รายงานพิเศษ

​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม

เมื่อ: 12:29 น. 2 เม.ย. 64   2102 ครั้ง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผนึกกำลังกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager: CIM) รุ่นที่ 1” เพื่อยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูง สำหรับองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษาสร้างสรรค์องค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรม “Quadruple Helix”


(2 เม.ย. 64) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผนึกกำลังกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager: CIM) รุ่นที่ 1” เพื่อยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูง สำหรับองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษาสร้างสรรค์องค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรม “Quadruple Helix” สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกล่าวต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) กำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2564 และรุ่นที่ 2 ภาคใต้ตอนบน เริ่ม 29 เมษายน - มิถุนายน 2564 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ชี้แนะทิศทางหรือแนวทางการดำเนินธุรกิจ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของนวัตกรรม หรือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ และสร้างเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมระดับสูงของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับการบริหารของแต่ละภาคส่วน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ (กลาง) รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยกิจกรรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรมรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 36 คน แบ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ 6 คน หน่วยงานภาคเอกชน 12 คน และภาคสถาบันการศึกษาอีก 18 คน ณ ห้องประชุม Sea Sun ชั้น LG อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเนื้อหาที่เรียน ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ เน้นการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน สู่การต่อยอดในการพัฒนาแต่ละองค์กรต่อไป

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ (2 เม.ย. 64) เป็นสัปดาห์ที่ 4 ของการจัดกิจกรรมรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย การสัมมนาองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับผู้ประกอบการ (Design Thinking Entrepreneurs) หัวข้อ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ” โดย ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ ผู้อำนวยการหลักสูตร ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการ ที่ขับเคลื่อนโดยมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย (IDE Center by UTCC) และกิจกรรม Dinner talk & Networking ที่จะมีการแนะนำ YEC โดย คุณเกี้ยว ประธาน YEC SONGKHLA กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “Rubber Of Everything” โดย ผู้เชี่ยวชาญในวงการยางพารา และร่วมฟัง The Exclusive Talk หัวข้อ “จุดเริ่มต้นเส้นทาง CEO ปลาณีต” โดย คุณสุเทพ ไชยธานี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด


 
เมื่อ: 12:29 น. 2 เม.ย. 64   2102 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด...สถาบันฮาลาล ม.อ. ลงนาม MOU เพื่อสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล
ม.อ.ไม่ยืนยันข่าวผลตรวจสอบอ้วกวาฬ ระบุในใบรับรองแค่สารไขมันต้องส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกครั้ง
​ เปิดตัวหนังสือ “นกใน ม.อ. และเขาคอหงส์” และ “ค้างคาวใน ม.อ. และเขาคอหงส์”
ข่าวล่าสุด
เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
เมื่อ: 17:27ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
เมื่อ: 17:22เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
เมื่อ: 17:15เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เมื่อ: 06:24รอบรั้วการศึกษา