รายงานพิเศษ

​อุทยานวิทย์ฯ จับมือเอกชน ต่อยอดงานวิจัย “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง”

เมื่อ: 14:15 น. 19 ส.ค. 64   2064 ครั้ง

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.ม.อ.) โดยการดำเนินงานของแผนงานการให้บริการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ (The Platform Supplies Unique Innovation For Transformation : P-SUIT) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ จับมือ บริษัท มาสเตอร์แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียม ไฮโปคลอไรด์และไฮโปคลอรัส ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

โดยได้ทำการศึกษาวิจัยเครื่องต้นแบบเพื่อให้ผลิตกรดไฮโปคลอไรด์และไฮโปคลอรัส ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดร่วมกับ บริษัท มาสเตอร์แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการผลิต “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA” เพื่อสร้างกรดไฮโปคลอไรด์และไฮโปคลอรัส ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา และโรคได้ ทั้งยังสามารถฆ่าเชื้อได้ในทุกสภาพพื้นผิว มีความปลอดภัยสูง โดยอาศัยน้ำและเกลือผ่านระบบเทคโนโลยีเฉพาะ เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของคนไทยที่จะมาร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ (อว.ม.อ.) กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ เรามีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ของชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ดังนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย จึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา ซึ่งจากสถานการณ์ COVID – 19 ทำให้เกิดโอกาสในการนำนวัตกรรมที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อช่วยเหลือสังคมดังปณิธานของพระบิดา ที่ว่า ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาชุดทดสอบ COVID – 19 และเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งเราจะเห็นว่านวัตกรรมส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาคับขัน เนื่องจากมีความจำเป็น ซึ่ง COVID – 19 นั้นเป็นเพียงตัวเร่งให้เร็วขึ้น เพื่อวิวัตมนุษย์โดยใช้นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

คุณนำโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการบริษัท มาสเตอร์แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ดีใจที่สามารถนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ให้การช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 และในอนาคตยังคงทำงานร่วมกับ ม.อ. อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้การสนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ต่อไป

และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง บริษัท มาสเตอร์แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์บริจาคเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น kkw2020 และ KKW-3 จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่า 1,025,000 บาท เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ และในพื้นที่ที่ประสบปัญหาในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมส่งมอบ ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่าน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับมอบ ติดตั้ง ณ อาคารจัดการสารเคมี เพื่อผลิตและแจกจ่ายไปยังชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบ ติดตั้ง ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อไปใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 และนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยมี ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ รับมอบ ติดตั้งที่สำนักงานอธิการบดี และโรงพยาบาลสนาม 4 จังหวัดตรัง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และคณะผู้บริหาร รับมอบ ติดตั้ง ณ อาคาร PSU Phuket Sports Complex (อาคาร 9)

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน แก้วศรีวงศกร : เขียน

 
เมื่อ: 14:15 น. 19 ส.ค. 64   2064 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.อ.ไม่ยืนยันข่าวผลตรวจสอบอ้วกวาฬ ระบุในใบรับรองแค่สารไขมันต้องส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกครั้ง
​ เปิดตัวหนังสือ “นกใน ม.อ. และเขาคอหงส์” และ “ค้างคาวใน ม.อ. และเขาคอหงส์”
​ม.อ. มุ่งพัฒนางานวิจัยกระท่อมเต็มรูปแบบ ตั้งเป้าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม
​ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ และ สสส. พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ รองรับสังคมสูงวัย
ข่าวล่าสุด
หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
เมื่อ: 17:41ประชาสัมพันธ์
นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
เมื่อ: 17:21รอบรั้วการศึกษา
​ตรวจเข้มพื้นที่ชายแดนใต้เดินทางเข้าสงขลาต้องฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจภายใน 72 ชม.
เมื่อ: 15:25ข่าวสารบ้านเรา
​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
เมื่อ: 14:19เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่
  16724 ครั้ง
 2. ​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์
  2016 ครั้ง
 3. “เปลี่ยนโช้คอัพ ที่ธีระการช่าง” เดือน 10 ลด 10% ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
  1678 ครั้ง
 4. ​ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า
  1666 ครั้ง
 5. ​6 ต.ค.64 โควิด-19 สงขลาทำสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด 666 ราย นาทีนี้ดูแลตัวเองสำคัญที่สุด
  1432 ครั้ง
 6. ​พบโปรปลดล็อคช่วยผ่อน 2.4 แสนกับคอนโดพร้อมอยู่ 2 ทำเลใจกลางเมืองในเครือศุภาลัย
  1352 ครั้ง
 7. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  1303 ครั้ง
 8. สมัครเรียน ม.หาดใหญ่ 7 สาขาสุดฮิต! รับทุนการศึกษาทันที
  1127 ครั้ง
 9. ​ปชป.เขต 2 สงขลา ทำงานเชิงรุกจัดอบรมสร้างอาชีพแก่ชาวหาดใหญ่ร่วมสู้ภัยช่วงโควิด-19
  1125 ครั้ง
 10. ​พบกับการประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขล ผ่านระบบออนไลน์ 31 ต.ค.วันเดียวเท่านั้น
  1125 ครั้ง
 1. หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
  0 ครั้ง
 2. นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
  0 ครั้ง
 3. ​ตรวจเข้มพื้นที่ชายแดนใต้เดินทางเข้าสงขลาต้องฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจภายใน 72 ชม.
  0 ครั้ง
 4. ​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
  0 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ พร้อมให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (On Stop Service)
  0 ครั้ง
 6. ​ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อน
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ช่วงฤดูฝนปลายเดือนตุลาคมคาดว่าอาจมีปริมาณฝนค่อนข้างสูง
  0 ครั้ง
 8. ม.อ.ไม่ยืนยันข่าวผลตรวจสอบอ้วกวาฬ ระบุในใบรับรองแค่สารไขมันต้องส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกครั้ง
  0 ครั้ง
 9. ​"จุรินทร์" ลงนราฯ เปิดตัวเมธี ลาบานูน พร้อมอดีตส.ส.ร่วมทัพเลือกตั้งเที่ยวหน้าคึกคัก
  0 ครั้ง
 10. ​เวทีเสวนา ศอ.บต.แนะใช้กรอบ IMT-GT พัฒนาเศรษฐกิจไทย-มาเลเซีย
  0 ครั้ง