​อำเภอหาดใหญ่ มีกี่ตำบล? กี่ท้องถิ่น?


12 ก.ย. 2565

เชื่อว่าหลายคนที่เป็นคนหาดใหญ่ยังไม่รู้หรืออาจลืมไปแล้วว่าอำเภอหาดใหญ่ของเรามีการแบ่งเขตปกครองออกเป็นกี่ตำบล และมีเขตปกครองท้องถิ่นกี่แห่ง วันนี้ขอนำไปทบทวนความทรงจำทำความรู้จักกับ 13 ตำบล 15 ท้องถิ่นของอำเภอหาดใหญ่กันครับ

 • ตำบลหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่
 • ตำบลคอหงส์ เทศบาลเมืองคอหงส์
 • ตำบลควนควนลัง เทศบาลเมืองควนลัง
 • ตำบลคลองแห เทศบาลเมืองคลองแห
 • ตำบลทุ่งตำเสา เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
 • ตำบลน้ำน้อย เทศบาลตำบลน้ำน้อย
 • ตำบลคูเต่า เทศบาลตำบลคูเต่า
 • ตำบลคลองอู่ตะเภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา
 • ตำบลฉลุง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
 • ตำบลทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
 • ตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 • ตำบลบ้านพรุ มี 2 ท้องถิ่นคือ เทศบาลเมืองบ้านพรุ และเทศบาลตำบลบ้านไร
 • ตำบลพะตง มี 2 ท้องถิ่นคือ เทศบาลตำบลพะตง และองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.hatyai-sk.go.th/

หมายเหตุ ตำบล คือเขตปกครองท้องที่ที่มีมาตั้งแต่อดีตโดยมีกำนัน ผู้นำฝ่ายปกครองระดับตำบล และแบ่งเขตปกครองย่อยออกเป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำฝ่ายปกครอง

ส่วนการปกครองท้องถิ่น ในอดีตมีเฉพาะพื้นที่เขตเมืองเป็นส่วนใหญ่ก่อนที่จะมีการขยายออกไปทุกตำบลโดยแบ่งออกเป็นเขตเทศบาล มี 3 ขนาดคือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนตำบล หรืออบต.

ในอดีตกฎหมายกำหนดไว้ว่าเขตปกครองถิ่นมี่ฐานะเป็นเทศบาลเมือง จะมีการยกเลิกตำแหน่งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านโดยอัตโนมัติ แต่เมื่อประมาณปี 2553 ได้มีการแก้ไขให้คงตำแหน่งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ไว้เช่นเดิมแม้จะมีการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแล้ว