รายงานพิเศษ

​เปิดรายชื่อ 92 ว่าที่นายกอบต.ในจังหวัดสงขลากระแสเปลี่ยนมาแรง-ส่องเพิ่มพัทลุง-สตูล

เมื่อ: 11:23 น. 29 พ.ย. 64   6900 ครั้ง

การเลือกตั้งอบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดลงแล้วและผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้ว โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจในสนามที่แข่งขันดุ อาทิ อบต.ห้วยลึก ควนเนียง มิตร แก้วประดิษฐ์ อดีตประธานสภาอบจ.ชนะนายกเก่าขาดลอย ร่อเหตุ รักหมัด ชนะที่ท่าหมอไทร จะนะ อบต.ปริก ระเวียง เพ็ชรแก้ว ล้มนายกเก่าหลายสมัย รัตภูมิเปลี่ยนนายกทั้งอำเภอ สินธพ ท่าข้าม มนตรี พะตง ไร้คู่แข่งเหมือนเดิม โดยมีรายชื่อว่าที่นายกอบต.หรือผู้ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละอบต.ดังนี้


อำเภอเมืองสงขลา เปลี่ยนใหม่ทั้ง 2 พื้นที่

- อบต.เกาะยอ ร.ต.ท.โกวิทย์ รัชนียะ (ม)

- อบต.ทุ่งหวัง นายนิคม อุไรรัตน์ (ม)

อำเภอหาดใหญ่ นายกสินธพ ยังแน่นเหนียวที่ท่าข้าม ตระกูลศรประสิทธิ์ ยังเหนียวแน่นที่พะตง

- อบต.ท่าข้าม นายสินธพ อินทรัตน์ (ก) สมัครคนเดียว

- อบต.พะตง นายมตรี ศรประสิทธิ์ (ก) สมัครคนเดียว

- อบต.ฉลุง นายวิโจน์ จันทรัตน์ (ก)

- อบต.คลองอู่ตะเภา นายทวีป จันทรัตน์ (ม) ชนะนายกคนเก่านายประสริฐ นวลละออง

- อบต.ทุ่งใหญ่ นายกฤษฎา ปาณะบุตร (ม)

อำเภอสะเดา กระแสเปลี่ยนกับนายกคนเก่ามาเท่ากัน

- อบต.ปริก นายระเวียง เพ็ชรแก้ว (ม) พลิกชนะนายกคนเก่า นางปริศนา หนิมุสา ที่ครองตำแหน่งมายาวนานมีสามีเป็นอดีตนายก มีลูกชายเป็นกำนันในพื้นที่ด้วย

- อบต.เขามีเกียรติ นายปรีชัย สนิทมัจโร (ม) นายบ้านอู๊ด แรงกว่าชนะ พ.ต.ท.สมชาย นพศรี อดีตผกก.สภ.คลองแงะ

- อบต.สำนักแต้ว นายยุทธชัย หมานเส็น (ม)

- อบต.ท่าโพธิ์ นายประสิทธิ์ เรืองเนียม (ก)

- อบต.ทุ่งหมอ นายนิรุธ สุรรณรักษา (ก) นายกเดียวยังเหนียวแน่นชนะคู่แข่งหน้าใหม่อีก 2 ทีม

- อบต.พังลา นางวิจิตร์รักษ์ มุกสิกราษฎร์ (ก) นายกหญิงแกร่งเอาชนะอดีตสจ.สายันต์ สวมทอง

อำเภอรัตภูมิ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ท่าชะมวงคนเก่าแพ้ ส่วนเขาพระ ควนรู ผุ้สมัครหน้าใหม่ทั้งหมด

- อบต.ท่าชะมวง นายอารีย์ สนหล๊ะ (ม) คู่ปรับตลอดกาลเอาชนะนายกคนเก่าสมาน หมุดยะฝา ได้อีกครั้ง

- อบต.เขาพระ นายสัมพันธ์ สุวรรณ (ม) ชนะกำนันหมีด ปรีชา นุ่มศรีปาน และอดีตนายกอบต.สัญชัย สมบูรณ์ คู่แข่งคนดังในพื้นที่ขาดลอย

- อบต.ควนรู นายณัฐชัย ศรีสุวรรณ (ม) นายกคนเก่าไม่ลง อดีตรองนายกเอาชนะอดีตประธานสภา สมเกียรติ์ จันทสุวรรณ

อำเภอควนเนียง ประธานมิตร มาแรงแซงคนเก่า ผล ทองเอื้อ คนสนิทนายกชายเข้าวินที่อบต.รัตภูมิ ควนโสยังเป็นคนเก่า

- อบต.ห้วยลึก นายมิตร แก้วประดิษฐ์ (ม) อดีตสจ.คนดังขอลงสนามเล็กสามารถเอาชนะนายกเก่า สะอาด บ่าวแช่มช้อย ได้ขาดวิ่น

- อบต.รัตภูมิ นายผล ทองเอื้อ (ม) คนสนิทนายกชาย สส.เดชอิศม์ ขาวทอง เข้าวินได้ไม่ยาก

- อบต.ควนโส นายสุรเชษฐ์ กัลยาศิริ (ก)

อำเภอบางกล่ำ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

- อบต.บางกล่ำ นายบุญเจอ กัลยาศิริ (ม) อดีตสจ.ย้ายมาลงสนามเล็กก็ประสบความสำเร็จ

- อบต.แม่ทอม นายเกษม ธรรมชาติ (ม) สนามนี้มีผู้สมัคร 3 คนโดยนายกคนเก่าไม่ลงสนาม

อำเภอคลองหอยโข่ง อดีตสจ.คว้าเก้าอี้นายกคลองหลา

- อบต.คลองหอยโข่ง นายเกษม สุขสันต์ (ม)

- อบต.คลองหลา นายสาธิต สุวรรณชาตรี (ม) แม้จะเคยแพ้ในสนามสจ.แต่ก็มาสำเร็จสนามนายกอบต.

อำเภอนาหม่อม หนึ่งเดียวของสงขลาที่ยังไม่มีเทศบาลได้ใหม่ 2 เก่า 2

- อบต.นาหม่อม นายกิตติ ไชยกูล (ม) สมัครคนเดียวโดยคู่แข่งนายกคนเก่าถอนตัวโค้งสุดท้าย

- อบต.ทุ่งขมิ้น ร้อยเอกสุวิทย์ แก้วพรม (ม) ฟอร์มทีมเหนียวล้มนายกเก่าคนดัง ธัชพล หวังชูแก้ว ได้สำเร็จ

- อบต.คลองหรัง นายบำรุง พรหมเจริญ (ก) แม้เจอคู่แข่งที่แข็งอย่างถาวร ยกถาวร แต่ยังป้องกันแชมป์ได้

- อบต.พิจิตร นายประมวล แก้วชนะ (ก) เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในตำแหน่งมายาวนานชนะทุกครัง้ที่ลงเลือกตั้ง

อำเภอกระแสสินธุ์ นายกเก่าเหนียวแน่นทั้งคู่

- อบต.เกาะใหญ่ นายมงคล เครือแก้ว (ก) อดีตนายกหลายสมัยยังเหนียวแน่นในพื้นที่นี้

- อบต.โรง นายสุทิน นวลทอง (ก) ยังเหนียวแน่นเช่นกัน

อำเภอระโนด มีถึง 10 อบต.

- อบต.ท่าบอน นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ (ม)

- อบต.บ้านใหม่ นายธีระชัย พรรณราย (ม)

- อบต.ระโนด นายเลิศ คงเย็น (ม) สมัครคนเดียว

- อบต.ระวะ นายสมใจ ศรีสงค์ (ก)

- อบต.บ้านขาว นายวรรณรพ ส่องสว่าง (ก)

- อบต.คลองแดน นายสุรพร จันทร์แก้ว (ม)

- อบต.วัดสน นายณัฐนนท์ อินทร์ชุม (ม)

- อบต.แดนสงวน นายสยัณห์ สวัสดิ์ยานนท์ (ก) สมัครคนเดียว

- อบต.ตะเครียะ นายรัชพล ช่วยแท่น (ม)

- อบต.พังยาง นายพินิจ เพชรชู (ม)

อำเภอสทิงพระ มี 11 แห่ง

- อบต.คูขุด นายสมพงศ์ หนูสง (ม)

- อบต.ท่าหิน นายทวี มากชูชิต (ม) สมัครคนเดียว

- อบต.คลองรี นายขบน แท่ประมูล (ก)

- อบต.ดีหลวง นายนิพล พูลสวัสดิ์ (ม)

- อบต.กระดังงา นายณัฐวุฒิ แสงสีคำ (ม)

- อบต.ชุมพล นายวิวรรธน์ พฤกษ์ศรี (ม)

- อบต.บ่อดาน นายประสิทธิ์ นัครมาตรี (ม)

- อบต.บ่อแดง นายโดมเดช ขุนกลับ (ม)

- อบต.วัดจันทร์ นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง (ม)

- อบต.สนามชัย นายปราโมทย์ รัสมี (ม)

- อบต.จะทิ้งพระ นายพิชัย จันทรังษี (ม)

อำเภอสิงหนคร กระแสเปลี่ยนมาแรงใหม่ 6 เก่า 1

- อบต.วัดขนุน นายประยุทธ์ บานประดิษฐ์ (ม)

- อบต.รำแดง นายสมมาตร แก้วมณี (ม) (นายกคนเก่าคนดัง อุดม ทักขระ เสียชีวิต)

- อบต.ทำนบ นายสุชาติ พรหมสวัสดิ์ (ม)

- อบต.ชิงโค นายปกิต สังข์สุวรรณ (ม)

- อบต.ปากรอ นายธนา ไชยานุวงศ์ (ม)

- อบต.ป่าขาด นายเอกวัฒน์ ตังคมณี (ม)

- อบต.บางเขียด นายสิทธิพงศ์ รัตนะ (ก)

อำเภอจะนะ มีมากสุด 12 แห่งใหม่สลับเก่า

- อบต.นาหว้า นายประทีป ไชยยอด (ก)

- อบต.คลองเปียะ นายจำรอง บุลวรรณ์ (ม)

- อบต.น้ำขาว นายสมยศ สิริพงศ์ (ก)

- อบต.ท่าหมอไทร นายร่อเหตุ รักหมัด (ม)

- อบต.จะโหนง นางวิภารัตน์ ชูเพชร (ม)

- อบต.ขุนตัดหวาย นายเสนีย์ ราหนิ (ก)

- อบต.ป่าชิง นายก่อเดช สมันดาโอะ (ม)

- อบต.สะกอม นายแซ เจ๊โส๊ะ (ก)

- อบต.คู นายสามารถ สะเงะยุนุ่ย (ก)

- อบต.ตลิ่งชัน นายอานนท์ สะเม๊าะ (ม)

- อบต.แค นายอาหมัด หนิเหม (ก)

-อบต.สะพานไม้แก่น นายสมโชค แถวแก้ว (ม)

อำเภอเทพา ใหม่ 4 เก่า 2

- อบต.ท่าม่วง นายอดุลย์ คาน (ก)

- อบต.สะกอม นายเสกสัน ซาหีมซา (ม)

- อบต.เกาะสะบ้า นายสุทิน ปาโต (ก) สมัครคนเดียว

- อบต.เทพา นายณัฐพงศ์ ยะนายเดิม (ม)

- อบต.ปากบาง นายมะนาวี มะ (ม)

- อบต.วังใหญ่ นายเกษมศักดิ์ สุขเกษม (ม)

อำเภอนาทวี เก่า 5 ใหม่ 4

- อบต.ทับช้าง นายสุทิน แท่นบำรุง (ก)

- อบต.สะท้อน นายวิรัตน์ วิศพันธุ์ (ก) สมัครคนเดียว

- อบต.ท่าประดู่ นายสมศักดิ์ นิตย์คำพร (ม)

- อบต.ฉาง นายปิยะวุฒิ จันบัว (ม)

- อบต.นาหมอศรี นายสุธี สังข์ทอง (ก)

- อบต.คลองทราย นายประจวบ ทองกลิ่น (ก)

- อบต.ประกอบ นายอะหมัด และสา (ก)

- อบต.ปลักหนู นายอนันต์ศักดิ์ ไชยแก้ว (ม)

- อบต.คลองกวาง นางสาวธัญรดา แก้วสุข (ม)

อำเภอสะบ้าย้อย ใหม่ 5 เก่า 3

- อบต.ทุ่งพอ นายอาหลี ตะมอดำ (ม)

- อบต.คูหา นายปัญญา ศรีทองสุข (ก)

- อบต.เขาแดง นายวุฒิ ศรีทวีวัฒน์ (ม)

- อบต.เปียน นายแวอามะ ยีเร็ง (ก)

- อบต.บ้านโหนด นายกิตติ โคกเขา (ม)

- อบต.บาโหย นายสมชาย สุขศรีแวว (ก)

- อบต.จะแหนะ นายมุฮัมมะซุกรี เวาะหลง (ม)

- อบต.ธารคีรี นายสะอารี เจะมะสอง (ม)

บทสรุปการเลือกตั้งนายกอบต.ในจังหวัดสงขลา 92 แห่ง ได้นายกอบต.คนใหม่ 60 ราย ส่วนายกอบต.คนเก่าได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่เพียง 32 ราย โดยมีหลายเขตที่นายกคนเก่าไม่ลงต่อด้วย แต่โดยรวมถือว่ากระแสเปลี่ยนมาแรงมากสำหรับจังหวัดสงขลา

ส่วนจังหวัดพัทลุง มีอบต.24 แห่ง ที่น่าสนใจคือ อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน ที่นายกคนเก่า นายกแขก เดชน์ทีปต์ ขาวทอง เครือญาตินายกชาย สส.เดชอิศม์ ขาวทอง แห่งสงขลา ชนกับนายสโรจน์ สามารถ คนสนิทนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยนายกแขก สามารถป้องกันแชมป์ได้เแบบสูสีมาก ส่วนที่อบต.หนองธง ป่าบอน โอ พารา นายทิวากร แก้วบุญส่ง เจ้าของค่าเพลงขวัญใจเด็กบ้านๆ ได้นายกอบต.สมใจ (รายชื่อว่าที่นายกอบต.จังหวัดพัทลุง และสตูล ดูได้จากเอกสารประกอบข่าว)

สตูล 34 แห่ง

ต้อม รัตภูมิ รายงาน (ก๊อปปี้เนื้อข่าวไปใช้ให้เครดิตบ้างนะครับ นั่งพิมพ์กันแข็ดเอวหากันตาลาย)


 
เมื่อ: 11:23 น. 29 พ.ย. 64   6900 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
​อบต.สงขลา 92 แห่ง มีผู้สมัครนายก 179 สมาชิก 1,448 รวม 1,627 คน
​ประเทศไทยมีอบต.5,300 แห่ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 136,250 คน
​รับสมัครเลือกตั้งอบต.คึกคัก-กกต.เตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนระวังเจอโทษหนัก
Tags: อบต.
ข่าวล่าสุด
​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
เมื่อ: 16:26รอบรั้วการศึกษา
​PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา
​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อ: 16:00รอบรั้วการศึกษา
​รับรองแล้วผลเลือกตั้งส.ส.เขต 6 สงขลา "สุภาพร กำเนิดผล" ผ่านฉลุย
เมื่อ: 14:16ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"สุภาพร กำเนิดผล" ผู้หญิงพลังบวกใช้ความขยันลุยหาเสียงแบบใกล้ชิดชาวบ้าน
  5802 ครั้ง
 2. ​เที่ยวตรัง-แวะเขาพับผ้า-นอนหาดปากเมง-ชมอะควาเรียมราชมงคล
  3539 ครั้ง
 3. ​ชาวจะนะตัวจริงออกโรงหนุนเรียกร้องรัฐบาลเดินหน้าโครงการนิคมจะนะ
  3322 ครั้ง
 4. "สงขลาเมืองกีฬา” พร้อ​มจัดไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ยกระดับกีฬาผู้สูงอายุ
  2818 ครั้ง
 5. ​เจาะเบื้องหลังชัยชนะ "สุภาพร กำเนิดผล" ว่าที่ส.ส.สุภาพสตรีคนแรกของสงขลา
  2738 ครั้ง
 6. ​ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ พร้อมเปิดให้บริการสถานที่จัดงานครบวงจร
  2683 ครั้ง
 7. ​Sky walk @ควนเจดีย์ เทพา พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ชูจุดเด่นทะเลหมอกยามเช้า มนต์เสน่ห์ธรรมชาติ
  2649 ครั้ง
 8. "ประวิตร วงษ์สุวรรณ" กำหนดลงพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ 10 ม.ค.65
  2621 ครั้ง
 9. ​โค้งสุดท้ายเลือกตั้งเขต 6 ปชป.-กล้า-ก้าวไกล จัดทัพใหญ่ลงพื้นที่ พปชร.ยังปล่อยโบ๊ตลุยเดี่ยว
  2490 ครั้ง
 10. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนธันวาคม 2564
  2325 ครั้ง
 1. ​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
  0 ครั้ง
 2. ​PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  0 ครั้ง
 4. ​รับรองแล้วผลเลือกตั้งส.ส.เขต 6 สงขลา "สุภาพร กำเนิดผล" ผ่านฉลุย
  0 ครั้ง
 5. เตรียมจัดโครงการจัดงานวันสงขลา 9-11 มี.ค.ร่วมสร้างสำนักรักบ้านเกิด
  0 ครั้ง
 6. เชิญเที่ยวงาน “ รักสงขลา รักเพลง รักแผ่นดิน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ”
  0 ครั้ง
 7. ​เปิดงาน "OTOP ทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19" อีเว้นท์แรกกระตุ้นเศรษฐกิจรับศักราชใหม่
  0 ครั้ง
 8. เตรียมพบกับ งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง 10-13 ก.พ.ที่เซ็นทรัลเฟส หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. นมเย็นออนไลน์ (3) ​ประสบการณ์ 2 สาว ผู้ไม่ลังเลที่จะตัดทั้งเต้า
  0 ครั้ง
 10. ​นักวิชาการ หนุนให้รัฐบาลคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขาย ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า
  0 ครั้ง