รายงานพิเศษ

​ซีแพคสงขลา อัพเดทเทรนด์ก่อสร้างยุคใหม่ จัดเวทีเสวนา "CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก"

เมื่อ: 19:00 น. 17 มี.ค. 65   2518 ครั้ง

CPAC Green Solution ผู้นำด้านนวัตกรรมก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดเวทีเสวนา "CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow" ที่สงขลา เพิ่มความรู้ความเข้าใจการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันนวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มองตลาดก่อสร้างสงขลาและใต้ล่างยังเติบโตต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจให้คู่ค้า


(17 มี.ค.65) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือซีแพค CPAC จัดเวทีเสวนา "CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow" โดยมีนางสาวมนต์ธิชา คำเมือง CSC-Director Songkhla เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ BIM Today for Design and Contruction และการเสวนาเปิดโลกเทคโนโลยียุคใหม่กับ CPAC Green Solution โดยมีคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้สนใจ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นางสาวมนต์ธิชา คำเมือง CSC-Director Songkhla กล่าวถึงการจัดงาน CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow ว่า ซีแพค กรีน โซลูชัน อยู่ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างมายาวนาน ที่ผ่านมาไม่เคยหยุดนิ่งที่จะศึกษานวัตกรรมหใม่ๆ มาช่วยยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันครบวงจร ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักสำคัญของ SCG ที่มีการวางกลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ ESG 4 Plus เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Go Green

"วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในวันนี้เพื่อแชร์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง และเพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนี้ ตั้งแต่เจ้าของงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา ช่าง ผู้ให้บริการด้านการก่อสร้าง ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตวัสดุ และผู้จำหน่ายวัสดุทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น"

สำหรับ ซีแพค กรีน โซลูชัน มีโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าครบจบในที่เดียว เริ่มตั้งแต่กระบวนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง รวมไปถึงหลังการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นโซลูชั่น ดังนี้

1.กลุ่มโซลูชันสำหรับงานสำรวจและออกแบบ รวมไปถึงการควบคุมการก่อสร้าง

- CPAC Drone Solution ใช้ “โดรน” (Drone) ในขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ และนำข้อมูลมาจัดทำผังโครงการ ลดระยะเวลาในการสำรวจ ลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่

- CPAC BIM (Building Information Modeling) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อช่วยให้เห็นภาพงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน

2 กลุ่มโซลูชันสำหรับงานก่อสร้าง มี 2 ส่วน ดังนี้

- CPAC 3D Printing Solution โซลูชันการก่อสร้างรูปแบบใหม่โดยเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ขึ้นรูปด้วยปูนซีเมนต์เป็นรูปผนังอาคาร หรือชิ้นส่วนของอาคาร ตลอดจนชิ้นงานสำหรับตกแต่ง โดยสามารถทำการพิมพ์ขึ้นรูปทั้งแบบในพื้นที่ก่อสร้างเลย (on-site) และแบบผลิตจากโรงงาน (off-site) ช่วยลดการเกิดของเสียจากกระบวนการก่อสร้างลงอย่างน้อย 70% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบหล่อในที่

- CPAC Housing and Building Solution ก่อสร้างที่พักอาศัยที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างสะดวกสบาย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้าง ลดการใช้แรงงาน และ ลดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้างที่หน้างานได้มากกว่า เมื่อเทียบกับระบบหล่อในที่ ประกอบด้วย ระบบผนังสำเร็จรูป (Precast) เป็นการผลิตผนังสำเร็จรูปจากโรงงาน และระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป PPVC (Prefabricated Prefinished Volumetric Construction) เป็นวิธีการก่อสร้างรูปแบบหนึ่ง ที่เตรียมชิ้นงานเป็นหน่วย เป็นโมดูลเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน ผลิตแต่ละโมดูลออกมาจากโรงงาน แล้วนำมาประกอบหรือติดตั้งที่หน้างาน เป็นการลดการใช้แรงงานให้น้อยลง ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ลดเศษวัสดุเหลือทิ้ง เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย

ด้าน ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เผยว่า “อุตสาหกรรมก่อสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้นจึงมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเพื่อพัฒนา ให้กระบวนการการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ในงานให้ได้มากที่สุด และอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ปัจจุบันนำเอาเข้ามาใช้ ได้แก่ BIM หรือ Building Information Modeling เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบครบวงจรที่มีความแม่นยำ ตั้งแต่การออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง การประเมินราคา การวางแผนระบบต่างๆ ของอาคาร ฯลฯ”

“ด้วยเทคโนโลยีของ BIM สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา การออกแบบก่อสร้างอาคารเราจะใช้พิมพ์เขียว (Blueprint) ในการสร้างแบบจำลอง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย เพราะในการก่อสร้างแต่ละครั้งย่อมจะต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้แม่แบบพิมพ์เขียวมีหลากหลาย โดยเฉพาะหากมีการแก้ไขแบบแล้วผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายไม่ทราบก็ส่งผลให้เกิดความเสียหาย ล่าช้า เป็นต้น

โดย BIM จะเข้ามาช่วยลดขั้นตอนความซับซ้อนตรงนี้ ซึ่งหลักการทำงานของ BIM คือทุกคนที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศน์ของโครงการก่อสร้างจะทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ แพลตฟอร์มที่ว่านี้จะเป็นระบบ 3 มิติ ดังนั้นจะทำให้เห็นภาพได้ง่ายและเข้าใจในสิ่งเดียวกัน ระบบสามารถตรวจสอบความขัดแย้งต่างๆ และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนที่การก่อสร้างจะเริ่มต้น ทำให้ลดการสูญเสีย อีกทั้งเจ้าของโครงการก็สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้ทุกเวลาและแจ้งแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงที”

“ปัจจุบัน ซีแพคและอีกหลายๆ บริษัท ก็ได้มีการนำ BIM เข้ามาใช้ ยกตัวอย่างเช่น โครงการปุณณกัณต์วัลเลย์ บ้านแฝด 2 ชั้น 12 ยูนิต (เฟส 2) โครงการก่อสร้าง โรงงานไฮแคร์ขนาด 12 x 60 เมตร หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา และโครงการประปานาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นต้น สำหรับแนวโน้มในอนาคตมองว่า BIM จะต้องเข้ามาปฏิวัติวงการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวงการก่อสร้างจะต้องปรับตัวเข้าสู่ทิศทางการทำงานของ BIM เพื่อให้เราสามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ต่อไปได้” ศ.ดร.อมร กล่าวปิดท้าย

พบกับงาน “CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” ภาคใต้ ครั้งต่อไปได้ที่ จ.กระบี่ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565, จ.นครศรีธรรมราช วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565, จ.สุราษฎร์ธานี วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 และ จ.ภูเก็ต วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Solution Center (CSC) สงขลา ได้ที่เบอร์ 089-873-1817, 081-897-8838 และ 061-389-0513

 
เมื่อ: 19:00 น. 17 มี.ค. 65   2518 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” พร้อมบุกทั่วทุกภูมิภาค ประเดิมด้วยภาคใต้เริ่มที่ “จ.สงขลา
​ส่องงบพัฒนาจังหวัดปี 65 มีโครงการไหนน่าสนใจบ้างไปแลกันครับ
​พร้อมเปิดแล้ว "ดูโฮมหาดใหญ่" แบรนด์ร้านวัสดุก่อสร้างต่างถิ่นน้องใหม่ล่าสุดของสงขลา
DO HOME หาดใหญ่ เริ่มทดลองเปิดให้บริการแล้ว
ข่าวล่าสุด
สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
เมื่อ: 14:03ประชาสัมพันธ์
​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
เมื่อ: 11:07ข่าวสารบ้านเรา
โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เมื่อ: 09:24ข่าวสารบ้านเรา
​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
เมื่อ: 20:49ประชาสัมพันธ์

 1. ​"นายกชาย" ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MBI ไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงไม่ใช่นายทุน
  1134 ครั้ง
 2. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  721 ครั้ง
 3. นิพนธ์ ​ตรวจความพร้อมตลาดน้ำคลองแหก่อนกลับมาเปิดให้บริการ 5 ส.ค.นี้
  635 ครั้ง
 4. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  564 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) อย่างเป็นทางการ
  403 ครั้ง
 6. ​พิธีสมโภชหลวงพ่อสมหวัง วัดม่วงหอม บางกล่ำ
  372 ครั้ง
 7. เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย
  342 ครั้ง
 8. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  312 ครั้ง
 9. ​พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ
  310 ครั้ง
 10. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)
  280 ครั้ง
 1. สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  0 ครั้ง
 4. ​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
  0 ครั้ง
 5. เปิดแล้วตลาดน้ำคลองแห
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 การรับบริจาคโลหิตและการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  0 ครั้ง
 7. กลับมาอีกครั้ง “Sprite Music Contest ครั้งที่ 16” หาดทิพย์ จัดเต็ม ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
  0 ครั้ง
 8. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ชวนประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
  0 ครั้ง
 10. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  0 ครั้ง