​ถึงเวลาคนรุ่นใหม่ "สรรเพชญ" เบอร์ 4 อาสาผลักดัน 4 การพัฒนาเมืองสงขลา


1 พ.ค. 2566

สรรเพชญ เบอร์ 4 ขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ผลักดัน 4 ศูนย์พัฒนาสงขลา ด้านการศึกษา-ท่องเที่ยวและสุขภาพ-เศรษฐกิจสร้างสรรค์-สร้างงานสร้างอาชีพ ยึดมั่นคำสัญญา”คำไหน คำนั้น” เชื่อมั่น 4 ปีที่ผ่านมาพิสูจน์ความตั้งใจให้ทุกคนได้เห็นแล้ว ขอเพียงโอกาสเข้าไปทำงานรับใช้ชาวสงขลาอย่างเต็มตัว


(30 เม.ย.66) ที่สนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ สงขลา เขต 1 หมายเลข 4 จัดเวทีปราศัยใหญ่แสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าพี่น้องประชาชนที่มาร่วมฟังกว่าหมื่นคน โดยกล่าวช่วงหนึ่งว่า การทำงานของประชาธิปัตย์จะนำสิ่งต่างๆมาประยุกต์ใชและนำไปสู่การปฏิบัติได้ดีอย่างแน่นอน ในตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีนี้ ผมได้ไปเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของท่านชวน หลีกภัย ท่านสอนเสมอว่าถ้าเป็นนักการเมืองอย่าโกหกประชาชน ถ้าเริ่มโกหกกับพี่น้องแล้วคนคนนั้นไปได้ไม่ไกล จึงเป็นสโลแกนที่ว่า "คำไหน คำนั้น" ทั้งนี้ตนตั้งใจจะผลักดันให้สงขลาเป็น 4 ศูนย์ให้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ คือ

1.ต้องผลักดันให้สงขลาเป็นศูนย์กลางของการศึกษา

2.ต้องผลักดันให้สงขลาเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวและสุขภาพให้ได้ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

3.ผลักดันให้สงขลาเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพรรคมีนโยบายช่วยเหลือพี่น้องทุกระดับทั้งรากหญ้า ผู้มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง จนถึงเอสเอ็มอี โดยมีนโยบายสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้แน่นอน

4.ตั้งใจให้สงขลาเป็นศูนย์กลางของการสร้างงานสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนถ้าตนมีโอกาสเข้าไปผลักดันประสานงานให้กับพี่น้องได้ นี่คือสิ่งที่ตนอยากจะทำ

ระยะเวลา 4 ปีที่พิสูจน์ความตั้งใจในการทำงานการเมือง เชื่อว่าพี่น้องชาวเขต 1 ทุกท่านได้เห็นแล้ว หากมีโอกาสเข้าไปทำงานเต็มตัวเชื่อว่าจะสามารถผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น ผมทำงานการเมืองด้วยความตั้งใจไม่ใช่มาฉาบฉวยหาเสียงเฉพาะช่วงเลือกตั้งเท่านั้น ผมขอใช้ประสบการณ์ แนวคิดคนรุ่นใหม่ ผสานกับนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ มารวมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เขต 1 เมืองสงขลา ที่นี่คือบ้านของผม ผมสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด คำไหน คำนั้น สรรเพชญคนเดิม

สำหรับเวทีวันนี้มีนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหารพรรค นายเมธี อรุณ (เมธี ลาบานูน) รองโฆษกพรรค และผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 นราธิวาส ผู้สมัครในเขต 2 สงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เบอร์ 4 เขต 3 นายสมยศ พลายด้วง เบอร์ 4 และผู้สมัครบัญชีรายชื่อหมายเลข 26 ได้แก่ นายอรัญ วงศ์อนันต์ ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต(หม่อมน้อย) นายสุรชัย สุริแสง (สจ.นก) นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา ในฐานะสมาชิกพรรค และสจ.อบจ.สงขลา ร่วมในเวทีปราศัยขอคะแนนให้นายสรรเพชญ บุญญามณี เบอร์ 4 สงขลา และพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 26 อย่างคึกคัก