รายงานพิเศษ

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมจุดพลุคลองไทย ล่าชื่อชาวบ้านเสนอศึกษาและเดินหน้าสร้างอย่างจริงจัง

เมื่อ: 15:15 น. 27 พ.ย. 60   1102 ครั้ง

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทย เพื่อการศึกษาและพัฒนา ลงพื้นที่อำเภอระโนด ผนึกกำลังเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสร้างความเข้าใจชาวบ้านเพื่อเสนอชื่อสนับสนุนให้รัฐบาลศึกษาความเป็นไปได้การขุดคลองไทยอย้่างจริงจัง เชื่อมั่นหากโครงการนี้เกิดประชาชนได้ประโยชน์อย่างชัดเจน

1.jpg 

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอระโนด พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทย เพื่อการศึกษาและพัฒนา พร้อมคณะผู้ศึกษาโครงการขับเคลื่อนคลองไทย ได้มีการประชุมร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 5 จังหวัดที่แนวการขุดคลองไทยเส้น 9A พาดผ่าน พร้อมชาวบ้านที่สนใจร่วมเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขุดคลองไทยเชื่อมทะเลอันดามันและอ่าวไทย เชื่อมโยงเส้นทางการค้าทางเรือสายใหม่

สำหรับการขุดคลองไทย มีแนวคิดเริ่มต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเชื่อมทะเลอันดามัน และทะเลอ่าวไทย แต่เนื่องจากมีเหตุผลและเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้แนวคิดการขุดคลองไทยถูกระงับและล้มเลิกไปหลายครั้ง

ล่าสุดปี พ.ศ. 2544 กรรมาธิการวุฒิสภา ได้รื้อฟื้นและศึกษาการขุดคลองไทยขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งผลการศึกษาของวุฒิสภา ได้ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการขุดคลองไทย ตามแนวคลองใหม่ เรียกว่า เส้นทางแนว 9 A เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 โดยเริ่มต้นจากทะเลอันดามันที่ อ.สิเกา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ผ่าน อ.ทุ่งสง อ. ชะอวด อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช สู่ทะเลอ่าวไทยที่ อ.ระโนด จ.สงขลา ความกว้าง 400 เมตร ความยาว 135 กิโลเมตร และมีความลึก 30 เมตร ซึ่งในการขุดคลองไทยในครั้งนี้ จะไม่ผ่านโครงการพระราชดำริ ชุมชนหนาแน่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เขตอนุรักษ์ แนวป่าสมบูรณ์ แหล่งอารยธรรม และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แต่โครงการก็เงียบหายไปอีกครั้ง

IMG_8974.JPG

พลเอก พลงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทย เพื่อการศึกษาและพัฒนา กล่าวว่า การขุดคลองไทย จะช่วยลดปัญหาความยากจนของคนไทย เนื่องจากจะเป็นแหล่งจ้างแรงงานขนาดใหญ่ที่สำคัญ นอกจากนี้ จะช่วยย่นระยะการเดินทางของเรือสินค้า ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทั้งของไทยและต่างชาติ ส่งเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะกองทัพเรือไทยสามารถเคลื่อนกำลังระหว่างสองฝั่งได้อย่างรวดเร็ว หากมีกรณีฉุกเฉิน และไทยจะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าของภูมิภาคและของโลก มีอำนาจในการต่อรองสินค้าได้มากขึ้น ไทยสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าในตลาดภูมิภาคและตลาดโลกได้ ฯลฯ

สำหรับการขุดคลองไทย เราต้องการให้เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงในการร่วมกันนำเสนอข้อมูลไปยังรัฐบาลว่าให้หันมาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้อย่างจริงจังดูสักครั้ง เพราะเท่าที่ติดตามหากรัฐบาลสนใจศึกษาจริงๆ เชื่อว่าจะมีมิตรประเทศที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ จะมาร่วมสนับสนุนหลายประเทศ ซึ่งเชื่อว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวรัฐบาลไม่จำเป็นต้องใช้งบของส่วนราชการเพียงอย่างเดียว เพราะจะได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ อย่างแน่นอน 

ทางด้านกำนันยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสนับสนุนให้ศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังและผลักดันให้เกิดการขุดคลองไทยนั้น ขณะนี้เป็นมติของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะมีการนำเสนอเพื่อขอมติจากกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศต่อไป กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นฝ่ายปกครองที่ใกล้ชิดชาวบ้านที่สุด เรามีหน้าที่รับฟังความต้องการของประชาชนเพื่อนำเสนอผุ้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

วันนี้ เราเล็งเห็นว่าคลองไทยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มหาศาลให้กับประเทศไทย ช่วยให้ชาวภาคใต้มีทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นแทนการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อมีทางเดินเรือ มีท่าเรือ ย่อมนำมซึ่งกาสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เราจึงเชื่อมั่นว่าโครงการนี้มีประโยชนืต่อส่วนรวมจริง จึงพร้อมร่วมกันเดินหน้าผลักดันโครงการนี้อย่างเต็มที่ 

อย่างไรก็ตาม หลังการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะโครงการคลองไทย ทางคณะทำงานอำนวยการคลองไทย จะรวบรวมแนวคิด ข้อเสนอแนะ ไปรวบรวมกับคณะอำนวยการคลองไทย 5 จังหวัด คือ คณะทำงานจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา เพื่อส่งไปยังรัฐบาลดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะทำงานในแต่ละจังหวัดจะรวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่สนับสนุนโครงการซึ่งมีมากกว่า 1 แสนรายแล้ว นำไปยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด เพื่อส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ได้รับทราบความต้องการของประชาชนและจะได้สนับสนุนการเดินหน้าโครงการต่อไป

2.jpgIMG_8962.JPGIMG_8979.JPGIMG_9001.JPGIMG_9005.JPGIMG_9014.JPG

 
เมื่อ: 15:15 น. 27 พ.ย. 60   1102 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เราเสียโอกาสมานานแล้ว ถึงเวลารัฐบาลต้องเดินหน้าศึกษาคลองไทยอย่างจริงจัง
ตัวแทนสมาคมคลองไทย ยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าฯ สงขลา เดินหน้าโครงการขุดคลองไทย
ฟังคนเฒ่าเล่าเรื่องคลองไทย...ที่อยากให้รัฐบาลศึกษาอย่างจริงจังสักที
ปลัดสำนักนายกฯ ติดตามโครงการฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ระโนด
ข่าวล่าสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวนกว่า 455 อัตรา
เมื่อ: 13:18ประชาสัมพันธ์
กฟผ.ร่วมงานเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการเยาวชนคุณธรรม สัจจะ สันติสุข (ยุวพุทธบุตร)
เมื่อ: 12:51ประชาสัมพันธ์
ทหาร ลุยจับแหล่งค้าน้ำมันเถื่อนที่สะเดา จำนวน 5 ที่หมายได้ของกลางหลายร้อยลิตร
เมื่อ: 11:50Gimyong Style
ฝ่ายปกครองหาดใหญ่ จับรถหรู 2คันคนไปกระท่อมมาเต็มคันรวมน้ำหนักเกือบ 1ตัน
เมื่อ: 11:40Gimyong Style

 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  35152 ครั้ง
 2. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  11536 ครั้ง
 3. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  11439 ครั้ง
 4. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  10687 ครั้ง
 5. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  8796 ครั้ง
 6. สาวสุดช้ำ สามีที่รักชิ่งหนีปล่อยให้รับผิดคดียาเสพติดคนเดียวบอกสั้นๆ ไม่อยากติดคุก
  6533 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  5862 ครั้ง
 8. โมโนเรลหาดใหญ่ ทำได้หรือขายฝัน? เฟสแรกยังไม่เกิดเดินหน้าศึกษาเฟส2 ในรูปแบบรถไฟลอยฟ้า
  5860 ครั้ง
 9. คอเหล้าว่าไง จับหนุ่มมาเลเซียรอบสองเปิดบ้านผลิตเหล้าปลอมส่งขายในหาดใหญ่
  5484 ครั้ง
 10. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  5450 ครั้ง
 1. ตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุยิงหนุ่มวัย25 เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้ว พบเป็นเพื่อนรักที่มาผิดใจกันภายหลัง
  4666 ครั้ง
 2. คิดถึงกันไหม รถโพธิ์ทอง หาดใหญ่-สงขลา ที่สุดของความคลาสสิค
  2583 ครั้ง
 3. ไฟไหม้หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศเสียหาย คาดไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องควบคุมเสียง
  2540 ครั้ง
 4. พระ-ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก นายทุนขุดสระปิดถนนทางเข้าที่พักสงฆ์-สวนยางที่ใช้มากว่า20ปี
  1471 ครั้ง
 5. สลด ครูสาวกับครอบครัวมาเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง แต่พลาดท่าจมน้ำเสียชีวิต
  1432 ครั้ง
 6. คนดีศรีรัตภูมิ ลุงเวียนเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ-บอกถ้าอยากช่วยลุงเก็บขวดพลาสติกไว้ให้ก็พอ
  943 ครั้ง
 7. คาดมือดีแอบเผา ไฟไหม้ยางรถยนต์นับร้อยเส้นพื้นที่ใกล้บ่อขยะควนลัง
  868 ครั้ง
 8. นิสิต ม.ทักษิณ แชร์ประสบการณ์การทำงานในแดนมังกร
  689 ครั้ง
 9. อุบัติเหตุรถชนเก๋งกับจยย. ใกล้ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมฯ ถ.สายเอเซีย เสียชีวิต1ราย
  547 ครั้ง
 10. ร่วมเชียร์หนุ่มหล่อจากหาดใหญ่ น้องสไปร์ท ในเวทีไมค์ทองคำเด็ก
  525 ครั้ง