ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ เชื่อมั่นศักยภาพหาดใหญ่พร้อมผลักดันสู่กลางคมนาคมภาคใต้


29 เม.ย. 2566

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในผู้เชียวชาญด้านคมนาคมขนส่งระดับแนวหน้าของเมืองไทย มองศักยภาพเมืองหาดใหญ่สามารถผลักดันสู่ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งเพื่อผลักดันให้หาดใหญ่เป็นขุมทองทางเศรษฐกิจได้ไม่ยาก เชื่อมั่นศักยภาพผู้สมัครส.ส.เขต 2 เบอร์ 4 พรรคประชาธิปัตย์ นิพัฒน์ อุดมอักษร มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสามารถเข้าไปร่วมผลักดันทั้งโมโนเรล รถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ ถนนวงแหวนรอบเมือง ฯลฯ

ดร.สามารถ ได้ร่วมลงพื้นที่สัมผัสเมืองหาดใหญ่ พบปะประชาชนและนักธุรกิจ ได้กล่าวถึงว่าหาดใหญ่มีทำเลยุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งภาคใต้ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องขับเคลื่อนหาดใหญ่ด้วยระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งพรรคมีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ รถโมโนเรล ซึ่งหาดใหญ่จะประสบปัญหาในเรื่องการจราจรติดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนวงเงินประมาณ 16,000 ล้านบาท ขณะนี้ได้ทำประชาพิจารณ์และทำด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)เรียบร้อยแล้ว ทางพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะผลักดันให้โมโนเรลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

รถไฟรางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ เชื่อมต่อไปสู่กรุงเทพฯ เพื่อรองรับรถไฟจากประเทศมาเลเซีย ต้องเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น และจะทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในหาดใหญ่มากขึ้น ถนนมอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-สะเดา-ด่านนอก แบบเสร็จแล้วเหลือเพียงการเจราจากับทางมาเลเซียในการสร้างเส้นทางเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับฝั่งมาเลเซีย ต้องทำให้สำเร็จเพื่อการค้าขายการส่งออก และการท่องเที่ยวดีขึ้น ถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ มีการศึกษากันมานานแล้วขณะนี้มีการเริ่มต้นสร้างเพียง 7 กม.แต่การดำเนินการสร้างก็ล่าช้ามากกว่า 3 ปีแล้วแทบไม่ห็นความคืบหน้า ต้องผลักดันให้เกิดโดยเร็ว

อีกเรื่องคือเรื่องของสะพานเชื่อมเกาะสมุย ถ้ามีสะพานใช้เวลาเพียง 20 นาที ซึ่งผมเป็นคนริเริ่มคิดในเรื่องนี้มานานแล้วโดยทำเป็นแบบสะพานขึงเชื่อมขนอม-เกาะสมุย ถ้ามีโครงการเหล่านี้จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราต้องการทำหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งให้ได้ เนื่องจากหาดใหญ่มีความพร้อมในทุกด้าน และเชื่อว่านายนิพัฒน์ อุดมอักษร ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 เบอร์ 4 และพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 26 สามารถเข้าไปผลักดันเรื่องเหล่านี้ได้ เพราะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และผมพร้อมเป็นที่ปรึกษาร่วมผลักดันสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน

ด้านนายนิพัฒน์ อุดมอักษร กล่าวว่าหาดใหญ่โชคดีที่แม่ทัพด้านเศรษฐกิจมองเห็นศักยภาพทั้งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านการเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สามารถสร้างคนให้มีคุณภาพรองรับการเจริญเติบโตของเมืองได้อย่างมีคุณภาพ วันนี้เศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ดีขึ้นมากแล้วแต่การสร้างให้ยั่งยืนรองรับได้ทุกการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นเร็วมาก วันนี้พร้อมอาสาเข้าไปผลักดันในทุกๆ ด้านของเมืองหาดใหญ่ให้ดีขึ้น ขอนำความรู้ประสบการณ์ที่สะสมมาทั้งชีวิตเพื่อทำงานรับใช้ชาวนครหาดใหญ่และตำบลคลองอู่ตะเภา ขอโอกาสให้ผมด้วยนะครับ

รักหาดใหญ่ รักคลองอู่ตะเภา เลือกนิพัฒน์ อุดมอักษร เบอร์ 4

เชื่อมั่นพรรคของเรา เลือกพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 26