รายงานพิเศษ

เครือข่ายสุขภาพรุมค้านแก้ พรบ.หลักประกันสุขภาพ-ชี้ปชช.ขาดการมีส่วนร่วม

เมื่อ: 12:00 น. 12 มิ.ย. 60   608 ครั้ง

สช.จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ พรบ.หลักประกันสุขภาพ ด้านเครือข่ายภาคประชาชนอ่านแถลงการณ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้กฎหมาย พร้อมติดตามเวทีแสดงความคิดเห็นที่จะจัดขึ้นอีก 3 ภูมิภาค

98.jpg

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. วันที่ 10 มิ.ย. 60 ที่ห้องประชุมแกรนต์บอลรูม เอ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดเวทีเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ พรบ.หลักประกันสุขภาพ เป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาค โดยมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ , เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคใต้ และ เครือข่าย 9 ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ

หลังจากนั้นในเวลา 11.00 น. ทางตัวแทนผู้เข้าร่วมงานในนามเครือข่ายภาคประชาชน นำโดย นางวรรณทา ทองสมุทร เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย (โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก) พร้อมด้วย นายพิทักษ์ บำรุงชาติ เครือข่ายคนพิการ และ นายนิธิป คงทอง เครือข่ายสลัมสี่ภาค ได้อ่านแถลงการณ์ “เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ แก้ กม.หลักประกันสุขภาพ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม หยุด!!! กระบวนการ และเริ่มใหม่”

โดยระบุว่า “เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ ได้ติดตามการใช้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 พบว่า สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อระบบบริการสุขภาพในภาพรวมเป็นอันมาก ทำให้ลดการล้มละลายของครัวเรือนอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันก็พบข้อติดขัดในทางปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักการสำคัญของระบบ หลักประกันสุขภาพ ได้แก่ หลักการมาตรฐานการรักษาเดียวกันทุกกองทุน หลักการแยกผู้จัดบริการและผู้ซื้อบริการ หลักการครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม หลักการร่วมจ่ายจากภาษีทางตรงและทางอ้อมไม่เรียกเก็บ ณ จุดบริการ และสิ่งสำคัญ คือ หลักการการมีส่วนร่วมที่ต้องสนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมจัดบริการ

ซึ่งเราพร้อมร่วมกระบวนการประชาพิจารณ์เพื่อแก้ กม.หลักประกันสุขภาพ โดยต้องคงหลักการสำคัญข้างต้น แต่การจัดกระบวนการประชาพิจารณ์ครั้งนี้เริ่มต้นก็สร้างความผิดหวังให้เครือข่ายเป็นอันมาก โดยประชาชนทั่วไปกว่า 48 ล้านคนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่รับทราบข้อมูลแนวทางกระบวนการรับฟัง จึงไม่สามารถเสนอประเด็นที่ต้องการแก้ไขเข้าสู่ กระบวนการ เพราะขาดช่องทางในการสื่อสารตามบริบทของกลุ่มผู้ใช้บริการคือเครือข่าย 9 ด้าน

ทั้งนี้กระบวนการรับฟังระดับภูมิภาค 4 ภาค ก็มีผู้เข้าร่วมได้เพียง 300 คนต่อภาค และมีภาคประชาชนเพียง 100 คนเท่านั้น แม้มีการจัดช่องทางเสนอความเห็นออนไลน์ ก็ไม่สอดรับกับวิถีชีวิตประชากรผู้ใช้บริการในพท.ห่างไกลซึ่งเป็น กลุ่มหลักที่พบปัญหาการใช้บริการ

อีกทั้ง 14 ประเด็นที่คณะผู้จัดประชาพิจารณ์รวบรวมมานั้น ก็มีนัยยะที่ลดทอนให้ขัดหลักการสำคัญที่เครือข่าย กังวล ซึ่งข้อเสนอเพื่อการรับฟังนั้นส่วนใหญ่มาจาก ฟากผู้ให้บริการ ได้แก่ การเพิ่มกรรมการสปสช.ทั้ง 2 ชุด ในสัดส่วนผู้ให้บริการที่เป็นภาคหน่วยงานทำให้เสียหลักการแยกผู้จัดบริการ และผู้ซื้อบริการ ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนชัดเจนเป็นการผิดหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง

รวมทั้งการเน้นประเด็นเพียงเพื่อปลดล็อกการเบิกจ่ายของหน่วยบริการ ทั้งเรื่องการขอคืนอำนาจจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ กลุ่มเฉพาะ คงเดิมคำว่าร่วมจ่าย ขอแยกเงินเดือน สะท้อนว่าไม่ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอของประชาชน ต้องการเข้าถึง ยาจำเป็น ไม่มีมิติการมีส่วนร่วมให้องค์กรภาคประชาชนร่วมการจัดบริการ ไม่คำนึงถึงการกระจายบุคคลากรการแพทย์ใน พื้นที่ขาดแคลนผ่านการบริหารการเงิน

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับฟังไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา 77 สามารถรวบรวมข้อเสนอ ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างให้เป็นประโยชน์ สร้างการรับรู้เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืน และไม่เป็นการสูญเปล่างบประมาณ   เครือข่ายฯจึงเรียกร้องให้ยุติกระบวนการรับฟังที่ไม่ชอบธรรมนี้ และเริ่มจัด กระบวนการรับฟังใหม่ให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมตั้งแต่จัดทำข้อเสนอ มีการทำเวทีถึงระดับจังหวัด องค์ประกอบกรรมการ รับฟังต้องมีความสมดุลไม่เอนเอียงไปฝ่ายใด

ทั้งนี้เครือข่ายฯจะเฝ้าติดตามและทวงถามอย่างใกล้ชิดในฐานะพลเมือง เพื่อให้กม.ระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ คงเจตนารมณ์และหลักการ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะร่วมกันพัฒนาระบบให้มีความมั่นคงผ่านกลไก กระบวนการ มีส่วนร่วมที่แท้จริง”

และภายหลังการอ่านแถลงการณ์แล้วเสร็จนั้น ยังคงมีการร่วมกันแสดงความคิดเห็น และทรรศนะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงไม่เห็นด้วย รวมทั้งจะมีการติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นที่ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะมีขึ้นในอีก 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ วันที่ 11 มิ.ย. , ภาคอีสาน วันที่ 17 มิ.ย. และ ภาคกลาง วันที่ 18 มิ.ย.

99.jpg

/////

 
เมื่อ: 12:00 น. 12 มิ.ย. 60   608 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​Grand Opening MRC CLINIC ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่ให้คุณสวยสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
ระวังโรคและภัยสุขภาพช่วงฝนตกชุกและพื้นที่น้ำท่วม เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
เปิดตัว Miki LUXE Group โชว์ผลิตภัณฑ์เด่น Collagen and Detox ที่หาดใหญ่
3 พี่น้องป่วยด้วยโรคประหลาดตามกันกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ข่าวล่าสุด
คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
เมื่อ: 16:07เศรษฐกิจบ้านเรา
กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อ: 16:05ข่าวสารบ้านเรา
ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
เมื่อ: 16:01ข่าวสารบ้านเรา
เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
เมื่อ: 14:02ประชาสัมพันธ์

 1. เปิดแล้ว ห้างดิวตี้ฟรีด่านนอก แห่งแรกในสงขลาพร้อมดึงดูดมาเลย์-ไทย ร่วมช้อปกระตุ้นเศรษฐกิจ
  2699 ครั้ง
 2. ​Grand Opening MRC CLINIC ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่ให้คุณสวยสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
  1984 ครั้ง
 3. ​เปิดให้รถวิ่งแล้วสะพานข้ามคลองร.1 ลพบุรีราเมศวร์ หลังปิดจากเหตุสะพานทรุดมาแรมปี
  1803 ครั้ง
 4. ​จุรินทร์ นำทัพ 2 รมต.สงขลา ลุยแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ส่งฟรีผ่านเครื่อง-สร้างนักค้าออนไลน์-เปิดตลาดลองกอง
  1525 ครั้ง
 5. ​จุรินทร์ ลุยตรวจด่านสะเดาใหม่คืบหน้ากว่า 95% เร่งหาแนวทางแก้อุปสรรคค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
  1523 ครั้ง
 6. ​เริ่มแล้ว...งานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 “Hatyai Healthy Life 2019 ”
  1446 ครั้ง
 7. หน่วยงานสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมจัดงานเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 22 ก.ย.62
  1442 ครั้ง
 8. ​พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 26 กันยายน 2562
  1414 ครั้ง
 9. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2562
  1387 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
  1385 ครั้ง
 1. คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
  0 ครั้ง
 2. กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
  0 ครั้ง
 3. ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
  0 ครั้ง
 4. เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
  0 ครั้ง
 5. ​ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่พระสมเด็จราชาธิบดีเลโซโท
  0 ครั้ง
 6. ม.Gansu ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย
  0 ครั้ง
 7. ​สดร. ขยายเวลารับสมัคร-ส่งผลงานเฟ้นหานักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ ถึง 30 ก.ย. นี้
  0 ครั้ง
 8. ​วิสาหกิจชุมชน ผนึกเครือข่าย 3 มหา’ลัย ประกวดชุดยูนิฟอร์มวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาว ต.หัวเขา
  0 ครั้ง
 9. ​เส้นทางสู่ไทยลีก4 ดาร์บี้แมตซ์สงขลาชิงแชมป์กลุ่มเอ ส่วนนาทวีคงไม่ถึงฝัน
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ นำทุกภาคส่วนเดินเท้ารวมพลังปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าต้นน้ำผาดำ
  0 ครั้ง