รายงานพิเศษ

​มาเลเซียพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวไทย 1 เมษายนนี้ หลังปิดด่านนานกว่า 2 ปี

เมื่อ: 14:40 น. 30 มี.ค. 65   2632 ครั้ง

การท่องเที่ยวมาเลเซีย บุกหาดใหญ่เชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมรับฟังแนวทางการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของด่านทางบกมาเลเซีย-ไทย 1 เมษายนนี้ พร้อมยืนยันสถานที่ท่องเที่ยวมาเลย์ มีการปรับปรุงใหม่ไว้รอทุกคนแล้ว ที่สำคัญการเดินทางเข้ามาเลเซียไม่ได้ยุ่งยากเลย


(29 มีนาคม 2565) ที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา การท่องเที่ยวมาเลเซีย จัดงาน "Tourism Malaysia Hybrid Seminar" เพื่อร่วมรับฟังมาตรการเกี่ยวกับการเดินทาง วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง พร้อมก้าวเข้าสู่การเปิดพรมแดนมาเลเซีย โดยมีคุณมูฮัมหมัด ริดชวน บิน อบู ยาชิด กงสุลใหญ่มาเลเซีย จังหวัดสงขลา และคุณมาซวิน ไซนอล อบิดิน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงานและพบปะให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่หาดใหญ่และใกล้เคียง

อย่างที่ทราบกันว่า "ประเทศมาเลเซีย" จะเข้าสู่ระยะการเปลี่ยนของโรคโควิด-19 ผ่านสู่โรคท้องถิ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมที่จะเปิดพรมแดนอีกครั้ง โดยเริ่มต้นที่การเดินทางทางอากาศผ่านสายการบินต่างๆ ที่ดำเนินการมาก่อนแล้ว และต่อด้วยการเปิดด่านพรมแดนทางบกระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

โดยในวันที่ 1 เมษายน 2565 จะเริ่มเปิดพรมแดนที่เชื่อมกับด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และด่านวังประจัน จังหวัดสตูล ซึ่งรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศได้มีความเห็นชอบร่วมกันแล้ว โดยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ได้เตรียมมาตรการสำหรับนักเดินทาง เพื่อให้มาเลเซียเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงความแออัดในการเดินทางเข้าประเทศ มาตรการการเดินทางเข้าประเทศ ดังนี้ :

นักเดินทางทั่วไป (ก่อนออกเดินทาง)

- ผู้เดินทางจะต้องดาวน์โหลด ลงทะเบียน แอป MySejahtera

- ผู้เดินทางต้องกรอกใบข้อมูลการเดินทาง ซึ่งรวมถึงข้อมูลการฉีดวัคซีน ผ่านหัวข้อ ผูเ้ดินทาง ใน MySejahtera

- รายงานและอัปโหลดผลการทดสอบ RT-PCR ที่เสร็จสิ้น 2 วันก่อนออกเดินทาง

- สำหรับผู้เดินทางที่ติดเชื้อภายใน 6 ถึง 60 วัน ต้องรายงานและอัปโหลดผลของ Professional Antigen RTK ที่ดำเนินการไปแล้ว 2 วันก่อนออกเดินทาง

นักเดินทางที่เป็นชาวต่างชาติ จะต้อง :

- มีประกันคุ้มครอง (โควิด-19 และการเดินทาง)

- ระบุที่อยู่ของที่พักในมาเลเซียให้ชัดเจน

เมื่อส่งข้อมูลข้างต้นแล้ว นักเดินทางจะได้รับข้อมูลต่อไปนี้ในแอปพลิเคชัน MySejahtera:-

- บัตรเดินทางสำหรับผู้เดินทางที่มีวัคซีนครบชุด

- คำสั่งเฝ้าระวังการกักตัวที่บ้าน 5 วัน สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบหรือไม่ได้รับวัคซีน

* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้มานั้นถูกต้อง การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ถือเป็นความผิด ตามมาตรา 22 (ง) ของพระราชบัญญัติป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ พ.ศ. 2531 [พระราชบัญญัติ 342] และในการพิจารณาพิพากษาว่ามีความผิด มีโทษตามมาตรา 24 ของ พระราชบัญญัติ 342 ไม่ว่าจะถูกปรับหรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ"

เมื่อมาถึงเกตเวยร์ะหว่างประเทศ (PMA)

- ผู้เดินทางจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองไข้ด้วยเครื่องสแกนความร้อน หากมีอาการให้ตรวจเพิ่มเติม จะถูกส่งตัวต่อ เพื่อตรวจเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์สุขภาพของ PMA

- ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการจะดำเนินการต่อที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง

หลังจากเข้าประเทศมาเลเซียภายใน 24 ชั่วโมง

- ผู้เดินทางจะต้องผ่านการทดสอบ RTK-Ag ทั้งที่สถานพยาบาลเอกชนใน PMA หรือนอก PMA ภายใน 24 ชั่วโมง

- ผลการทดสอบ RTK-Ag จะได้รับในแอปพลิเคชัน MySejahtera

**หากผลตรวจ RTK-Ag เป็น บวก

- ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ จะต้องกักตัว 7 วัน ณ ที่พัก และรักษาอาการในโรงพยาบาล

- สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบ หรือไม่ได้รับวัคซีน จะต้องกักตัว เป็นเวลา 10 วัน

**หากผลการตรวจ RTK Antigen เป็นลบ

- ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ ไม่ต้องกักตัว

- สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ หรือไม่ได้รับวัคซีน จะต้องกักตัวเป็น เวลา 5 วัน ณ ที่พัก และต้องตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 หรือตรวจ RTK-Ag ในวันที่ 5 หากผลตรวจครั้งที่ 2 เป็นบวก จะต้องกักตัวเป็นเวลา 5 วัน นับจากวันตรวจครั้งที่ 2 แต่ หากผลตรวจเป็นลบ นักเดินทางสามารถออกจากการกักตัวได้

ข้อยกเว้นจากการทดสอบตรวจหาเชื้อโควิด-19

- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี (ตามปีเกิด) ไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบก่อนออกเดินทาง และการทดสอบเมื่อเดินทางมาถึง

วัคซีนที่เป็นที่ยอมรับของมาเลเซีย

- กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ยอมรับนักเดินทางที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ที่ไดรับอนุมัติ จากองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้มาเลเซียยังจะได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้โดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆ รวมถึงวัคซีนที่ไม่อยู่ในรายชื่อการใช้ในกรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก โดยจะมีการอัพเดตเป็นครั้งคราว

หากดูตามเงื่อนไขการเดินทางหลายท่านอาจคิดว่ายุ่งยากแต่ความจริงแล้วไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด โดยเฉพาะการเดินทางกับบริษัทนำเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่ได้มีการจัดเตรียมข้อมูล ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สำหรับระยะเริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่มาเลเซียยังไม่มีการใช้รถบัสหรือรถประจำทางระหว่างประเทศ อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะรถส่วนบุคคลหรือรถตู้แบบเช่าเหมาคันเท่านั้น

ส่วนของความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยว ในช่วงปิดประเทศทางมาเลเซีย ได้มีการปรับปรุงสถานที่ต่างๆ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย ไว้รอรับผู้มาเยือนทุกท่านให้มีความประทับใจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง เก็นติ้งไฮแลนด์ สวนสนุกเลโก้แลนด์ (Legoland) การท่องเที่ยวสลังงอร์ รัฐที่อยู่รอบเมืองหลวงและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และเดอะรูมา โฮเทลแอนด์เรสซิเดนเซส มาร่วมให้ข้อมูลการ่ทองเที่ยวและมอบโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับชาวไทยด้วย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย สามารถสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ หรือที่การท่องเที่ยวมาเลเซีย ประจำประเทศไทย โทร 02 636 3381 หรือทางแฟนเพจ การท่องเที่ยวมาเลเซีย www.facebook.com/malaysia.travel.th/

 
เมื่อ: 14:40 น. 30 มี.ค. 65   2632 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เปิดตัว Taste of Malaysia จุดจำหน่ายสินค้ามาเลเซียในห้างลีวิวัฒน์ ท่าสะอ้าน
ท่องเที่ยวเอกชนมาเลเซีย เจาะตลาดนักท่องเที่ยวภาคใต้ของไทย พบปะเอเจนซี่ โปรโมทโรงแรมและสถานที่น่าสนใจ
เพจกงสุลไทย แจ้งมาเลเซียไม่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่ไทยในการขับรถในมาเลเซีย
เกิดเหตุชายชาวมาเล คลั่งเข้าไปทำลายข้าวของและกระถางต้นไม้ในวัดหลักเขต สะเดา
ข่าวล่าสุด
สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
เมื่อ: 14:03ประชาสัมพันธ์
​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
เมื่อ: 11:07ข่าวสารบ้านเรา
โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เมื่อ: 09:24ข่าวสารบ้านเรา
​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
เมื่อ: 20:49ประชาสัมพันธ์

 1. ​"นายกชาย" ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MBI ไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงไม่ใช่นายทุน
  1138 ครั้ง
 2. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  727 ครั้ง
 3. นิพนธ์ ​ตรวจความพร้อมตลาดน้ำคลองแหก่อนกลับมาเปิดให้บริการ 5 ส.ค.นี้
  641 ครั้ง
 4. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  572 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) อย่างเป็นทางการ
  406 ครั้ง
 6. ​พิธีสมโภชหลวงพ่อสมหวัง วัดม่วงหอม บางกล่ำ
  376 ครั้ง
 7. เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย
  345 ครั้ง
 8. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  314 ครั้ง
 9. ​พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ
  314 ครั้ง
 10. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)
  283 ครั้ง
 1. สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  0 ครั้ง
 4. ​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
  0 ครั้ง
 5. เปิดแล้วตลาดน้ำคลองแห
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 การรับบริจาคโลหิตและการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  0 ครั้ง
 7. กลับมาอีกครั้ง “Sprite Music Contest ครั้งที่ 16” หาดทิพย์ จัดเต็ม ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
  0 ครั้ง
 8. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ชวนประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
  0 ครั้ง
 10. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  0 ครั้ง