รายงานพิเศษ

กยท.ส่งเสริมการปลูกโกโก้ พืชทางเลือกสร้างรายได้เพิ่ม-เน้นรวมกลุ่มสร้างตลาดเข้มแข็ง

เมื่อ: 09:18 น. 7 พ.ค. 64   3037 ครั้ง

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สาขาสะเดา จังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง ปีงบประมาณ 2564 การปลูกโกโก้ร่วมในสวนยางพาราและพื้นที่ว่างเปล่า ผนึกความร่วมมือสมาคมโกโก้ไทยร่วมให้ความรู้ จัดหาต้นพันธุ์คุณภาพมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ดึงสหกรณ์การเกษตรสะเดา เป็นแหล่งรวมผลผลิตเพิ่มความมั่นใจทางการตลาดแก่เกษตรกร


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสะเดา จังหวัดสงขลา นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)เขตภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กยท.สะเดา ร่วมกับนายวีระยุทธ ชิตเดชะ นายกสมาคมโกโก้แห่งประเทศไทย และนายพะรัตน์ มุสิกะมาเส ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสะเดา ร่วมส่งมอบต้นพันธุ์โก้โก้จำนวน 30,000 ต้น แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกโกโก้ร่วมในสวนยางพาราและพื้นที่ว่างเปล่า โดยมีการนัดหมายการรับมอบเป็นช่วงเวลาเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มตามมาตรการป้องกันโควิด-19

สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกโกโก้ กยท.ได้เล็งเห็นถึงความไม่แน่นอนของราคายางพาราที่ผันผวนตามความต้องการของตลาดแต่ละช่วง จึงมีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน ปลูกพืชร่วมยาง พืชเศรษฐกิจทางเลือก โดยยังได้รับการสงเคราะห์ทั้งด้านเงินสงเคราะห์ การให้ความรู้ความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเต็มที่และยังเป็นสมาชิกของกยท.เหมือนเดิม พื้นที่อำเภอสะเดา เป็นพื้นที่ใหญ่และมีการปลูกยางพารามากที่สุดในจังหวัดสงขลา เกษตรกรหลายรายเริ่มให้ความสนใจการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นควบคู่กับการปลูกยางพารามากขึ้น

นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)เขตภาคใต้ตอนล่าง เปิดเผยว่า กยท.มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาที่ไม่แน่นอน การเก็บเกี่ยวผลิตไม่ได้ในบางช่วงเวลา การส่งเสริมให้ปลูกโกโก้เพราะมองเห็นว่าเป็นพืชที่ปลูกง่าย เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว มีตลาดรองรับที่ชัดเจนโดยเราได้ร่วมกับสมาคมโกโก้ไทย ในการให้ความรู้ จัดหาพันธุ์คุณภาพมาจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาพิเศษ รวมทั้งยังมีสหกรณ์การเกษตรสะเดาเข้ามารับหน้าที่รวบรวมผลผลิตเพื่อการจัดจำหน่ายหรือแปรรูปเพิ่มมูลค่าตามความเหมาะสมต่อไป

นายวีระยุทธ ชิตเดชะ นายกสมาคมโกโก้แห่งประเทศไทย คนหนุ่มรุ่นใหม่ที่สนใจศึกษาการปลูกโกโก้มายาวนานบอกว่า ตนเองได้ไปส่งเสริมการปลูกโกโก้ในพื้นที่ภาคเหนือมาระยะหนึ่งแล้วแต่เมื่อมาดูผลผลิตกลับพบว่าสู้พื้นที่ภาคใต้ไม่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ภาคใต้เป็นพื้นที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกโกโก้และเป็นพื้นที่ปลูกที่แรกๆในประเทศไทยด้วย ตลาดโกโก้ในประเทศไทยถือว่ายังมีอนาคตเพราะเราต้องนำเข้ากว่า 95% ของการใช้ในประเทศ โดยราคารับซื้อผลสดปัจจุบันอยู่ที่โลกรัมละ 10 บาท+ ส่วนในช่วงที่ผลผลิตเยอะขึ้นก็เชื่อว่าราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งยังคุ้มค่าการลงทุน

ด้านนายพะรัตน์ มุสิกะมาเส ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสะเดา กล่าวเสริมว่าเกษตรกรในอำเภอสะเดาส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหรณ์อยู่แล้ว การร่วมกลุ่มกันเพื่อรวบรวมผลผลิตจะได้ง่ายต่อการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับซื้อ รวมถึงเพิ่มอำนาจการต่อรองด้านราคา หากผลผลิตมีปริมาณมากอาจมองไปถึงมิติการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่ในเบื้องต้นเราได้ร่วมกันแบ่งปันความรู้เพื่อร่วมกันดูแลต้นโกโก้ให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อน

สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง ปีงบประมาณ 2564 การปลูกโกโก้ร่วมในสวนยางพาราและพื้นที่ว่างเปล่า ของกยท.สะเดา มีเกษตรกรให้ความสนใจร่วมโครงการประมาณ 300 ราย โดยกยท.มีการจัดหาพันธุ์โกโก้คุณภาพดีจากชุมพร มาจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยมีการจำกัดการปลูกรายละไม่เกิน 500 ต้น เน้นการปลูกเป็นพืชเสริมบางส่วนของพื้นที่หรือปลูกร่วมยาง ซึ่งโครงการในรูปแบบนี้มีประจำทุกปีเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีความสนใจปลูกพืชเสริม พืชทดแทนยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นๆ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงาน กยท.ใกล้บ้านทุกสาขา

 
เมื่อ: 09:18 น. 7 พ.ค. 64   3037 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
​กยท.จับมือกรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชนทดสอบเครื่องพ่นสารควบคุมโรคใบร่วงในยางพารา
​ปลูกพืชร่วมยางสร้างธนาคารต้นไม้ กยท.หนุนชาวสวนมีรายได้ที่ยั่งยืนมั่นคง
​กยท.ยันจ่ายแน่ประกันรายได้ยางระยะ2 งวดสุดท้าย 30 เม.ย. ได้เฉพาะยางก้อนถ้วย
ข่าวล่าสุด
เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
เมื่อ: 17:27ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
เมื่อ: 17:22เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
เมื่อ: 17:15เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เมื่อ: 06:24รอบรั้วการศึกษา