รายงานพิเศษ

ผู้ว่าฯทรงพล แถลงผลงานรอบปีพร้อมแถลงแนวทางปี60 ขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ

เมื่อ: 13:18 น. 16 ก.ย. 59   2375 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ ปี 59 และทิศทางปี 60 เน้นสร้างกลไกการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ ท างานเชิงรุก มุ่งผลสัมฤทธิ์

(15ก.ย.59) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ผู้ว่าฯสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม พร้อมด้วย รองผู้ว่าฯสงขลา และรองผู้การฯสงขลา แถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายในรอบปี 59 และทิศทางปี 60เน้นสร้างกลไกการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ ทำงานเชิงรุก มุงผลสัมฤทธิ์ "หนึ่งปีที่ผ่านมา หนึ่งปีต่อไป...เราจะก้าวไปด้วยกัน" โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน จังหวัดสงขลากว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟัง

72.jpg

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น “หัวใจ” ในการบริหารราชการและได้นำ “นโยบายรัฐบาล”มาแปลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะ วิสัยทัศน์สงขลา 2570 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และปัญหาความต้องการ ความจำเป็นของพี่น้องประชาชน

โดยกำหนดจุดเน้นในการดำเนินงานที่สำคัญในลักษณะ “วาระของเมือง” 15 ประการ ภายใต้ชื่อ “15วาระสงขลา” เน้นการทางานเชิงรุก ริเริ่ม สร้างสรรค์ บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำตามแนวทาง “ประชารัฐ” และมีการติดตามเกาะติดถึงลูกถึงคน มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม และนำสู่การพัฒนาที่สมดุล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12สำหรับในรอบปีงบประมาณพ.ศ.2559

ทีมงาน “ประชารัฐสงขลา” ได้มีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมหลายประการ โดยในส่วนของ การขยายผลโครงการพระราชดำริตามวาระ “สงขลาตามรอยเท้าพ่อ” ได้ยกระดับ โครงการ “นา 1 ไร่ ได้ 1 แสน” เป็นโครงการเกษตรผสมผสานตามรอยเท้าพ่อ “1ไร่ ได้หลายแสน” ได้ริเริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมทั้งในเรื่องการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ “แรกเกิดเริ่มอ่าน” โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไข้ในพระราชานุเคราะห์และครอบครัวแบบองค์รวม และพัฒนาระบบในการดูแลนักเรียนทุนพระราชทานในเชิงบูรณาการจากทุกภาคส่วนด้วย 

การพัฒนาด้านการเกษตรภายใต้วาระ “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก และนวัตกรรมการเกษตร” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้าโอท็อป ภายใต้วาระ “ผลิตภัณฑ์สงขลาน่าซื้อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้วาระ “ สงขลาน่าเที่ยว ” ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ มีการตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนมาวางแผนการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับศักยภาพและนักท่องเที่ยวตามเป้าหมายด้วย  โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องตลอดทั้งปี

74.jpg73.jpg

ประชา โชคผ่อง //ข่าว จักริน แก้วมณีโชติ//ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 13:18 น. 16 ก.ย. 59   2375 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ผู้ว่าฯทรงพล มอบเงินทำบุญงานศพมารดาทั้งหมดร่วมสมทบในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3
มารดาผู้ว่าฯ สงขลา ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา กำหนดฌาปนกิจ 12 ก.ย.60
ผู้ว่าฯทรงพล ยืนยันเป็นความตั้งใจส่วนตัวขอย้ายไปอยู่ภาคเหนือก่อนเกษียณอายุราชการ
ย้ายทรงพล ผู้ว่าฯมหาสนุกไปลำปาง ดลเดช พัฒนรัฐ จากยะลามาแทนมีผล 1 ต.ค.นี้
ข่าวล่าสุด
ม.อ.ชูระบบ PSU System นำสื่อ 5 จังหวัดและส่วนกลาง ชมวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี
เมื่อ: 21:14รอบรั้วการศึกษา
เปิดแล้วรถมินิบัส หาดใหญ่ - สนามบิน 60 บาทตลอดสาย
เมื่อ: 15:59Gimyong Style
สงขลาผนึกภาคเอกชน เดินหน้าโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
เกิดเหตุชายวัย42 ไลฟ์สดผูกคอตนเอง ญาติตามกู้ภัยมาช่วยแต่ก็ไม่ทัน
เมื่อ: 08:51Gimyong Style

 1. จังหวัดสงขลา เมื่อครั้งแรกเริ่มมีกี่อำเภอ อำเภออะไรบ้าง?
  15691 ครั้ง
 2. จนท.จู่โจมตลาดสันติสุข จับ 5ร้านค้าลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
  4219 ครั้ง
 3. จัดหางานสงขลาออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากเจอนายจ้างอาจโดนทั้งจำทั้งปรับ
  3243 ครั้ง
 4. เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก5 จชต.เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
  2977 ครั้ง
 5. แม่ค้าหาดใหญ่เปิดร้านให้กินฟรีขนมและไอศกรีม ร่วมฉลองข่าวดีทีมหมู่ป่ากลับบ้านปลอดภัย
  2802 ครั้ง
 6. ผัวหึงโหด เมียแอบไปหากิ๊กหนุ่มพ่อหม้ายถึงบ้าน สะกดรอยตามไปเจอจ่อยิงดับทั้งคู่
  2230 ครั้ง
 7. อบจ.สงขลานำทีมทำดีด้วยหัวใจ ขุดลอกผักตบชวาเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
  2156 ครั้ง
 8. 14 ก.ค.เชิญร่วมเวที รถมินิบัสเส้นหาดใหญ่-สงขลาจะร่วมพัฒนาอย่างไร
  1961 ครั้ง
 9. ญาติออกตามหาคนไทยโดนรถทัวร์ไล่ลงกลางทางที่มาเลเซีย
  1550 ครั้ง
 10. จับกุุมผัวเมียคายาไอซ์ที่แฟลตแเคหะคลองแห ฝ่ายชายไหวตัวทันกระโดดหนีทิ้งเมียรับเคราะหฺ์คนเดียว
  1542 ครั้ง
 1. ม.อ.ชูระบบ PSU System นำสื่อ 5 จังหวัดและส่วนกลาง ชมวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี
  0 ครั้ง
 2. เปิดแล้วรถมินิบัส หาดใหญ่ - สนามบิน 60 บาทตลอดสาย
  0 ครั้ง
 3. สงขลาผนึกภาคเอกชน เดินหน้าโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน
  0 ครั้ง
 4. เกิดเหตุชายวัย42 ไลฟ์สดผูกคอตนเอง ญาติตามกู้ภัยมาช่วยแต่ก็ไม่ทัน
  0 ครั้ง
 5. มรภ.สงขลา จัดอบรมทำไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำผสมข้าวหอมนิล
  0 ครั้ง
 6. ม.อ.ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี เชิญร่วมประชาพิจารณ์ TCAS ปี 62
  0 ครั้ง
 7. สงขลา เดินหน้ามาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 อำเภอ 1 กิจกรรม
  0 ครั้ง
 8. ยินดีกับคนเก่งโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ENGLISH CONTEST
  0 ครั้ง
 9. เอ็ม วิชั่น ผู้จัดงาน Thailand Mobile Expo เดินสายโรดโชว์ เปิดตัวหุ้น MVP กับนักลงทุนคนใต้
  0 ครั้ง
 10. ภาพยนตร์สถานสงขลา เชิญร่วมชมหนังฉายย้อนอดีตวันวาน
  0 ครั้ง