเดา อำเภอรัตภูมิ อพเภอเทพา อำเภอนาหม่อม อำเภอนาทวี สำเภอสะบ้าย้อย อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนคร และอำเภอกระแสสินธุ์

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว จิรพัฒน์-ฟารีด้า/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 14:50 น. 3 ม.ค. 63   1362 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20417 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5342 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2614 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2065 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2048 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1672 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1363 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1284 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1154 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง