รายงานพิเศษ

​สงขลา ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 ก้าวสู่เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ

เมื่อ: 15:10 น. 11 ส.ค. 63   1338 ครั้ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อรับรองผลการประเมินการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจังหวัดสงขลา ได้ผ่านการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย

การประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ ประจำปี พ.ศ.2563 นั้นได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เพื่อเปิดรับจังหวัดที่สนใจจะเข้าเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ โดยมีจังหวัดที่แจ้งความประสงค์จะขอรับการประเมิน จำนวน 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครราชสีมา โดยที่จังหวัดที่ต้องการพัฒนาให้เป็นไมซ์ซิตี้ นั้นต้องผ่านกระบวนการการเตรียมความพร้อมเมืองที่ทาง สสปน. ได้จัดทำขึ้น โดยต้องประเมินตนเองว่ามีศักยภาพและความพร้อมหรือไม่ และต้องให้ผู้ตรวจประเมินภายนอกเข้ามาตรวจเอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่


ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากที่เมืองจัดงาน กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง สภาพแวดล้อมของเมือง ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจังหวัดสงขลา และจังหวัดนครราชสีมา ได้ผ่านการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 และ 7 ของประเทศไทยตามลำดับ โดยมีเมืองไมซ์ซิตี้เดิมได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น

โดยจังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลาง ความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ในประเทศไทย โดยการพัฒนาด้านไมซ์เป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สร้างงาน และกระจายรายได้ไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อมได้เป็นจำนวนมาก จากการศึกษานี้พบว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุนการบริการ และคมนาคม ที่สำคัญของภาคใต้ตอนล่าง

อีกทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่อนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และขนานนามให้เป็น “ศูนย์กลางการค้าชายแดนใต้ และความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม” และจากการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ ในพื้นที่สงขลา พบว่า จังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางของการจัดประชุม สัมมนา การจัดงานแสดงสินค้า และงานอีเว้นต์ ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่ม IMT-GT โดยเฉพาะกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนใต้ และประเทศมาเลเซีย

เนื่องจากอำเภอหาดใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อม มีศูนย์ประชุม และสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ภายในโรงแรม มีออแกไนเซอร์ที่มีศักยภาพ รวมถึงหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งสีสัน มีกิจกรรมพิเศษ จึงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ได้ตลอดทั้งปี ในขณะที่สงขลามีความพร้อมด้านวัฒนธรรม จากการนำสถานที่ย่านชุมชนเมืองเก่า ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลา รวมถึงการนำพื้นที่ทางวัฒนธรรมมาใช้เป็นสถานที่เพื่อจัดงานแสดงสินค้า หรืองานอีเว้นต์

นอกจากนี้นโยบายจากภาครัฐมีการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภายใต้แนวคิด ซึ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวการจัดงานอีเว้นต์ และงานแสดงสินค้า จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ภาคธุรกิจขานรับ และเร่งมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โรงแรม/ที่พัก สถานที่จัดงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เพื่อรองรับการจัดงานได้ตั้งแต่ตั้งแต่ระดับจังหวัด ประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติ

ปัจจุบันจังหวัดสงขลา ได้มีการก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau) เพื่อเป็นหน่วยงานในการยกระดับเมืองสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และอีเวนต์ระดับนานาชาติ ทั้งนี้ด้วยความเข้มแข็งของธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ที่เกิดจากความร่วมมือ จนนำมาสู่การได้รับประกาศให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ อย่างเป็นทางการจังหวัดที่ 6 ของประเทศไทย

 
เมื่อ: 15:10 น. 11 ส.ค. 63   1338 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
​เดินหน้า “ไมซ์ซิตี้” ทุกภาคส่วนร่วมเปิดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา อย่างเป็นทางการ
โรงแรมสงขลาพร้อมรับการเป็นไมซ์ซิตี้ เปิดเวทีอบรมโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า
"พร้อมสู่การเป็นเมืองไมซิตี้" บันทึก MOU ด้านการพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา
ข่าวล่าสุด
​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
เมื่อ: 14:03คอลัมน์แนะนำ
ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
เมื่อ: 13:53รอบรั้วการศึกษา
"อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
เมื่อ: 13:40ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3413 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  999 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  951 ครั้ง
 4. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  690 ครั้ง
 5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  680 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  648 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  570 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  561 ครั้ง
 9. ​เทศกาลอาหารสองทะเล จากยกเลิกประมูลแต่ยังจัดงานสู่ดราม่าเวทีนางงาม
  472 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  467 ครั้ง
 1. ​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
  0 ครั้ง
 2. ​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. "อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง
 7. ​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 8. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 9. ยังมีรอยแบบนี้อยู่อีกมั๊ย
  0 ครั้ง
 10. ศิริโชค โสภา พร้อมจัดฟุตบอลอะคาเดมี่ 12 ปี เฟ้นหาดาวรุ่งป้อนทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง