​70 พรรคส่งว่าที่ส.ส.รวม 6,679 ราย เสนอชื่อนายกฯ 63 คน


8 เม.ย. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 106/2566 วันที่ 8 เมษายน 2566 สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ โดยมีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต 70 พรรค 4,781 คน ส่งแบบบัญชีรายชื่อ 67 พรรค 1,898 คน และมี 43 พรรคเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรี 63 รายชื่อ ใครจะได้เป็น 500 ส.ส. 14 พฤษภาคม 2566 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศ คือผู้ให้คำตอบ และนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวสภาจะให้คำตอบกันต่อไป