รายงานพิเศษ

เอกชนผนึก ม.อ.ลงทุน 5 พันล้าน สร้างโรงงานถุงมือยางพาราที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

เมื่อ: 14:15 น. 28 ก.ย. 63   1472 ครั้ง

สิงหเสนีย์ กรุ๊ป และ แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จับมือ ม.อ. จัดตั้งโรงงานถุงมือ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท ในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา


บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด เอกชนรายใหญ่ และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่จัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานถุงมือยาง กับ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแลในการจัดตั้งโรงงานดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัท ได้มีการลงนามความร่วมมือกับด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านยางพารา กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปแล้ว ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพิธีลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับ บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด โดยมี นางสาว จิณณะ สิงหเสนี เป็นตัวแทนลงนาม กับนายคณพศ ขุนทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา โดยมีคุณฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, รศ.ดร. เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และ ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน ม.อ. ผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชน และสือมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ และสักขีพยานในงานพิธีลงนามจำนวนมาก

คุณฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน กับบริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด พื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 83 ไร่ เพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยจะใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และช่วยยกระดับผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น

โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการได้ในช่วงเดือนเมษายน 2564 และจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลทั้งสองด้าน คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพารามีความแข็งแกร่งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยางจากกลางน้ำสู่ปลายน้ำซี่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

นางสาว จิณณะ สิงหเสนี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และในฐานะผู้แทนของ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด กล่าวว่า การจัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง และ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานถุงมือยางในครั้งนี้ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด โดยอาศัยกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบดูแลความร่วมมือดังกล่าว

สำหรับจุดเริ่มต้นของความร่วมมือนี้เกิดจากทางบริษัท ซึ่งมีพื้นฐานการทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานส่งออกสินค้าประเภทน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งทำให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศจำนวนมาก ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤตโรคอุบัติใหม่ที่ทราบกันดี คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทที่มีตลาดในต่างประเทศอยู่แล้ว ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมถุงมือยาง เนื่องจากถุงมือยางจะป้องกัน และลดโอกาสการติดเชื้อ covid-19 ได้ ทำให้ถุงมือยางเป็นที่ต้องการ (demand) สูง

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการตั้งโรงงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของประเทศ การพัฒนางานวิจัยถุงมือยางธรรมชาติที่ใช้ทางการแพทย์ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับถุงมือยางสังเคราะห์ หรือที่รู้จักกันดีว่ายาง Nitrile ซึ่งมีวัตถุดิบจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และให้การสนับสนุนงานวิจัยดังกล่าวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการจัดทำศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ถุงมือยางพารา

โดยทางบริษัทคาดว่าจะมีการใช้น้ำยางถึงวันละ 120 ตัน โดยคิดเป็นน้ำยางธรรมชาติ 80% และ น้ำยางสังเคราะห์ 20% เพื่อประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในประเทศไทย และ ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (Rubber City) แห่งนี้ คือ การประกอบธุรกิจไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในงานพิธีลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ฯ ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับ บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และบริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีของการเริ่มต้นความร่วมมือ และขอขอบคุณทางบริษัทที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแลในการจัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานถุงมือยาง

ขอให้คำมั่นกับทางบริษัทฯ ว่าทางมหาวิทยาลัยฯ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. คณะทีมที่ปรึกษาทุกท่าน รวมถึงคณะทำงานโครงการทุกคน นำโดย ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ (ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน ม.อ.) เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของโครงการ จะนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 20 ปี มาใช้ในการดำเนินการโครงการนี้อย่างเต็มความสามารถ

สำหรับการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระหว่าง กนอ.และบริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี โดยโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตถุงมือยาง ที่มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท และจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ประมาณ 2,000 คน โดยโรงงานแห่งนี้จะใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์ (Demand) การใช้น้ำยางพาราจากเกษตรกรในพื้นที่และในประเทศเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในประเทศไทย รวมทั้งเกิดการสร้างแรงงานท้องถิ่นอีกด้วย.


 
เมื่อ: 14:15 น. 28 ก.ย. 63   1472 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ. ผนึกกำลัง สว. และภาคเอกชน เปิดตัว 2 นวัตกรรมสู้โควิด
​ม.อ.มอบหมายเอกชนมืออาชีพ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ
​"นิพนธ์" เยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษ รพ.ม.อ. จากโครงการ ๙๙ ปีล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม​ ​ม.อ.ร่วมมือสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ นำเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนการแปรรูปยาง
ข่าวล่าสุด
​ส่องข้อมูล 48 เทศบาลของสงขลา ที่จะมีการเลือกตั้ง 28 มี.ค.64
เมื่อ: 15:17รายงานพิเศษ
​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
เมื่อ: 20:27ข่าวสารบ้านเรา
​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
เมื่อ: 11:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
เมื่อ: 10:25รอบรั้วการศึกษา

 1. รู้ยัง ลานจอดรถหน้าโรบินสันเก็บค่าจอดด้วยนะ
  5942 ครั้ง
 2. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  3305 ครั้ง
 3. เรดาร์ตรวจฝน ดูคลื่นลมแรงได้ด้วยนะ
  2876 ครั้ง
 4. ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลาปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 194 รายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563
  2676 ครั้ง
 5. สคร.12 สงขลา ย้ำเตือน ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
  2632 ครั้ง
 6. ​นายกเล็กด่านนอก โพสเดือดโต้ชูวิทย์ ท้ามาชี้จุดมาเลย์ลักลอบข้ามมาเล่นพนัน ชี้ทุกวันนี้เงียบจนแทบเป็นเมืองร้าง
  2621 ครั้ง
 7. ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
  2552 ครั้ง
 8. นายกชาย-ไพเจน นำทัพโต้ผู้การชาติ-สิระ มั่นใจชนะขาวสะอาด-พร้อมเตรียมฟ้องกลับทุกข้อกล่าวหา
  2365 ครั้ง
 9. ​"ดิโอทาวน์ คราฟท์" บ้านมีสไตล์ด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่างในราคาสุดคุ้ม
  2071 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563
  1971 ครั้ง
 1. ​ส่องข้อมูล 48 เทศบาลของสงขลา ที่จะมีการเลือกตั้ง 28 มี.ค.64
  0 ครั้ง
 2. ​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
  0 ครั้ง
 3. ​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
  0 ครั้ง
 5. ยืนยันไม่ต้องกัวลผู้ป่วยโควิด-19 ของสงขลา 3 รายใหม่มาจากมาเลย์ถูกกักกันตั้งแต่เข้าประเทศ
  0 ครั้ง
 6. ​1 นายก+ 4 ว่าที่สจ.ที่ยังไม่ผ่านการรับรองของสงขลา
  0 ครั้ง
 7. เปิดภาพโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบ 8 ล.
  0 ครั้ง
 8. ถาวร เสนเนียม ลงตรวจสอบความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ชายทะเลระโนด
  0 ครั้ง
 9. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  0 ครั้ง
 10. ​ประชาธิปัตย์ ยังไม่เคาะส่งนายกหาดใหญ่ในนามพรรคหรือไม่
  0 ครั้ง