รายงานพิเศษ

ทน.หาดใหญ่ เดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าและริมถนนนพร้อมแจ้งพิกัดพื้นที่ผ่อนผัน

เมื่อ: 16:00 น. 15 มิ.ย. 61   4225 ครั้ง

เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการเคลื่อนย้ายกระถางต้นไม้ และป้ายบนทางเท้าและขอบถนนอย่างต่อเนื่องในหลายจุดในช่วงหลายวันที่ผ่านมา นับเป็นข่าวดีสำหรับการพยายามจัดระเบียบเมืองหาดใหญ่ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น

82.jpg

โดยพื้นที่รณรงค์ในเบื้องต้น อาทิ บริเวณถนนเพชรเกษมจากตลาดกิมหยง ถึงแยกคอหงส์ ถนนราษฎร์ยินดีตั้งแต่แยกไดอาน่า-แยกตัดเพชรเกษม ซึ่งจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากห้างร้านและเจ้าของอาคารเป็นอย่างดี 

ขอให้กำลังใจผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเดินหน้าจัดระเบียบเมืองหาดใหญ่ และเจ้าของบ้านหลังไหนที่ที่มีการวางสิ่งของ สิ่งก่อสร้าง ปลูกต้นไม้ ก็ขอให้จัดการหน้าบ้านตัวเองไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอให้เทศบาลไปรื้อ จัดระเบียบเมืองหาดใหญ่ให้สวยงามแล้วประโยชน์จะตกที่ชาวหาดใหญ่ทุกคนครับ  

94.jpg

พร้อมกันนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าเพื่อกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า เพื่อกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้มีกาจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และอาศัยอำนาจตามความบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 41 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 4 มาตรา 44 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครหาดใหญ่  เรื่องการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2544 ข้อ 7 ในการประกาศกำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในบริเวณและพื้นที่ดังนี้

การกำหนดพื้นที่และช่วงเวลาการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่  ดังต่อไปนี้

1. ทางเท้า / ริมถนนประชาธิปัตย์  และทางเท้า / ถนนเสน่หานุสรณ์ (ช่วงด้านข้างห้างลีการ์เดนส์ พลาซ่า)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 10.00 น.  และ เวลา 16.00 - 23.00 น.
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 20.00 - 24.00 น.

 2. บริเวณทางเท้า ริมถนน นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตั้งแต่ช่วงเช้าข้างโรงแรมเพรสซิเดนท์ ถึงหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ (ช่วงหน้าโรงเรียนเทศบาล 1)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา  เวลา 16.00 - 23.00 น.

 3. บริเวณทางเท้า ริมถนน ถนนประชาธิปัตย์ 2 ตั้งแต่ช่วงสี่แยกตัดถนนประชาธิปัตย์ ถึงตัดถนนชลธารา (ตลาดโก้งโค้ง)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 10.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  และตรงกลางถนน (ปิดถนน)  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 10.00 น.

4. บริเวณทางเท้า ริมถนน ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ตั้งแต่ช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาลศรีสว่างวงศ์ ถึงปากซอยถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ซอย 5 (ช่วงตลาดเกาะเสือ)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

5. บริเวณทางเท้า  ริมถนน ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 (ช่วงตลาดกิมหยง)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.00
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

6. บริเวณทางเท้า ริมถนน  ซอย 22 ถนนเพชรเกษม (ช่วงทางออกตลาดหาดใหญ่ใน)  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน     ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 น.

 7. บริเวณทางเท้า ริมถนน ซอย 24 ถนนเพชรเกษม (ช่วงทางเข้าตลาดหาดใหญ่ใน)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 10.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 10.00 น.

8.บริเวณทางเท้า ริมถนน แนวกำแพงวัดหาดใหญ่ใน  (ช่วงหลังตลาดหาดใหญ่ใน)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน    ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 น.

83.jpg84.jpg85.jpg
พร้อมการกำหนดหลักเกณฑ์ / เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการค้าต้องปฏิบัติตาม ดังนี้  

1.  ผู้ประกอบการค้าต้องทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายสินค้าให้มีความสะอาดทุกครั้ง ภายหลังจากจำหน่ายสินค้าเสร็จสิ้น
2.  ผู้ประกอบการค้าต้องมีสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
   2.1 สุขลักษณะในการแต่งกายของผู้จำหน่ายสินค้า หรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า
   2.2 สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่นรวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้ และของใช้ต่างๆ
3. ห้ามวางตั้งสิ่งของ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า หลังเวลาที่กำหนดผ่อนผัน
4. ผู้ประกอบการค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
5. หากผู้ประกอบการค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและจะยกเลิกไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าอีกต่อไป

เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงขอให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะบริเวณจุดผ่อนผันดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด  

86.png87.png88.png89.png90.png91.png92.png93.png

 
เมื่อ: 16:00 น. 15 มิ.ย. 61   4225 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ชาวหาดใหญ่ว่าไง หากจะมีซุ้มประตูเมืองไชน่าทาวส์ บนถนนศุภสารรังสรรค์
ข่าวล่าสุด
พุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ สืบทอดประเพณีทางพุทธแบบเรียบง่าย
เมื่อ: 15:41ประชาสัมพันธ์
น้ำรอระบายที่หน้าโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย หาดใหญ่-สงขลาสายเก่า
เมื่อ: 15:29Gimyong Style
สงขลา เปิดลงทะเบียนปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" วันแรกบรรยากาศคึกคัก ปชช.ร่วมจำนวนมาก
เมื่อ: 14:05ข่าวสารบ้านเรา
บรรยากาศประทับใจ ทหารใหม่พบญาติครั้งแรกหลังฝึกหนัก ก้มกราบ-สวมกอดกันด้วยความคิดถึง
เมื่อ: 13:53ข่าวสารบ้านเรา

 1. สูญเสียครั้งใหญ่ สิ้นพระเทพญาณโมลี หรืออาจารย์ผัน วัดทรายขาว ผู้ผลักดันสร้างพุทธมณฑลสงขลา
  6899 ครั้ง
 2. รื้อแล้ว ร้านอาหารวังแร่รีสอร์ทที่รัตภูมิ ก่อสร้างรุกล้ำคลองและไม่มีการขออนุญาตที่ถูกต้อง
  6715 ครั้ง
 3. นักดื่มสะอึก บุกค้นบ้านหรูแหล่งผลิตเหล้าปลอมยี่ห้อดังส่งขายทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพ
  6119 ครั้ง
 4. ตุ๊กตุ๊กหาดใหญ่ นัดรวมพลประท้วงแกร็บ 20 พ.ย.ที่ตลาดน้ำคลองแห
  5213 ครั้ง
 5. อ.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตอธิการม.อ.ปูชนียบุคคลสำคัญของสงขลา เสียชีวิตแล้ว
  3759 ครั้ง
 6. เช็คแรงกระเพื่อมปชป.สงขลา หลังชัยชนะของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  2389 ครั้ง
 7. เปิดรายชื่อปลัดจังหวัด นอภ.หาดใหญ่ เมือง และการโยกย้ายอีกหลายตำแหน่ง
  2212 ครั้ง
 8. เปิดใจผู้บริหาร VHM ก้าวยิ่งใหญ่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา อาณาจักรในเครือMBI ด่านนอก
  2145 ครั้ง
 9. เก๋งหรูชนจยย.พ่วงข้างพังยับเสียชีวิตคาที่1 เจ็บ1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ คลองแห
  1911 ครั้ง
 10. กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพิธีการสำคัญ พระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว
  1725 ครั้ง
 1. พุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ สืบทอดประเพณีทางพุทธแบบเรียบง่าย
  0 ครั้ง
 2. น้ำรอระบายที่หน้าโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย หาดใหญ่-สงขลาสายเก่า
  0 ครั้ง
 3. สงขลา เปิดลงทะเบียนปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" วันแรกบรรยากาศคึกคัก ปชช.ร่วมจำนวนมาก
  0 ครั้ง
 4. บรรยากาศประทับใจ ทหารใหม่พบญาติครั้งแรกหลังฝึกหนัก ก้มกราบ-สวมกอดกันด้วยความคิดถึง
  0 ครั้ง
 5. ครบ 5 ปี เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ มอบรอยยิ้ม สร้างแลนด์มาร์กแห่งความสุขและเทศกาลของขวัญส่งท้ายปี
  0 ครั้ง
 6. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เตือนภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนัก 20-21 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง
 7. ส่องขุมกำลัง 4ดีลเลอร์มิตซูบิชิสงขลา แบรนด์ที่มีตัวแทนจำหน่ายมากที่สุด
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดห้องสมุดสีเขียวดึงเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้วิถีเกษตรตามแนวพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 9. อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมฯ
  0 ครั้ง
 10. สงขลาเปิดเสวนาเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง Show & Share Forum เน้นสร้างงาน ศิลปกรรมชุมชน
  0 ครั้ง