รายงานพิเศษ

มท.1 สั่งปภ.ประสานทุกจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก 1-3 พ.ย.

เมื่อ: 13:38 น. 1 พ.ย. 60   757 ครั้ง

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก – ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเต็มกำลัง
    38.jpg
มท.1 สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จัดกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที รวมถึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ควบคู่กับการดูแลผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ มุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก รวมถึงจัดเตรียมถุงยังชีพ สำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เปิดเผยว่า จากการติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง จะเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนไปทางอ่าวไทย ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรง 

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน โดยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเชิงรุก มุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 

โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อประสานให้หน่วยปฏิบัติเตรียมพร้อมรับมือ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอพยพหนีภัยได้ทันท่วงที รวมถึงเตรียมพร้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ โดยจัดเตรียมสรรพกำลัง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยยึดการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในพื้นที่ ทั้งพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่วิกฤต 

รวมถึงแบ่งมอบภารกิจและหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานการปฏิบัติระดับพื้นที่อย่างชัดเจนอีกทั้งเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภัย โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบในพื้นที่ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ การระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังลงสู่ลุ่มน้ำสายหลักและทะเล ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการจัดการปัญหาอุทกภัยของภาครัฐ

นายชยพล ธิติศักด์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลมุทุกพื้นที่ โดยดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก กรณีสถานการณ์รุนแรง ให้พิจารณาอพยพประชาชนไปพักอาศัยยังศูนย์พักพิงหรือจุดอพยพที่ปลอดภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง และขนย้ายสิ่งของ ตลอดจนแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศ พร้อมปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด หากได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

 
เมื่อ: 13:38 น. 1 พ.ย. 60   757 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มท.จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางป้องกันโควิด-19 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
​มท.2 ปล่อยคาราวานถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ตอนบน กว่า 13,000 ชุด
​มท.2 สั่งการปภ.นำรถน้ำช่วยดับเพลิงไหม้ป่าพรุกระจูด เทพา
​แจ้งผู้ประสงค์แจกอาหาร/สิ่งของแก่ผู้เดือดร้อน โปรดแจ้งจังหวัด อำเภอ หรืออปท.ในพื้นที่ก่อน
ข่าวล่าสุด
​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
เมื่อ: 18:20เศรษฐกิจบ้านเรา
ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
เมื่อ: 17:45รายงานพิเศษ
​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
เมื่อ: 11:09รายงานพิเศษ

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  34878 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3268 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1777 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  737 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  680 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  639 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  621 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  473 ครั้ง
 9. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  431 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  401 ครั้ง
 1. ​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
  0 ครั้ง
 2. ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
  0 ครั้ง
 3. ​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 4. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 5. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 6. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 7. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 8. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 9. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 10. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง