รายงานพิเศษ

​อบจ.สงขลา เดินแผนสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ คาดใช้งบสร้าง 380 ล้าน

เมื่อ: 17:53 น. 17 พ.ย. 65   667 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาเลือกใช้พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา หลังอบต.คลองรี นายกไพนเจน เผยคาดการณ์งบประมาณก่อสร้าง 380 ล้าน หวังเป็นเผยแพร่ให้แก่ชาวสงขลา นักท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน


(17 พ.ย. 65) ที่หอประชุมรัตนโกสินทร์ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เครือข่ายด้านพิพิธภัณฑ์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คาบสมุทรสทิงพระ เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณ เป็นพื้นที่เชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งค้าขายสินค้าจากฝั่งทะเลอันดามันมาถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นศูนย์กลางชุมชนที่มีความเจริญ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นจุดกำเนิดความเจริญของจังหวัดสงขลาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดี มีมรดกวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นมีคุณค่าควรที่จะอนุรักษ์ และนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีนโยบายในการศึกษาออกแบบก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมแห่งคาบสมุทรสทิงพระ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณคดี และแสดงถึงวิถีชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบัน หรือในอนาคต และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเผยแพร่ให้แก่ชาวสงขลา และนักท่องเที่ยว ทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์พื้นที่โดยได้เลือกสถานที่ตั้งโครงการบริเวณห้านหลังอบต.คลองรี อ.สทิงพระ ซึ่งเป็นพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ขนาดพื้นที่ดำเนินโครงการประมาณ 7 ไร่ และเป็นพื้นที่ใจกลางที่เชื่อมโยงกับชุมชนต่างในคาบสมุทรสทิงพระและพัทลุงอีกด้วย ส่วนแนวคิดในการออกแบบอาคาร และนิทรรศการเน้นให้มีความโดดเด่น และสอดคล้องกับบริบทของคนในพื้นที่ ด้านงบประมาณดำเนินโครงการคาดว่าจะใช้ประมาณ 380 ล้านบาท โดยอบจ.จะเร่งหางบสนับสนุนจากรัฐบาลมาสมทบเพื่อที่จะเร่งดำเนอนโครงการให้ได้โดยเร็วที่สุด

ด้านนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง อบจ.สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า อบจ.สงขลา ได้ว่าจ้าง บริษัทซี.ซี.ดับบลิว จำกัด เป็นที่ปรึกษาศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรมของคาบสมุทรสทิงพระ และวิเคราะห์ สถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ พร้อมทั้งวิเคราะห์ สถานที่ตั้ง และออกแบบอาคาร พิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ รวมทั้งเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนทางด้านการเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และบริษัทที่ปรึกษาจะนำเสนอผลการศึกษาออกแบบให้ที่ประชุมได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อไปประกอบการดำเนินงานศึกษาออกแบบโครงการเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ต่อไป


 
เมื่อ: 17:53 น. 17 พ.ย. 65   667 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​16 จุดเช็คอินใหม่ในโครงการ 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว
​เชิญร่วมเวทีรับฟังความเห็นโครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ
​คปภ.ลงพื้นที่รับฟังความเห็นและให้ความรู้การประกันภัยข้าวนาปีแก่ชาวสทิงพระ
​1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว อบจ.สงขลากระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ทุกอำเภอ
ข่าวล่าสุด
​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
เมื่อ: 16:53ข่าวสารบ้านเรา
​กิจกรรม Father’s Day Run & Ride วิ่งฟรี ปั่นฟรี กับไดอาน่า
เมื่อ: 16:16ประชาสัมพันธ์
มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย
เมื่อ: 15:49ประชาสัมพันธ์
​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อ: 15:28ข่าวสารบ้านเรา

 1. ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา
  617 ครั้ง
 2. ​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
  326 ครั้ง
 3. โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ กวาดรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
  306 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  292 ครั้ง
 5. ​เจาะ เซาะ ขึ้นลายจานดิสเบรกรถยนต์ บริการใหม่จากธีระการช่าง หาดใหญ่
  290 ครั้ง
 6. เฝ้าระวังภาคใต้ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  255 ครั้ง
 7. ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566 Songkhla Countdown 2023
  233 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  228 ครั้ง
 9. ​ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 ชูแนวคิด “นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
  221 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
  192 ครั้ง
 1. ​จังหวัดสงขลา ประกาศเจตนารมณ์ “งานวันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565
  0 ครั้ง
 2. ​กิจกรรม Father’s Day Run & Ride วิ่งฟรี ปั่นฟรี กับไดอาน่า
  0 ครั้ง
 3. มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ประชาชน เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  0 ครั้ง
 5. "รมต.พิพัฒน์-ส.ส.เดชอิศม์" ร่วมพบสื่อภาคใต้หาแนวทางผลักดันเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร
  0 ครั้ง
 7. ​การรถไฟฯ ชี้แจงเหตุขบวนรถสินค้า (หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์) ตกรางระหว่างสถานีคลองแงะ - ปาดังเบซาร์ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 8. Moter Expo Hatyai 2022
  0 ครั้ง
 9. ​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ เมืองสงขลา สานต่ออนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทย
  0 ครั้ง