รายงานพิเศษ

​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?

เมื่อ: 15:59 น. 3 มิ.ย. 63   1709 ครั้ง

รายงานพิเศษกิมหยงออนไลน์ ขอนำทุกท่านไปย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาด มีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังจำนวนมากและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยสรุปไทม์ไลน์การพบผู้ป่วยรายล่าสุดแต่ละกลุ่ม ดังนี้
- 8 เม.ย.พบผู้ป่วยทั่วไปในพื้นที่รายสุดท้าย
- 23 เม.ย.พบผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ตม.รวม 7 ราย
- 8 พ.ค.พบผู้ป่วยต่างด้าวในด่านกักกัน 69 ราย
- 21 พ.ค.ผู้ป่วยได้รับการรักษาหายหมดทุกราย
- 2 มิ.ย.พบผู้ป่วยกลุ่มกลับจากซาอุฯ 4 ราย

หากดูตามไทม์ไลน์นี้จะเห็นว่าจังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยที่เป็นบุคคลในพื้นที่รายล่าสุดตั้งแต่ 23 เมษายน 2563ส่วนกลุ่มผู้ป่วยต่างด้าวและคนไทยกลับจากต่างประเทศ เป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่กักตัวไม่มีการนำเชื้อไปยังพื้นที่ภายนอก นับว่าจังหวัดของเรามีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราต้องประกาศให้ให้โลกรู้ว่าจังหวัดของเราปลอดโควิด-19 มานานแล้ว เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเที่ยว การลงทุนในพื้นที่ และที่สำคัญไปกว่านี้ชาวสงขลาต้องไม่ประมาทการ์ดอย่าตก ให้ความร่วมมือภาครัฐให้กำลังใจนักรบชุดขาวในการทำหน้าที่แนวหน้ากำจัดโรคร้ายให้หมดไปจากบ้านเราโดยเร็วที่สุด ส่วนบทสรุปจำนวนผู้ป่วยช่วงต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้


1 เม.ย.จำนวนผู้ป่วยสะสมที่เริ่มตรวจพบครั้งแรกในกลางเดือนมีนาคม รวม 29 ราย รักษาหาย 11 ราย
2 เม.ย.พบผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 34 ราย รักษาหาย 18 ราย
4 เม.ย.พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 37 ราย รักษาหาย 19 ราย
4 เม.ย.พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 37 ราย รักษาหาย 19 ราย
8 เม.ย.ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มชาวไทยที่เดินทางกลับจากดาวะห์อินโดนีเซีย เมื่อ 6 เม.ย. 11 รายจาก 22 ราย
11 เม.ย.ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มชาวไทยที่เดินทางกลับจากดาวะห์อินโดนีเซียอีก 8 ราย รวมเป็น 19 ราย

15 เม.ย.สรุปครึ่งเดือนเมษายน มีผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 37 ราย รักษาหาย 37 ราย รักษาหาย 29 ราย กลุ่มดาวะห์อินโดฯ ป่วยรวม 19 จาก 22 ราย และยังรักาาตัวอยู่ทั้งหมด

20 เม.ย.พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่อีกครั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตม.สะเดา 1 ราย เป็นผู้ดูแลแรงงานด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
21 เม.ย.พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 1 ราย เป็นผู้ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สะเดา
22 เม.ย.พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 4 ราย เป็นผู้ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สะเดาทั้งหมด

23 เม.ย.พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 1 ราย เป็นผู้ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สะเดา รวมมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและคนใกล้ชิดป่วย 7 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั่วไป 44 ราย กลุ่มดาวห์อินโดฯ 19 ราย รวม 63 ราย รักษาหาย 31 ราย

25 เม.ย.จังหวัดสงขลา เป็นข่าวดังทั่วประเทศอีกครั้งเมื่อมีการตรวจพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายภายในด่านกักกันที่สะเดา ติดเชื้อโควิด-19 ถึง 42 ราย ทำให้สถิติผู้ติดเชื้อรวมของสงขลาแตะหลักร้อยเป็นครั้งแรก รวมมีผู้ป่วย 105 ราย

30 เม.ย.สรุป ณ สิ้นเดือนเมษายน จังหวัดสงขลาา มีผู้ป่วยรวม 105 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยทั่วไป 44 ราย กลุ่มดาวะห์อินโดฯ 19 ราย แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 42 ราย รักษาหายแล้ว 51 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 18 ราย รักษา่ตัว ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์กักกันแรงงานต้างด้าว ตม.สะเดา 36 ราย

4 พ.ค.พบกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายภายในด่านกักกันที่สะเดา ติดเชื้อโควิด-19 อีก 18 ราย รวมพบต่างด้าวป่วย 60 ราย ผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 123 ราย

8 พ.ค.พบแรงงานต่างด้าวป่วยอีก 5 ราย ผู้ป่วยต่างด้าว 69 ราย โดยพื้นที่ศูนย์กักกันตม.สะเดา ถูกใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งหมด ยกเว้นผู้ป่วยอาการหนักจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาล และในวันนี้กลุ่มดาวะห์อินโดฯ 19 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ทั้งหมด ส่วนผู้ป่วยทั่วไป 44 ราย เหลือรักษาตัวอีกเพียง 7 รายเท่านั้น รวมผู้ป่วยสะสม 128 ราย

21 พ.ค.ผู้ป่วยของจังหวัดสงขลาเป็น 0 ราย โดยผู้ป่วยสะสมทุกกลุ่มได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติและสามารถกลับบ้านได้ทั้งหมด แบ่งเป็นผู้ป่วยทั่วไป 44 ราย กลุ่มดาวะห์อินโดฯ 19 ราย รักษาหายส่งกลับบ้านทั้งหมด ต่างด้าว 69 ราย รักษาหายและถูกกักตัวเพื่อรอส่งกลับประเทศต้นทาง รวมผู้ป่วยสะสม 128 ราย

26 พ.ค.พบผู้ป่วยกลุ่มใหม่อีกครั้งโดยเป็นกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากซาอุดิอารเบีย ติดโควิด-19 อีก 3 ราย ซึ่งกลุ่มนี้ถูกกักตัวและไม่มีการสัมผัสบุคคลภายนอกแต่อย่างใด

31 พ.ค.สรุปจำนวนผู้ป่วยสะสมของจังหวัดสงขลา มี 131 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยทั่วไป 44 ราย กลุ่มดาวะห์อินโดฯ 19 ราย ต่างด้าว 69 ราย รักษาหายหมดแล้ว เหลือผู้กลับจากซาอุฯ 3 รายยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล

2 มิ.ย.พบกลุ่มกลับจากซาอุฯ ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 4 ราย

3 มิ.ย.จังหวัดสงขลา มีผู้ป่วยสะสมรวม 132 ราย มีเพียงกลุ่มกลับจากซาอุฯ 4 รายที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยแบ่งตามภูมิลำเนา เป็นชาวสงขลา 2 ราย พัทลุง 1 ราย และพังงา 1 รายต้อม รัตภูมิ รวบรวม/รายงาน

 
เมื่อ: 15:59 น. 3 มิ.ย. 63   1709 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สงขลาประกาศ ปลดล็อคภูเก็ต พื้นที่เสี่ยง COVID-19
​สรุปมาตรการผ่อนปรนของจังหวัดสงขลา ตามแนวทางภายใต้ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 10
​เชิญผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 7 หลักสูตรสร้างอาชีพหลังโควิด-19
​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
ข่าวล่าสุด
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
เมื่อ: 11:57ข่าวสารบ้านเรา
​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
เมื่อ: 11:51ประชาสัมพันธ์
โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
เมื่อ: 11:11ประชาสัมพันธ์
​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
เมื่อ: 11:04ประชาสัมพันธ์

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  32536 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  2660 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1711 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  639 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  594 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  550 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  545 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  374 ครั้ง
 9. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  357 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  347 ครั้ง
 1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 2. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 4. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 6. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง
 7. ​อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19
  0 ครั้ง
 8. ​หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ สู้ภัยโควิด-19​ พร้อมสู้และส่งความห่วงใยไม่เคยห่าง​
  0 ครั้ง
 9. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 10. โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
  0 ครั้ง