​อบจ.สงขลา คว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2565 นายกไพเจน ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันร่วมมือจนสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติให้กับชาวสงขลาได้สำเร็จ


7 พ.ย. 2565

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 โดยศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถา เรื่อง “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” และให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลฯ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

อบจ.สงขลา สามารถคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2565 ซึ่งก่อนหน้านี้ อบจ.สงขลา สามารถคว้ารางวัลพระปกเกล้ามาแล้วถึง 3 ครั้ง และในปี 2565 จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติฯ และมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงไม่กี่แห่งที่ผ่านการคัดเลือกฯ ในแต่ละปี

ซึ่งโครงการที่เป็นผลงานของ อบจ.สงขลา ให้สามารถผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ นวัตกรรมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน โลกแห่งการให้แบบไร้รอยต่อ แก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้พิการได้รับบริการซ่อม ให้ยืมกายอุปกรณ์ เตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และโครงการฟาร์มทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ช่วยให้สัตว์ทะเล สามารถขยายพันธุ์ และเป็นแหล่งอาหารให้ชาวประมงพื้นบ้านได้สามารถจับมากิน และขายเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา