รายงานพิเศษ

26 พ.ค. “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” น้อมรำลึกคุณความดี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

เมื่อ: 14:56 น. 26 พ.ค. 63   567 ครั้ง

จังหวัดสงขลา จัดงาน “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้สร้างคุณูปการในการบริหารแผ่นดินและการเป็นแบบอย่างแก่สังคมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชาติ


(26 พ.ค.63) ที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเนื่องในวันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีกล่าวสดุดีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และการยืนสงบนิ่งพร้อมเปิดเพลง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้สร้างคุณูปการในการบริหารแผ่นดินและการเป็นแบบอย่างแก่สังคมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชาติ ทั้งทางด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสันติภาพ การทหาร และความมั่นคงด้านการส่งเสริมการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาภูมิลำเนาเกิดจังหวัดสงขลา

“เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”เป็นสัจจะวาจา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นชาวสงขลาโดยกำเนิน รักษายิ่งชีวิตและถ่ายทอดสู่บุคคลในวงการต่าง ๆ ตลอดมา เพื่อให้คนไทยตระหนักในความรักชาติ รักแผ่นดิน จงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง และพร้อมที่จะตอบแทนบุญคุณต่อแผ่นดินในทุกวิถีทาง ทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน การทหาร และแนะนำอบรมผู้อื่น ล้วนสะท้อนให้เห็นแบบอย่างที่คนไทยควรนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นับเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการสร้างคน สร้างชาติ ด้วยอุดมการณ์ที่ยึดมั่นทั้งกาย วาจา และใจ คือ เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

สำหรับวันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จังหวัดสงขลาจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปีของการถึงแก่อสัญกรรม ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยจัดประชุม องค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งองค์กรความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ตัวแทนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีความร่วมมือเป็นประธาน ที่ประชุมมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและความซื่อสัตย์สุจริตของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ได้สร้างสรรค์ไว้ในแผ่นดิน ควรแก่การจารึกเกียรติประวัติที่มีต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย จังหวัดสงขลาจึงกำหนดให้วันที่ 26 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” มุ่งหมายให้ประชาชนในจังหวัดสงขลายึดเป็นวาระสำคัญในการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสืบสานปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ให้สัมฤทธิผลอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ภาพ-ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 14:56 น. 26 พ.ค. 63   567 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กราบสักการะกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเยี่ยมโรงเรียนมหาวชิราวุธ
ผู้ว่าฯ นำชาวสงขลา ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
มูลนิธิในเครือมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษา 683 ทุน
98 ปี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 2 แผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ข่าวล่าสุด
เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
เมื่อ: 11:26เศรษฐกิจบ้านเรา
จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม
เมื่อ: 10:18G-SPECIAL
สงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เมื่อ: 10:16ข่าวสารบ้านเรา
เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 10:13เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1213 ครั้ง
 2. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  334 ครั้ง
 3. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  292 ครั้ง
 4. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  272 ครั้ง
 5. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  193 ครั้ง
 6. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  183 ครั้ง
 7. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  182 ครั้ง
 8. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  180 ครั้ง
 9. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
  175 ครั้ง
 10. ​กลุ่มสตรีมุสลิมเทพา รวมกลุ่มออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย
  158 ครั้ง
 1. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม
  0 ครั้ง
 3. สงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  0 ครั้ง
 4. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 5. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  0 ครั้ง
 6. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 7. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
  0 ครั้ง
 8. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  0 ครั้ง
 9. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2563
  0 ครั้ง
 10. เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
  0 ครั้ง