รายงานพิเศษ

ทน.หาดใหญ่ เดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าและริมถนนนพร้อมแจ้งพิกัดพื้นที่ผ่อนผัน

เมื่อ: 16:00 น. 15 มิ.ย. 61   4380 ครั้ง

เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการเคลื่อนย้ายกระถางต้นไม้ และป้ายบนทางเท้าและขอบถนนอย่างต่อเนื่องในหลายจุดในช่วงหลายวันที่ผ่านมา นับเป็นข่าวดีสำหรับการพยายามจัดระเบียบเมืองหาดใหญ่ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น

82.jpg

โดยพื้นที่รณรงค์ในเบื้องต้น อาทิ บริเวณถนนเพชรเกษมจากตลาดกิมหยง ถึงแยกคอหงส์ ถนนราษฎร์ยินดีตั้งแต่แยกไดอาน่า-แยกตัดเพชรเกษม ซึ่งจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากห้างร้านและเจ้าของอาคารเป็นอย่างดี 

ขอให้กำลังใจผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเดินหน้าจัดระเบียบเมืองหาดใหญ่ และเจ้าของบ้านหลังไหนที่ที่มีการวางสิ่งของ สิ่งก่อสร้าง ปลูกต้นไม้ ก็ขอให้จัดการหน้าบ้านตัวเองไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอให้เทศบาลไปรื้อ จัดระเบียบเมืองหาดใหญ่ให้สวยงามแล้วประโยชน์จะตกที่ชาวหาดใหญ่ทุกคนครับ  

94.jpg

พร้อมกันนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าเพื่อกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า เพื่อกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้มีกาจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และอาศัยอำนาจตามความบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 41 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 4 มาตรา 44 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครหาดใหญ่  เรื่องการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2544 ข้อ 7 ในการประกาศกำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในบริเวณและพื้นที่ดังนี้

การกำหนดพื้นที่และช่วงเวลาการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่  ดังต่อไปนี้

1. ทางเท้า / ริมถนนประชาธิปัตย์  และทางเท้า / ถนนเสน่หานุสรณ์ (ช่วงด้านข้างห้างลีการ์เดนส์ พลาซ่า)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 10.00 น.  และ เวลา 16.00 - 23.00 น.
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 20.00 - 24.00 น.

 2. บริเวณทางเท้า ริมถนน นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตั้งแต่ช่วงเช้าข้างโรงแรมเพรสซิเดนท์ ถึงหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ (ช่วงหน้าโรงเรียนเทศบาล 1)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา  เวลา 16.00 - 23.00 น.

 3. บริเวณทางเท้า ริมถนน ถนนประชาธิปัตย์ 2 ตั้งแต่ช่วงสี่แยกตัดถนนประชาธิปัตย์ ถึงตัดถนนชลธารา (ตลาดโก้งโค้ง)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 10.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  และตรงกลางถนน (ปิดถนน)  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 10.00 น.

4. บริเวณทางเท้า ริมถนน ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ตั้งแต่ช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาลศรีสว่างวงศ์ ถึงปากซอยถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ซอย 5 (ช่วงตลาดเกาะเสือ)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

5. บริเวณทางเท้า  ริมถนน ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 (ช่วงตลาดกิมหยง)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.00
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

6. บริเวณทางเท้า ริมถนน  ซอย 22 ถนนเพชรเกษม (ช่วงทางออกตลาดหาดใหญ่ใน)  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน     ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 น.

 7. บริเวณทางเท้า ริมถนน ซอย 24 ถนนเพชรเกษม (ช่วงทางเข้าตลาดหาดใหญ่ใน)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 10.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 10.00 น.

8.บริเวณทางเท้า ริมถนน แนวกำแพงวัดหาดใหญ่ใน  (ช่วงหลังตลาดหาดใหญ่ใน)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน    ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 น.

83.jpg84.jpg85.jpg
พร้อมการกำหนดหลักเกณฑ์ / เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการค้าต้องปฏิบัติตาม ดังนี้  

1.  ผู้ประกอบการค้าต้องทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายสินค้าให้มีความสะอาดทุกครั้ง ภายหลังจากจำหน่ายสินค้าเสร็จสิ้น
2.  ผู้ประกอบการค้าต้องมีสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
   2.1 สุขลักษณะในการแต่งกายของผู้จำหน่ายสินค้า หรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า
   2.2 สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่นรวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้ และของใช้ต่างๆ
3. ห้ามวางตั้งสิ่งของ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า หลังเวลาที่กำหนดผ่อนผัน
4. ผู้ประกอบการค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
5. หากผู้ประกอบการค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและจะยกเลิกไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าอีกต่อไป

เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงขอให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะบริเวณจุดผ่อนผันดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด  

86.png87.png88.png89.png90.png91.png92.png93.png

 
เมื่อ: 16:00 น. 15 มิ.ย. 61   4380 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เกาะกลางถนนช่วงหาดใหญ่ในต้นไม้หายไปไหนหมดแล้ว
ชาวหาดใหญ่ว่าไง หากจะมีซุ้มประตูเมืองไชน่าทาวส์ บนถนนศุภสารรังสรรค์
ข่าวล่าสุด
เชฟรอนร่วมแจกน้ำดื่ม งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2562
เมื่อ: 14:09ประชาสัมพันธ์
นิสิต ม.ทักษิณ เล่าประสบการณ์ดีๆ ที่ค่ายนานาชาติ รัฐซาราวัค มาเลเซีย
เมื่อ: 13:36คอลัมน์แนะนำ
สงขลา ขับเคลื่อนการจัดตั้ง ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา 1 ใน 10 แห่งของประเทศ
เมื่อ: 11:43ข่าวสารบ้านเรา
มรภ.สงขลา นำโนราภาคใต้ นาฏลักษณ์ทักษิณ โชว์การแสดงเวทีศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
เมื่อ: 11:39รอบรั้วการศึกษา

 1. เก๋งเสียหลักพุ่งเข้าร้านเฟอร์นิเจอร์ย่านคลองหวะ เกิดไฟไหม้ตามมาเสียหายทั้งหลัง
  20539 ครั้ง
 2. ชนระเนระนาดรวม 6คัน หน้าหาดทองแอร์ ถ.ราษฎร์อุทิศเขต8 หาดใหญ่ เจ็บ 2ราย
  16822 ครั้ง
 3. เตรียมเปิดสงขลา Government Center ยก 7 หน่วยราชการมาบริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
  10167 ครั้ง
 4. เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.สงขลา ทั้ง 8เขตเลือกตั้ง 270คน 47พรรคการเมือง
  9677 ครั้ง
 5. ครอบครัวของหนุ่มขับเก๋งชนร้านเฟอร์นิเจอร์ออกมาขอโทษทั้งน้ำตา เจ้าตัวเสียใจมาก
  7918 ครั้ง
 6. ตรวจค้นเป้าหมายบ้านหัวเขา สิงหนคร ยึดใบกระท่อม 70กก.ยาแก้ไอ 202ขวด
  7741 ครั้ง
 7. ปชป.ป่วนจนนาทีสุดท้าย ไพร ทิ้งเก้าอี้นายกหาดใหญ่เตรียมลงสส.เขต3 ยันไม่ขัดแย้งกับวิรัตน์
  5585 ครั้ง
 8. รพ.ม.อ. พร้อมเป็น Smart Hospital เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ ครบวงจร Check up Center
  5264 ครั้ง
 9. สยบข่าวมั่ว วิรัตน์ กัลยาศิริ ยืนยันแข็งแรงดีพร้อมลงสมัครสส.เขต3 เหมือนเดิม
  4804 ครั้ง
 10. ​ส่องสนามเขต2 พื้นที่ไข่แดงแห่งสงขลาสมรภูมิของคนรุ่นใหม่เปิดศึกวัดใจชาวหาดใหญ่
  4373 ครั้ง
 1. เชฟรอนร่วมแจกน้ำดื่ม งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2562
  0 ครั้ง
 2. นิสิต ม.ทักษิณ เล่าประสบการณ์ดีๆ ที่ค่ายนานาชาติ รัฐซาราวัค มาเลเซีย
  0 ครั้ง
 3. สงขลา ขับเคลื่อนการจัดตั้ง ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา 1 ใน 10 แห่งของประเทศ
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา นำโนราภาคใต้ นาฏลักษณ์ทักษิณ โชว์การแสดงเวทีศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
  0 ครั้ง
 5. รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ เดินหน้าสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล
  0 ครั้ง
 6. ดีเจนัฏฐ์ อดีตเด็กช่างฝันถึงวันฟ้าใหม่ในรั้ว มรภ.สงขลา ก้าวสู่ นักสื่อสารมวลชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
  0 ครั้ง
 7. ตำรวจรถไฟ จับกุมหญิงสาวมุสลิมกัมพูชา 3คนลักลอบเข้าเมือง-เร่งขยายผลเชื่อมี่เอี่ยวค้ามนุษย์
  0 ครั้ง
 8. หลายรายการติดต่อหนุ่มซิ่งเก๋งชนร้านเฟอร์นิเจอร์ออกทีวี แต่เจ้าตัวยังเครียด-เจ้าของร้านบอกเห็นใจ
  0 ครั้ง
 9. ชุดปราบกรามโจรกรรมรถ บุกจับแก๊งลักรถพื้นที่รัตภูมิ และขยายต่อไปสิงหนคร
  0 ครั้ง
 10. แค่เดินชนกัน หนุ่มพามีดบุกเดี่ยวกะฟันช่างร้านซ่อมจยย.แต่โดนรุมสวนวิ่งหนีตายแทบไม่ทัน
  0 ครั้ง