ข่าวดีรับปีใหม่ สตูลได้งบ 77.26 ล.ออกแบบการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล


3 ม.ค. 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล ล่าสุดได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมท่าอากาศยาน จำนวน 77.26 ล้านบาท ออกแบบการก่อสร้างและศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าศึกษาแล้วเสร็จปี 67

(3 ม.ค. 66 ) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เผยถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล ว่ากรมท่าอากาศยานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ออมนิ โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล จังหวัดสตูล จากการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างมี 6 ทางเลือก ประกอบด้วย

ทางเลือกที่ 1 พื้นที่ตำบลละงู อำเภอละงู และตำบลสาคร อำเภอท่าแพ ทางเลือกที่ 2 พื้นที่ตำบลท่าเรือ ตำบลแป-ระ และตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ ทางเลือกที่ 3 พื้นที่ตำบลท่าเรือ ตำบลแป-ระ และตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ และตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง ทางเลือกที่ 4 พื้นที่ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง ทางเลือกที่ 5 พื้นที่ตำบลคลองขุดและตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล และทางเลือกที่ 6 พื้นที่ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ และตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล

ผลสรุปจากการศึกษาปรากฏว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสม คือทางเลือกที่ 4 พื้นที่ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองสตูล ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหลวงหมายเลข 416 ห่างจากทางหลวงประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งมีข้อดีคือเป็นพื้นที่ราบและไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมใช้เวลาเดินทางสู่ตัวเมืองสตูล 31 นาที แต่มีข้อเสียคือต้องเวนคืนที่ดินทั้งหมด และได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโดยสรุปของโครงการ โดยกรมท่าอากาศยาน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประชุม

ล่าสุด กรมท่าอากาศยาน ได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 77.26 ล้านบาท เพื่อดำเนินการออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน องค์ประกอบอื่นๆ และอาคารที่พักผู้โดยสาร และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จปี 2567

ส.ปชส.สตูล 3 ม.ค. 66