รายงานพิเศษ

จังหวัดสงขลาเข้มงวดผู้ผ่านเข้า ออกระหว่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยง และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ: 17:07 น. 28 มิ.ย. 64   2038 ครั้ง

วันนี้ (28 มิย.64) ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายแพทย์ อิฏฐผล เอี้ยววงศ์เจริญ นายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์ และมาตรการของจังหวัดสงขลาในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ว่าตอนนี้ในชุมชนน่าเป็นห่วง ในชุมชนใดที่มีการแพร่ระบาดสูงได้มีการสั่งปิดชุมชนงดการเข้า-ออก และมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเข้มงวด โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้นายอำเภอดูแลและกำหนดมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ สำหรับโรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดสงขลา ขณะนี้ได้เปิดจำนวน 10 แห่งแล้ว พร้อมทั้งขยายเตียงในโรงพยาบาลสนามที่สามารถขยายได้ และทางจังหวัดกำลังทยอยหาพื้นที่เพื่อเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของโรงงานและแคมป์คนงาน จังหวัดสงขลายังไม่มีมาตรการให้ปิดแคมป์คนงาน แต่ขอให้งดเคลื่อนย้ายแรงงาน พร้อมได้กำชับให้ส่วนราชการเข้าไปตรวจและให้คำแนะนำในการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด

สำหรับข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 25 จังหวัดสงขลามีเพียงข้อเดียวที่เกี่ยวข้อง คือ งดเดินทางเข้าออก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา นอกเหนือจากมีความจำเป็นโดยจะต้องขอใบรับรองอนุญาตเดินทางจากที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเทศบาล/อบต. สถานีตำรวจในท้องที่ หรือบัตรยืนยันการปฏิบัติงาน จากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพื่อแสดงคู่กับบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ หรือจุดคัดกรอง ในส่วนของร้านอาหารในจังหวัดสงขลามติในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อวันนี้ (๒๘ มิ.ย.๖๔) ยังอนุญาตให้ทานในร้านได้จนถึง 3 ทุม แต่มีมาตรการเพิ่มเติมคือ จำกัดเวลาเพียง 3 ทุ่ม ทั้งทานในร้านและซื้อกลับบ้าน นอกจากนี้มีมาตรการเสริม เกี่ยวกับการนั่งทานอาหารในร้าน โดยจะต้องไม่เกิน ร้อยละ 50 ต้องนั่งห่างกัน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร นั่งทานได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ร้านสะดวกซื้อปรับลดเวลา ให้เปิดได้ถึง 3 ทุ่ม กรณีหมู่บ้านหรือชุมชนใดมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและถูกสั่งปิดหมู่บ้าน ได้มอบหมายให้นายอำเภอพิจารณาสั่งให้ร้านอาหารในชุมชนนั้นงดนั่งทานในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น ในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงห้ามอย่างเข้มงวดเช่นเดิม นอกจากนี้จังหวัดสงขลาขอความร่วมมือให้ประชาชนกลับเข้าเคหะสถานก่อนเวลา 22.00 นาฬิกา เคร่งครัดการสวมการสวมหน้ากากอนามัย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และคำนึงถึงการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปด้วย สำหรับสนามกีฬาที่เปิดโล่งทั้ง 4 ด้านสามารถเปิดได้ภายใต้มาตรการของสาธารณสุข และสวนสาธารณะยังอนุญาตให้เปิดได้ในกิจกรรมพักผ่อนส่วนบุคคลหรือออกกำลังกายแต่ห้ามนำอาหารไปรับประทาน

ด้านนายแพทย์นายแพทย์ อิฏฐผล เอี้ยววงศ์เจริญ นายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดสงขลา พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดสงขลา ว่าวันนี้ (28 มิ.ย.64) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 275 ราย ยอดสะสมระลอกใหม่ 5124 ราย เป็นติดเชื้อในประเทศ 4101 ราย ในเรือนจำ 1000 ราย ต่างประเทศ 23 ราย และยอดเสียชีวิต 17 ราย สำหรับกลุ่มผู้เดินทางจากมัรกัสนาประดู่ ปัตตานี พบเชื้อจากผู้เดินทาง 26 ราย พบเชื้อในผู้สัมผัส 97 ราย กลุ่มมัรกัสทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย พบเชื้อในผู้ร่วมกิจกรรม 1 ราย และพบเชื้อในผู้สัมผัส 21 ราย การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน มักจะเกิดจากครอบครัวซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูง ขอความร่วมมืองดกิจกรรมที่รวมตัว แม้จะเป็นการรวมตัวกันแบบกรณีเล็กน้อย เช่น การทานข้าวร่วมกัน ในครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน และย้ำถึงผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการระวังป้องกันตนเองจากพื้นที่และกิจกรรมเสี่ยง

นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเพิ่มกรณีเงื่อนไขการเดินทางเข้า - ออกจังหวัดสงขลา โดยขอความร่วมมือประชาชนหากไม่มีความจำเป็นห้ามออกนอกจังหวัด และหากมีความจำเป็นให้ดำเนินการตามประกาศ และหากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินทาง เนื่องจากเสี่ยงต่อความเสียหายรุนแรง สามารถเดินทางได้ทันทีและให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือด่านคัดกรองเป็นผู้พิจารณา และเซ็นรับรองเหตุจำเป็นฉุกเฉินให้ได้ สำหรับการเดินทางมาจากจังหวัดอื่นที่ต้องการเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา หากมาจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ต้องมีใบรองความจำเป็น ส่วนจังหวัดเสี่ยงอื่นๆ สามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองความจำเป็น แต่ให้ดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา คือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้อง Home Quarantine (แยกกักตัวที่บ้าน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่) เป็นเวลา14 วัน และเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้อง Self Quarantine (สังเกตอาการตนเอง) เป็นเวลา 14 วัน กรณีดังต่อไปนี้สามารถเดินทางมาได้โดยไม่ต้องกักตัว คือ มีใบรับรองผลการตรวจโรคโควิด-19 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชม.ก่อนออกเดินทาง ,ฉีดวัคซีน Sinovec ครบสองเข็มแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน , ฉีดวัคซีน Astrazeneca จำนวน 1 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง โดยจังหวัดสงขลาจะมีการจัดตั้งจุดตรวจหรือด่านคัดกรอง ทั้งหมด 9 ด่าน ทุกด่านจะมีแบบฟอร์มเตรียมไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้สามารถขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเทศบาล/อบต. สถานีตำรวจในท้องที่ หรือดาวโหลดได้จากเว็บไซต์จังหวัดสงขลา www.songkhla.go.th

 
เมื่อ: 17:07 น. 28 มิ.ย. 64   2038 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
เมื่อ: 14:08รอบรั้วการศึกษา
​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
เมื่อ: 13:28ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
เมื่อ: 11:36รอบรั้วการศึกษา
​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
เมื่อ: 09:02รอบรั้วการศึกษา

 1. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  5807 ครั้ง
 2. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  3663 ครั้ง
 3. โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.ขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอีกกว่า 400 เตียง
  2228 ครั้ง
 4. ​สโมสรไลออนส์หาดใหญ่+ชมรมกอล์ฟ​ G20 ร่วมบริจาคสนับสนุนศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 อบจ.สงขลา
  2125 ครั้ง
 5. ​ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบถนนรัถการห้ามขายของบนถนนตลอดแนวสองข้างทาง
  1983 ครั้ง
 6. ​"ธีระการช่าง" เราคือผู้เชี่ยวชาญงานโช้คอัพ ช่วงล่าง รถมีปัญหามาที่นี่แก้ไขได้
  1861 ครั้ง
 7. ​หาดทิพย์ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
  1554 ครั้ง
 8. ครม.อนุมัติชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14
  1529 ครั้ง
 9. โปรเดือน 7 ออกรถกับพิธาน-อริยะ ไม่ว่าสาขาไหนก็รับไปเลย ส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาท
  1476 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ สามารถแสดงผลใบหน้า อุณหภูมิ และเวลา ของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์
  1471 ครั้ง
 1. ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
  0 ครั้ง
 2. ​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. ​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
  0 ครั้ง
 5. ​23-07-64 โควิด-19 สงขลายังพบผู้ป่วยสูงถึง 234 ราย ยอดสะสมใกล้แตะหลักหมื่น
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ชวน ปชช. “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2564
  0 ครั้ง
 7. ​กิมหยงชงข่าว ส่องสถานการณ์โควิด-19 และการระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ
  0 ครั้ง
 8. ​ 22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย
  0 ครั้ง
 9. ​กาชาดสงขลาร่วมกับวัดไทรงาม ส่งมอบข้าวกล่องแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ​20-07-64 โควิด-19 สงขลา เริ่มลดลงแต่ยังสูงพบผู้ป่วยรายใหม่ 121 ราย
  0 ครั้ง