รายงานพิเศษ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เจ้าภาพจัดประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 22 ทีมทั่วไทยร่วมโชว์กึ๋นธุรกิจ

เมื่อ: 13:47 น. 3 ก.พ. 63   2485 ครั้ง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (Research to Market – R2M Thailand 2020) 22 ทีมแกร่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงานเครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการจัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (Research to Market – R2M Thailand 2020) โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คุณทิพวัลย์ เวชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน

สำหรับการจัด “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (Research to Market – R2M Thailand 2020)” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานวิจัย นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเตรียมความพร้อมในการนำผลงานดังกล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัยหรือผู้คิดค้นนวัตกรรม รวมถึงนักศึกษาได้ทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและลดช่องว่างระหว่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (Research to Market – R2M Thailand 2020) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยมีทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศในครั้งนี้ จำนวน 22 ทีม จาก 16 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.พะเยา ม.แม่โจ้ ม.นเรศวร ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.มหาสารคาม ม.อุบลราชธานี ม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.บูรพา ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์ และม.ทักษิณ

ซึ่งผลการแข่งขันมีทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม "L’effort" จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยผลงานวิจัย : เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม CheckMate จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยผลงานวิจัย : แพลตฟอร์มสำหรับตรวจจับการเป็นสัดในโคนม

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Syntonic จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยผลงานวิจัย : Stump Pressure Control (SPC)

- รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ทีม โอม (Aum) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยผลงานวิจัย : Kapillariasis ICT Kit ชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลลาเรียในคน / ทีม 3D Medical จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผลงานวิจัย : หุ่นจำลองมาตรฐาน 3D Cancer Phantom และทีม Salmon จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยผลงานวิจัย : กรรมวิธีการสังเคราะห์ชั้นเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนบนพื้นผิวท่อหายใจ

รวมมูลค่ารางวัลที่ได้รับกว่า 100,000 บาท ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ยังถือเป็นการเปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่มีการก่อสร้างบนพื้นที่แห่งใหม่อย่างเป็นทางการอีกด้วย โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมให้บริการแก่ผุ้สนใจในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ,การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม ,การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน ,โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัย ,การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมเพื่อยกระดับการแข่งขันอื่นๆ ,การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา ฯลฯ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 074-859500 และทาง www.facebook.com/psu.sciencepark

 
เมื่อ: 13:47 น. 3 ก.พ. 63   2485 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยโควิด-19 สำเร็จเป็นรายแรกของภาคใต้
ม.​อ.ใช้ประสบการณ์ 16 ปีจากโครงการบัณฑิตอาสา บริหารและติดตามการจ้างงานผู้รับผลกระทบโควิด
​ทีมนักวิจัย ม.อ. ระบุชนิดโรคอุบัติใหม่ ใบร่วงยางพารา ได้สำเร็จเป็นรายงานแรกในโลก
​นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ศิษย์เก่าม.อ. ผู้จัดระบบและวางยุทธศาสตร์รับมือโควิด-19
ข่าวล่าสุด
​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 15:39G-SPECIAL
ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
เมื่อ: 14:57คอลัมน์แนะนำ
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
เมื่อ: 14:15เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  239 ครั้ง
 2. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  129 ครั้ง
 3. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  94 ครั้ง
 4. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  75 ครั้ง
 5. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  68 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  65 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  55 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  54 ครั้ง
 1. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 2. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 4. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  0 ครั้ง
 6. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  0 ครั้ง
 7. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  0 ครั้ง
 8. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  0 ครั้ง