รายงานพิเศษ

​เดินหน้า “ไมซ์ซิตี้” ทุกภาคส่วนร่วมเปิดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา อย่างเป็นทางการ

เมื่อ: 13:15 น. 21 ส.ค. 63   838 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับจังหวัดสงขลา และ 16 องค์กรร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา(Songkhla Convention and Exhibition Bureau) หรือ เอสเส็บ (SCEB) เมื่อวันที่20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโดยมีนายนภิทร ศรีสรรพวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้บริหาร 16 องค์กร


จังหวัดสงขลา จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau) เพื่อเป็นหน่วยงานในการยกระดับเมืองสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และอีเวนต์ระดับนานาชาติ ทั้งนี้ด้วยความเข้มแข็งของธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ที่เกิดจากความร่วมมือ จนนำมาสู่การได้รับประกาศให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ อย่างเป็นทางการจังหวัดที่ 6 ของประเทศไทย

โอกาสนี้ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดสงขลา ระหว่างจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลสำนักขาม หอการค้าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา สมาคม SMEs จังหวัดสงขลา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา สมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา และเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา

นายนภิทร ศรีสรรพวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายพิเศษ “มอบไปข้างหน้าถึงการปรับตัวสู่อนาคตสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย” มีการเสวนาในหัวข้อ “ไมซ์สงขลา ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอดอย่างไรในสถานการณ์โรคโควิด-19” ในภาคค่ำมีงานกาลาดินเนอร์ โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน และจุดพลุเฉลิมฉลอง

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อรับรองผลการประเมินการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจังหวัดสงขลา ได้ผ่านการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครราชสีมา ได้ผ่านการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 และ 7 ของประเทศไทยตามลำดับ โดยมีเมืองไมซ์ซิตี้เดิมได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น


อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็ว ได้แก่ การจัดประชุมองค์กร การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาการ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ รวมทั้งงานกิจกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจะนำนักเดินทางคุณภาพและมีค่าใช้จ่ายสูงเข้าประเทศจำนวนมากโดยนโยบายจากภาครัฐมีการส่งเสริมภาพลักษณ์ กระตุ้นการท่องเที่ยว โดยมีภาคธุรกิจขานรับเพื่อรองรับการจัดงานได้ตั้งแต่ตั้งแต่ระดับจังหวัด ประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติ

จังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางของการจัดประชุม สัมมนา การจัดงานแสดงสินค้า และงานอีเว้นต์ ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่ม เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทยอีกทั้งสงขลามีความพร้อมด้านวัฒนธรรม ย่านชุมชนเมืองเก่า ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลา โดยที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อม มีศูนย์ประชุม และสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ภายในโรงแรม

ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานสาขาการจัดการไมซ์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า คณะฯ มีการเรียนการสอน บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการไมซ์ เพื่อสร้างบุคลากร รองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการนิทรรศการ โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี สงขลามีสำนักงานระดับภูมิภาคจากความร่วมมือของ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ศูนย์กลางในการยกระดับงาน และศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพของคน

 
เมื่อ: 13:15 น. 21 ส.ค. 63   838 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ประชุมทิศทางและแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา
​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
โรงแรมสงขลาพร้อมรับการเป็นไมซ์ซิตี้ เปิดเวทีอบรมโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า
"พร้อมสู่การเป็นเมืองไมซิตี้" บันทึก MOU ด้านการพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา
Tags: ไมซ์
ข่าวล่าสุด
​"นิพนธ์" เยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษ รพ.ม.อ. จากโครงการ ๙๙ ปีล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อ: 09:36ข่าวสารบ้านเรา
​สมาคมไทย-จีนสงขลา ดึงความร่วมมือ 9 สมาคมแห่งประเทศไทยฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่
เมื่อ: 09:10เศรษฐกิจบ้านเรา
​"นิพนธ์" รุดช่วยน้ำท่วมสะเดา กำชับทุกฝ่ายให้ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก
เมื่อ: 22:29ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
เมื่อ: 14:57รอบรั้วการศึกษา

 1. ​รับสมัครวันแรกคึกคึกมีผู้สมัครนายกอบจ. 4 ราย ส.อบจ.89 ราย กองเชียร์สุชาติ-ไพเจน จัดเต็ม
  5093 ครั้ง
 2. สายการบิน Thai Vietjet Air เปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงราย - หาดใหญ่
  3051 ครั้ง
 3. ​เปิดข้อมูลพื้นฐาน 6 ผู้สมัครนายกอบจ.สงขลา หลังผ่านการรับรองทั้งหมด
  2599 ครั้ง
 4. ​บทสรุปสนามสงขลา ผู้สมัครนายกอบจ. 6 ราย สมัครส.อบจ.รวม102 ราย
  1375 ครั้ง
 5. ​วิเคราะห์สนามอบจ.สตูล แชมป์เก่ายังเหนียวแต่ประมาทคู่แข่งไม่ได้
  1054 ครั้ง
 6. นิพัฒน์ อุดมอักษร เข้าขอพรผู้ใหญ่ในโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองครั้งแรกในชีวิต
  927 ครั้ง
 7. "40 ปีศูนย์เศรษฐพัฒน์" ​​มอบ “สนามเด็กเล่นเชฟรอน” ที่หาดชลาทัศน์ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์เด็กสงขลา
  785 ครั้ง
 8. ​ส่องสนามสงขลา ร่วมพลังร่วมสร้างสุข VS รวมพลังร่วมโค่นประชาธิปัตย์
  784 ครั้ง
 9. "ตอบโจทย์ชีวิตยุค 4.0" มรภ.สงขลา ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนออนไลน์
  765 ครั้ง
 10. พลัสคอนโด มั่นใจเศรษฐกิจหาดใหญ่ เปิดโครงการใหม่ “ พลัสคอนเน็กซ์ ”บนถนน30เมตร พร้อมเปิดจองออนไลน์ครั้งแรกในหาดใหญ่
  640 ครั้ง
 1. ​"นิพนธ์" เยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษ รพ.ม.อ. จากโครงการ ๙๙ ปีล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง
 2. ​สมาคมไทย-จีนสงขลา ดึงความร่วมมือ 9 สมาคมแห่งประเทศไทยฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ​"นิพนธ์" รุดช่วยน้ำท่วมสะเดา กำชับทุกฝ่ายให้ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
  0 ครั้ง
 5. ​ทัพเรือภาคที่ 2 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 6. รพ.กรุงเทพฯ ร่วม​ยกศักยภาพการดูแลผู้ป่วยหัวใจจังหวัดนราธิวาสด้วยโครงการส่งต่อผู้ป่วยสวนหัวใจ
  0 ครั้ง
 7. ​คณะเกษตร มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตา....บุตรเกษตรกร
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา จับมือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล
  0 ครั้ง
 9. ​มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่ 2020 ทะลุเป้า เงินสะพัดกว่า 9,300 ล้านบาท
  0 ครั้ง
 10. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovation Education” พร้อมเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา ​
  0 ครั้ง