รายงานพิเศษ

ทน.หาดใหญ่ เดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าและริมถนนนพร้อมแจ้งพิกัดพื้นที่ผ่อนผัน

เมื่อ: 16:00 น. 15 มิ.ย. 61   4032 ครั้ง

เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการเคลื่อนย้ายกระถางต้นไม้ และป้ายบนทางเท้าและขอบถนนอย่างต่อเนื่องในหลายจุดในช่วงหลายวันที่ผ่านมา นับเป็นข่าวดีสำหรับการพยายามจัดระเบียบเมืองหาดใหญ่ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น

82.jpg

โดยพื้นที่รณรงค์ในเบื้องต้น อาทิ บริเวณถนนเพชรเกษมจากตลาดกิมหยง ถึงแยกคอหงส์ ถนนราษฎร์ยินดีตั้งแต่แยกไดอาน่า-แยกตัดเพชรเกษม ซึ่งจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากห้างร้านและเจ้าของอาคารเป็นอย่างดี 

ขอให้กำลังใจผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเดินหน้าจัดระเบียบเมืองหาดใหญ่ และเจ้าของบ้านหลังไหนที่ที่มีการวางสิ่งของ สิ่งก่อสร้าง ปลูกต้นไม้ ก็ขอให้จัดการหน้าบ้านตัวเองไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอให้เทศบาลไปรื้อ จัดระเบียบเมืองหาดใหญ่ให้สวยงามแล้วประโยชน์จะตกที่ชาวหาดใหญ่ทุกคนครับ  

94.jpg

พร้อมกันนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าเพื่อกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า เพื่อกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้มีกาจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และอาศัยอำนาจตามความบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 41 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 4 มาตรา 44 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครหาดใหญ่  เรื่องการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2544 ข้อ 7 ในการประกาศกำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในบริเวณและพื้นที่ดังนี้

การกำหนดพื้นที่และช่วงเวลาการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่  ดังต่อไปนี้

1. ทางเท้า / ริมถนนประชาธิปัตย์  และทางเท้า / ถนนเสน่หานุสรณ์ (ช่วงด้านข้างห้างลีการ์เดนส์ พลาซ่า)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 10.00 น.  และ เวลา 16.00 - 23.00 น.
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 20.00 - 24.00 น.

 2. บริเวณทางเท้า ริมถนน นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตั้งแต่ช่วงเช้าข้างโรงแรมเพรสซิเดนท์ ถึงหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ (ช่วงหน้าโรงเรียนเทศบาล 1)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา  เวลา 16.00 - 23.00 น.

 3. บริเวณทางเท้า ริมถนน ถนนประชาธิปัตย์ 2 ตั้งแต่ช่วงสี่แยกตัดถนนประชาธิปัตย์ ถึงตัดถนนชลธารา (ตลาดโก้งโค้ง)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 10.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  และตรงกลางถนน (ปิดถนน)  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 10.00 น.

4. บริเวณทางเท้า ริมถนน ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ตั้งแต่ช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาลศรีสว่างวงศ์ ถึงปากซอยถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ซอย 5 (ช่วงตลาดเกาะเสือ)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

5. บริเวณทางเท้า  ริมถนน ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 (ช่วงตลาดกิมหยง)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.00
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

6. บริเวณทางเท้า ริมถนน  ซอย 22 ถนนเพชรเกษม (ช่วงทางออกตลาดหาดใหญ่ใน)  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน     ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 น.

 7. บริเวณทางเท้า ริมถนน ซอย 24 ถนนเพชรเกษม (ช่วงทางเข้าตลาดหาดใหญ่ใน)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 10.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 10.00 น.

8.บริเวณทางเท้า ริมถนน แนวกำแพงวัดหาดใหญ่ใน  (ช่วงหลังตลาดหาดใหญ่ใน)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน    ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 น.

83.jpg84.jpg85.jpg
พร้อมการกำหนดหลักเกณฑ์ / เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการค้าต้องปฏิบัติตาม ดังนี้  

1.  ผู้ประกอบการค้าต้องทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายสินค้าให้มีความสะอาดทุกครั้ง ภายหลังจากจำหน่ายสินค้าเสร็จสิ้น
2.  ผู้ประกอบการค้าต้องมีสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
   2.1 สุขลักษณะในการแต่งกายของผู้จำหน่ายสินค้า หรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า
   2.2 สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่นรวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้ และของใช้ต่างๆ
3. ห้ามวางตั้งสิ่งของ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า หลังเวลาที่กำหนดผ่อนผัน
4. ผู้ประกอบการค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
5. หากผู้ประกอบการค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและจะยกเลิกไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าอีกต่อไป

เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงขอให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะบริเวณจุดผ่อนผันดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด  

86.png87.png88.png89.png90.png91.png92.png93.png

 
เมื่อ: 16:00 น. 15 มิ.ย. 61   4032 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ชาวหาดใหญ่ว่าไง หากจะมีซุ้มประตูเมืองไชน่าทาวส์ บนถนนศุภสารรังสรรค์
ข่าวล่าสุด
กองปราบรวบเซียนวัวชนหนีหมายจับมานาน 4ปี ขับรถฝ่าด่านหนีแต่ยางแตกไปไม่รอด
เมื่อ: 22:13ข่าวสารบ้านเรา
สุดสัปดาห์นี้...หาดใหญ่คึกคัก
เมื่อ: 15:48Gimyong Style
จับมาแล้วนับ10ครั้ง เปิดภาพนาทีบุกจับบ่อดูดทรายเถื่อน 2แห่งที่รัตภูมิ คนงานกระโดดคลองลอยคอหนี
เมื่อ: 15:01ข่าวสารบ้านเรา
ป่าในเมืองบ้านโคกไร่ 1 ใน 20 แห่งป่าชายเลนพร้อมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เมื่อ: 14:50ข่าวสารบ้านเรา

 1. พบแล้วร่างสาวใหญ่ชาวประมงที่ออกหาปูแต่เจอพายุจนเรืออับปางกลางทะเลสาบสงขลา
  10242 ครั้ง
 2. ไขทุกข้อข้องใจ ก่อนเปิดใช้สะพานสะพานข้ามห้าแยกน้ำกระจาย
  8814 ครั้ง
 3. ชาวหาดใหญ่ว่าไง หากจะมีซุ้มประตูเมืองไชน่าทาวส์ บนถนนศุภสารรังสรรค์
  7935 ครั้ง
 4. จะนะ จับคู่รักรับจ้างขนยาบ้านับพันเม็ด ขณะจับกุมมีข้าราชการโทรหาด้วย
  4998 ครั้ง
 5. 10คดีมีใครโดนบ้าง ปปช.สงขลา แถลงผลการปราบปราบทุจริตในรอบปี61
  3009 ครั้ง
 6. งานบุญเดือนสิบปีนี้ อย่าลืมหลบเรินกันมั่งพี่น้องเห้อ
  2931 ครั้ง
 7. เริ่มติดตั้งแล้วโคมไฟยักษ์รับเทศกาลไหว้พระจันทร์ ที่สาย1ตัดธรรมนูญวิถี
  2408 ครั้ง
 8. กองปราบรวบเซียนวัวชนหนีหมายจับมานาน 4ปี ขับรถฝ่าด่านหนีแต่ยางแตกไปไม่รอด
  2307 ครั้ง
 9. คมนาคมขายฝันพัฒนาภาคใต้ สงขลาลุ้นมอเตอร์เวย์ โมโนเรลภูเก็ตเกิดแน่
  2247 ครั้ง
 10. สงขลา เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
  2233 ครั้ง
 1. กองปราบรวบเซียนวัวชนหนีหมายจับมานาน 4ปี ขับรถฝ่าด่านหนีแต่ยางแตกไปไม่รอด
  0 ครั้ง
 2. สุดสัปดาห์นี้...หาดใหญ่คึกคัก
  0 ครั้ง
 3. จับมาแล้วนับ10ครั้ง เปิดภาพนาทีบุกจับบ่อดูดทรายเถื่อน 2แห่งที่รัตภูมิ คนงานกระโดดคลองลอยคอหนี
  0 ครั้ง
 4. ป่าในเมืองบ้านโคกไร่ 1 ใน 20 แห่งป่าชายเลนพร้อมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  0 ครั้ง
 5. เกษตรกรคลองหอยโข่ง นำร่องทำฟาร์มผักยกแคร่และผักไฮโดรโปนิกส์สร้างรายได้เสริมทดแทนยางพารา
  0 ครั้ง
 6. บุกจับอีก 2แห่งบ่อดูทรายเถื่อนริมคลองที่รัตภูมิ ต้นเหตุทำน้ำขุ่น-ตลิ่งพัง
  0 ครั้ง
 7. มทบ.42 ร่วมกับ ตร.สภ.บางกล่ำ รวบ 2 หนุ่มสาวซุกยาบ้า 5.6หมื่นเม็ด และยาไอซ์
  0 ครั้ง
 8. สพป.สตูล ใช้เวทคณิตสู่ชั้นเรียนสตูล
  0 ครั้ง
 9. สสก.5 สงขลา จับมือโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตสินค้าเกษตร
  0 ครั้ง
 10. อัพเดทจำนวนประชากรไทยล่าสุด 66,188,503 คน
  0 ครั้ง