รายงานพิเศษ

​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์

เมื่อ: 14:51 น. 2 ต.ค. 64   2205 ครั้ง

ปี่กลองการเมืองท้องถิ่นระดับอบต.เริ่มคึกคักหลังกกต.ประกาศวันหมดวาระ 1 ต.ค.และกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ 28 พ.ย.64 พร้อมกันทั่วประเทศ นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหาร ผู้สมัครส.อบต.ในนามทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ขอโอกาสอาสารับใช้ชาวบ้านต่ออีกสมัย


(2 ต.ค.64) ณ ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา นายธัชพล หวังชูแก้ว หรือนายกนัย อดีตนายกอบต.ทุ่งขมิ้น ได้จัดพิธีไหว้เจ้าที่และเปิดศูนย์ประสานงานเลือกตั้งเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.ทุ่งขมิ้น ต่ออีกสมัย พร้อมเปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายเศกสรร เพ็ชรมณี (รองเสก) นางดุสิดา ประสมพงศ์ (กาญ) รองนายก นายสราวุธ สิณนุกูล (อดีตส.อบต.) เลขานุการนายก พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 นางลำดวน ประสมพงศ์ (อตีดส.อบต.)

หมู่ที่ 2 นายประลอง ประสมพงศ์ (อดีตรองนายกอบต.)

หมู่ที่ 3 นายประจวบ เกตุแก้ว (อดีตส.อบต.)

หมู่ที่ 4 นายถวิล กองแก้ว (อดีตส.อบต.)

หมู่ที่ 5 นายเซี้ยน ทองพิบูรณ์ (อดีตส.อบต.)

หมู่ที่ 6 นายภธเนษฐ แก้วทอง (อดีตส.อบต.)

หมู่ที่ 7 นายสุชาติ สุวรรณศิริ (อดีตส.อบต.)

โดยอดีตนายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว เปิดเผยว่าแม้จะมีการเปลี่ยนจากเดิมที่มีส.อบต.หมู่บ้านละ 2 คน เหลือหมู่บ้านละ 1 คน แต่ทางทีมก็สามารถจัดสรรผู้สมัครได้อย่างลงตัว โดยยึดเอาทีมงานเดิมเกือบทั้งหมดเพราะทุกคนต่างทำงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ปีที่ตนเองทำหน้าที่นายกอบต.ทุ่งขมิ้น ได้ยึดหลักการพัฒนาแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ชาวทุ่งขมิ้นต้องมาก่อน ชาวบ้านต่างสัมผัสได้ถึงผลงานความตั้งใจของเรา ส่วนใหญ่มีการสนับสนุนให้ทีมของเราเสนอตัวเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นต่อีก ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น จึงได้เปิดตัวขึ้นพร้อมสโลแกน "ชาวตำบลทุ่งขมิ้น ต้องมาก่อน" วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่นพัฒนา แก้ปัญหาให้ท้องถิ่น" ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ประกอบด้วย

1.ด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องสานต่อในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนโยบาย 3 เกลอ รพ.-อสม.อบต. ต้องร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพชาวบ้าน และนโยบาย 1 หมู่บ้าน 1ลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด

2.ด้านการศึกษาและกีฬา ต้องยกระดับและพัฒนาสู่สากลในทุกช่วงวัย

3.ด้านความปลอดภัย จัดตั้งกล้องวงจรปิดตามแยกสำคัญ ตั้งศูนย์อพปร.อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชุดคนเฝ้าเมือง)

4.ด้านเทคโนโลยี จัดตั้งศูนย์บริการฟรี Wifi ภายในตำบลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รองรับการเรียนออนไลน์ของบุตรหลานและการเรียนรู้ของชาวบ้าน

5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนต้องไร้ฝุ่น ประปาต้องสะอาด ไฟฟ้าสาธารณะต้องครอบคลุมทั้งตำบล


6.ด้านประเพณีวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง สงกรานต์ งานย้อนยุคอนุสรณ์สถานทวดทอง ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกๆ ปี

7.ด้านเศรฐกิจ พัฒนากลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน หาช่องทางเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแก่ทุกครัวเรือน

8.ด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการการจัดเก็บขยะสร้างทุ่งขมิ้นให้เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่

9.อบต.สีขาว ท้องถิ่นโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการทำงานได้

รู้ปัญหาในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อ คือความตั้งใจของทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น ภายใต้การนำทีมของนายกนัย ธชพล หวังชูแก้ว ลูกหลานชาวบ้านทุ่งขมิ้นโดยกำเนิด ที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้จากเด็กป.4 โรงเรียนบ้านนาทองสุก มาเพิ่มพูนวิชาความรู้ในวัยผู้ใหญ่จากกศน.จนจบม.ปลาย พร้อมต่อยอดสู่ปริญญาตรี ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และมุ่งมั่นอาสารับใช้บ้านเกิดตั้งแต่เป็นส.อบต. เลขานายก และก้าวขึ้นมาเป็นนายกอบต.อย่างสง่างามในสมัยล่าสุด

เกือบ 8 ปีในวาระการดำวงตำแหน่งนายกอบต.ทุ่งขมิ้น เขาเชื่อมั่นว่าชาวบ้านเห็นความจริงจังความตั้งใจรับใช้ชาวบ้านมาโดยตลอด จึงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในเวทีการเมืองระดับชาติ ท้องถิ่น ผู้อวุโสในตำบล ฝ่ายปกครอง ชาวบ้าน ต่างสนับสนุนให้ลงเลือกตั้งต่ออีกสมัย แม้จะมีคู่แข่งที่อาจเปิดตัวอีก 1-2 ทีม แต่ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้น มีความมั่นใจว่าจะได้รับโอกาสครองเสียงส่วนใหญ่จากชาวตำบลทุ่งขมิ้นได้ และขอเข้าไปยกฐานอบต.ทุ่งขมิ้น ให้ก้าวขึ้นเป็นเทศบาลตำบลทุ่งขมิ้น รองรับการขยายตัวของเมืองนาหม่อมในอนาคตด้วย

ต้อมรัตภูมิ 0897384215 รายงาน

 
เมื่อ: 14:51 น. 2 ต.ค. 64   2205 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​อบต.สงขลา 92 แห่ง มีผู้สมัครนายก 179 สมาชิก 1,448 รวม 1,627 คน
​ประเทศไทยมีอบต.5,300 แห่ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 136,250 คน
​รับสมัครเลือกตั้งอบต.คึกคัก-กกต.เตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนระวังเจอโทษหนัก
รองผู้ว่าฯ ตรวจการรับสมัครเลือกตั้งอบต.วันแรกที่บางกล่ำ มีผู้สมัครนายก 1 ราย
ข่าวล่าสุด
​ผู้ว่าฯ ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายประชาชนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน
เมื่อ: 20:44ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายและข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
เมื่อ: 20:37ข่าวสารบ้านเรา
​เดชอิศม์-ชัยชนะ เลือดใหม่ประชาธิปัตย์สยายปีกยึดสนามการเมืองสงขลา-นครศรีธรรมราช
เมื่อ: 09:52รายงานพิเศษ
​ผู้ว่าฯ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
เมื่อ: 18:28ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่
  17332 ครั้ง
 2. “เปลี่ยนโช้คอัพ ที่ธีระการช่าง” เดือน 10 ลด 10% ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
  2376 ครั้ง
 3. ​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์
  2206 ครั้ง
 4. ​ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า
  2065 ครั้ง
 5. ​รับสมัครเลือกตั้งอบต.คึกคัก-กกต.เตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนระวังเจอโทษหนัก
  1851 ครั้ง
 6. ​"นิพนธ์" ตรวจความคืบหน้างานสร้างสระว่ายน้ำสนามติณฯ โชว์ศักยภาพพร้อมจัดกีฬานานาชาติ
  1759 ครั้ง
 7. ​กูรูประกันภัย ตอน สำนักพ่อกู
  1704 ครั้ง
 8. เลือกตั้งใหม่ 28 พ.ย. 92 อบต.ในสงขลา อำเภอไหนมีกี่แห่งไปส่องกัน
  1663 ครั้ง
 9. ​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
  1612 ครั้ง
 10. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  1594 ครั้ง
 1. ​ผู้ว่าฯ ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายประชาชนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 2. ​จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายและข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
  0 ครั้ง
 3. ​เดชอิศม์-ชัยชนะ เลือดใหม่ประชาธิปัตย์สยายปีกยึดสนามการเมืองสงขลา-นครศรีธรรมราช
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
  0 ครั้ง
 5. เทคโน’อุต-ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ผนึกกำลังปั้นตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นเกาะแต้ว
  0 ครั้ง
 6. 25 ต.ค.64 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
  0 ครั้ง
 7. มรภ.สงขลา ผนึกวิสาหกิจชุมชน ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมเมืองเก่าสงขลา 3 ยุค กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด
  0 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ รับฟังการนำเรียนข้อมูลขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโล
  0 ครั้ง
 9. “เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่ 4 ปักดำ ทำแปลงนาสาธิต ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวง ร.10
  0 ครั้ง
 10. ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับชุมชน
  0 ครั้ง