รายงานพิเศษ

​ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน

เมื่อ: 12:45 น. 7 เม.ย. 64   1359 ครั้ง


การเลือกตั้งเทศบาลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 จังหวัดสงขลา มีท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลรวมทั้งสิ้น 48 แห่ง มีนายกใหม่ถึง 27 คน โดยเฉพาะเทศบาลนคร 2 แห่ง เปลี่ยนนายกใหม่ทั้งหมด ส่วนเทศบาลเมือง 11 แห่ง เหลือพื้นที่ให้นายกเก่าเข้าวินแค่ 2 ที่เท่านั้น มีเพียงเทศบาลตำบลที่นายกเก่ายังเหนี่ยวแน่นในหลายสนาม โดยแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี้


เทศบาลนคร 2 แห่ง ได้นายกใหม่ทั้งหมด

1. เทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ (ใหม่)

2. เทศบาลนครหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี (ใหม่)

เทศบาลเมือง 11 แห่ง ได้นายกใหม่ 9 คน

1. เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ นายวินัย รัตนพันธ์

2. เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์

3. เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ นายสันติ เหมมันต์

4. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ นายชอบ บิญกาญจน์

5. เทศบาลเมืองสิงหนคร อ.สิงหนคร นายกอง จันทร์สว่าง

6. เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา นายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล

7. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา นายอรรพล พร้อมมูล

8. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา นายจักรธร สุริแสง

9. เทศบาลเมืองม่วงงาม อ.สิงหนคร นายประทีป จันทบูลย์

ได้นายกคนเดิม 2 แห่ง คือ

1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.ส.ต.จรูญ เรืองฤทธิ์

2. เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ นายสมบูรณ์ ปัญญาธนากร

เทศบาลตำบล 35 แห่ง คนเดิมได้ 19 คน คนใหม่ 16 คน

1. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย นายกระจ่าง สุวรรณรัตน์ คนเดิม

2. เทศบาลตำบลพะวง อ.เมืองสงขลา นายเจือ กิ้มอั้น คนเดิมไม่มีคู่แข่ง

3. เทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ นายชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์ คนเดิมไม่มีคู่แข่ง

4. เทศบาลตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ นายโชค กิจฉาโณ คนใหม่

5. เทศบาลตำบลบ้านไร่ อ.หาดใหญ่ นายสาโรจน์ รัตนพันธ์ คนใหม่

6. เทศบาลตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ นายยะ๊ย๋า ศรีอาหมัด คนใหม่

7. เทศบาลตำบลท่าช้าง อ.บางกล่ำ นายวิทยา ทิพย์มณี คนเดิมไม่มีคู่แข่ง

8. เทศบาลตำบลระโนด อ.ระโนด นายสุพจน์ นวลทอง คนใหม่

9. เทศบาลตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด นายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ คนใหม่

10. เทศบาลตำบลเทพา อ.เทพา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี คนเดิมไม่มีคู่แข่ง

11. เทศบาลตำบลลำไพล อ.เทพา นายเล็ก ขาวทอง คนใหม่

12. เทศบาลตำบลนาทวี อ.นาทวี นายอภิรักษ์ นิคมรัตน์ คนใหม่

13. เทศบาลตำบลควนเนียง อ.ควนเนียง นายศุภกิจ พงศ์อักษร คนเดิม

14. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ นายอนุวัช แก้วสว่าง คนใหม่ล้มแชมป์เก่า

15. เทศบาลตำบลนาสีทอง อ.รัตภูมิ นายยุทธวีร์ สุนทราภรณ์ คนใหม่

16. เทศบาลตำบลคลองแงะ อ.สะเดา นายสุวัฒน์ เลิศจิตต์ธรรม คนเดิม

17. เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา นายสุริยา ยีขุน คนเดิมไม่มีคู่แข่ง

18. เทศบาลตำบลสำนักขาม อ.สะเดา นายเกชา เบ็ญคาร คนเดิม

19. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ นายโสพล ไชยวงศ์ คนเดิม

20. เทศบาลตำบลจะนะ อ.จะนะ นายสุริยะ ปาราเล่ คนใหม่

21. เทศบาลตำบลสทิงพระ อ.สทิงพระ นายชยุต ขุนรักษาพล คนใหม่

22. เทศบาลตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง นายสมนึก บุตรคง คนเดิม

23. เทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง นายประสิทธิ์ แก้วมรกต คนเดิมไม่มีคู่แข่ง

29. เทศบาลตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง นายเวียง จันทฤทธิ์ คนเดิม

24. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา นายรอเซ็ง ไหรเจริญ คนเดิม

25. เทศบาลตำบลบ้านหาร อ.บางกล่ำ นายสุวรรณ ตรีไวย คนใหม่ไม่มีคู่แข่ง

26. เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร นายถาวร ไชยมะโน คนเดิมไม่มีคู่แข่ง

27. เทศบาลตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์ นายทิวา สังขบุญญา คนเดิม

28. เทศบาลตำบลบ้านนา อ.จะนะ นายฮาหรน หมันหลอ คนใหม่

30. เทศบาลตำบลนาทวีนอก อ.นาทวี นายดลเล๊าะ ขะเดหรี คนใหม่

31. เทศบาลตำบลปากแตระ อ.ระโนด นายสมเพียร บุญศิริ คนใหม่

32. เทศบาลตำบลคูหาใต้ อ.รัตภูมิ นายประกอบ จันทสุวรรณ คนเดิม

33. เทศบาลตำบลนาทับ อ.จะนะ นายสุไหลหมาน โหดเส็น คนเดิม

34. เทศบาลตำบลปาดัง อ.สะเดา นายก้อริก หากมุสา คนใหม่

35. เทศบาลตำบลท่าพระยา อ.สะบ้าย้อย นายประสิทธิ์ สิกกะ คนเดิม

 
เมื่อ: 12:45 น. 7 เม.ย. 64   1359 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ส่องโค้งสุดท้ายสนามเทศบาลเมืองคอหงส์-ควนลัง-คลองแห-บ้านพรุ-ทุ่งตำเสา
​ประธานปุ๋ย ฟอร์มทีมคนรุ่นใหม่สานต่อพัฒนาบ้านหาร
​สนามเทศบาลตำบลบ้านไร่ อดีตกำนันท้าชนอดีตนายก มีลุ้นทั้ง 2 ทีม
​ส่องเทศบาลตำบลสำนักขาม บังเล็บ เกชา เบ็ญจคาร เดินหน้าป้องกันแชมป์แบบลืมเหนื่อย
ข่าวล่าสุด
สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
เมื่อ: 16:19ข่าวสารบ้านเรา
นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
เมื่อ: 15:26คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน
  1360 ครั้ง
 2. ​หาดใหญ่ก็มี ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแก้มตุ่ย "หนุ่ม กะลา" การันตีว่าหรอยอย่างแรง
  1094 ครั้ง
 3. เริ่มฉีดแล้ว วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกของสงขลา พร้อมฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 5,000 ราย
  1005 ครั้ง
 4. ​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม
  820 ครั้ง
 5. ​เริ่มแล้วมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ 1-4 เม.ย.ทุกค่ายขนแคมเปญเด็ดกระตุ้นยอดขาย
  786 ครั้ง
 6. ​เปิดเป็นทางการลู่วิ่งยางรอบอ่างเก็บน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรม VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
  693 ครั้ง
 7. ​จัดใหญ่ 8-9 เม.ย.มหกรรมมวย "ศึกรวมพลคนจะนะ" มท.2 รับประกันมันส์ทุกคู่
  690 ครั้ง
 8. ​จุรินทร์ ย้ำแก้รัฐธรรมนูญกับปัญหาเศรษฐกิจทำควบคู่กันได้ พร้อมหนุนพรบ.ประชามติ
  676 ครั้ง
 9. เปิดงาน“ลองเล่น ” SONGKHLA BEACH JAM 2021 กระตุ้นท่องเที่ยวตามเทรนด์ใหม่
  628 ครั้ง
 10. ประชุมความพร้อมจัดงานกาชาดสงขลาและประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด
  604 ครั้ง
 1. สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
  0 ครั้ง
 2. ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
  0 ครั้ง
 3. นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
  0 ครั้ง
 4. ​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
  0 ครั้ง
 5. สืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 6. โควิดเป็นเหตุ แจ้ง "เลื่อนไม่มีกำหนด" จัดงาน​กาชาดจังหวัดสงขลา ปี 2564
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
  0 ครั้ง
 8. สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
  0 ครั้ง
 9. ​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
  0 ครั้ง
 10. นิพนธ์ เช็คความพร้อม จ.นครศรีฯ - พัทลุง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 64
  0 ครั้ง