​เคาะแล้ว 9 เขตเลือกตั้งใหม่สงขลา


16 มี.ค. 2566

มีรายงานว่ากกต.สงขลา เคาะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 9 เขตของสงขลา โดยเลือกรูปแบบที่ 3 ซึ่งมีการแข่งเขตดังนี้

- เขต 1 อ.เมืองสงขลา

- เขต 2 ต.หาดใหญ่ ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่

- เขต 3 ต.คอหงส์ ทุ่งใหญ่ ท่าข้าม น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ + อ.นาหม่อม + ต.จะโหนง คลองเปียะ อ.จะนะ

- เขต 4 อ.ระโนด+กระแสสินธุ์+สทิงพระ+ต.ม่วงงาม บางเขียต ชะแล้ วัดขนุน รำแดง อ.สิงหนคร

- เขต 5 อ.รัตภูมิ+ควนเนียง+ทม.สิงหนคร ต.ทำนบ ชิงโค ปากรอ ป่าขาด อ.สิงหนคร

- เขต 6 อ.สะเดา+คลองหอยโข่ง

- เขต 7 อ.นาทวี+สะบ้าย้อย+ต.ลำไพล อ.เทพา

- เขต 8 อ.จะนะยกเว้น(ต.คลองเปียะ+จะโหนง) + เทพา (ยกเว้นต.ลำไพล)

- เขต 9 ต.คลองแห คูเต่า ควนลัง ฉลุง ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ + อ.บางกล่ำ

การแบ่งเขตใหม่ในครั้งนี้อาจมีบางพื้นที่ดูไม่ถูกใจผู้หาเสียง ถูกใจชาวบ้านบ้างแต่ด้วยกฎจำนวนประชากรต้องแตกต่างกันไม่เกิน 10% ทำให้รูปแบบออกมาอย่างที่เห็น