รายงานพิเศษ

ทน.หาดใหญ่ เดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าและริมถนนนพร้อมแจ้งพิกัดพื้นที่ผ่อนผัน

เมื่อ: 16:00 น. 15 มิ.ย. 61   3626 ครั้ง

เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการเคลื่อนย้ายกระถางต้นไม้ และป้ายบนทางเท้าและขอบถนนอย่างต่อเนื่องในหลายจุดในช่วงหลายวันที่ผ่านมา นับเป็นข่าวดีสำหรับการพยายามจัดระเบียบเมืองหาดใหญ่ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น

82.jpg

โดยพื้นที่รณรงค์ในเบื้องต้น อาทิ บริเวณถนนเพชรเกษมจากตลาดกิมหยง ถึงแยกคอหงส์ ถนนราษฎร์ยินดีตั้งแต่แยกไดอาน่า-แยกตัดเพชรเกษม ซึ่งจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากห้างร้านและเจ้าของอาคารเป็นอย่างดี 

ขอให้กำลังใจผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเดินหน้าจัดระเบียบเมืองหาดใหญ่ และเจ้าของบ้านหลังไหนที่ที่มีการวางสิ่งของ สิ่งก่อสร้าง ปลูกต้นไม้ ก็ขอให้จัดการหน้าบ้านตัวเองไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอให้เทศบาลไปรื้อ จัดระเบียบเมืองหาดใหญ่ให้สวยงามแล้วประโยชน์จะตกที่ชาวหาดใหญ่ทุกคนครับ  

94.jpg

พร้อมกันนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าเพื่อกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า เพื่อกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้มีกาจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และอาศัยอำนาจตามความบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 41 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 4 มาตรา 44 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครหาดใหญ่  เรื่องการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2544 ข้อ 7 ในการประกาศกำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในบริเวณและพื้นที่ดังนี้

การกำหนดพื้นที่และช่วงเวลาการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่  ดังต่อไปนี้

1. ทางเท้า / ริมถนนประชาธิปัตย์  และทางเท้า / ถนนเสน่หานุสรณ์ (ช่วงด้านข้างห้างลีการ์เดนส์ พลาซ่า)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 10.00 น.  และ เวลา 16.00 - 23.00 น.
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 20.00 - 24.00 น.

 2. บริเวณทางเท้า ริมถนน นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตั้งแต่ช่วงเช้าข้างโรงแรมเพรสซิเดนท์ ถึงหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ (ช่วงหน้าโรงเรียนเทศบาล 1)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา  เวลา 16.00 - 23.00 น.

 3. บริเวณทางเท้า ริมถนน ถนนประชาธิปัตย์ 2 ตั้งแต่ช่วงสี่แยกตัดถนนประชาธิปัตย์ ถึงตัดถนนชลธารา (ตลาดโก้งโค้ง)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 10.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  และตรงกลางถนน (ปิดถนน)  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 10.00 น.

4. บริเวณทางเท้า ริมถนน ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ตั้งแต่ช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาลศรีสว่างวงศ์ ถึงปากซอยถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ซอย 5 (ช่วงตลาดเกาะเสือ)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

5. บริเวณทางเท้า  ริมถนน ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 (ช่วงตลาดกิมหยง)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.00
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

6. บริเวณทางเท้า ริมถนน  ซอย 22 ถนนเพชรเกษม (ช่วงทางออกตลาดหาดใหญ่ใน)  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน     ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 น.

 7. บริเวณทางเท้า ริมถนน ซอย 24 ถนนเพชรเกษม (ช่วงทางเข้าตลาดหาดใหญ่ใน)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 10.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 10.00 น.

8.บริเวณทางเท้า ริมถนน แนวกำแพงวัดหาดใหญ่ใน  (ช่วงหลังตลาดหาดใหญ่ใน)
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น.  
- ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน    ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 น.

83.jpg84.jpg85.jpg
พร้อมการกำหนดหลักเกณฑ์ / เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการค้าต้องปฏิบัติตาม ดังนี้  

1.  ผู้ประกอบการค้าต้องทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายสินค้าให้มีความสะอาดทุกครั้ง ภายหลังจากจำหน่ายสินค้าเสร็จสิ้น
2.  ผู้ประกอบการค้าต้องมีสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
   2.1 สุขลักษณะในการแต่งกายของผู้จำหน่ายสินค้า หรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า
   2.2 สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่นรวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้ และของใช้ต่างๆ
3. ห้ามวางตั้งสิ่งของ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า หลังเวลาที่กำหนดผ่อนผัน
4. ผู้ประกอบการค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
5. หากผู้ประกอบการค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและจะยกเลิกไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าอีกต่อไป

เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงขอให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะบริเวณจุดผ่อนผันดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด  

86.png87.png88.png89.png90.png91.png92.png93.png

 
เมื่อ: 16:00 น. 15 มิ.ย. 61   3626 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2478 แยกตำบลคอหงษ์ ออกจากหาดใหญ่
เมื่อ: 16:01คอลัมน์แนะนำ
โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ จัดอบรมการปฐมพยาบาล พร้อมสอนการกู้ชีพ CPR ให้พนักงาน
เมื่อ: 15:31ประชาสัมพันธ์
งานสร้างสะพานข้ามแยกควนลัง แจ้งปิดการจราจรบางส่วนขอให้ตรวจสอบและเผื่อเวลาเดินทางด้วย
เมื่อ: 15:16ข่าวสารบ้านเรา
สุขใดเล่า เท่าช้อปปิ้งฟรี โอเดียนจัดงานมอบรางวัล ครบรอบ 31 ปี ห้างฯโอเดียน
เมื่อ: 15:16ประชาสัมพันธ์

 1. จังหวัดสงขลา เมื่อครั้งแรกเริ่มมีกี่อำเภอ อำเภออะไรบ้าง?
  15465 ครั้ง
 2. จนท.จู่โจมตลาดสันติสุข จับ 5ร้านค้าลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
  4205 ครั้ง
 3. จัดหางานสงขลาออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากเจอนายจ้างอาจโดนทั้งจำทั้งปรับ
  3177 ครั้ง
 4. แม่ค้าหาดใหญ่เปิดร้านให้กินฟรีขนมและไอศกรีม ร่วมฉลองข่าวดีทีมหมู่ป่ากลับบ้านปลอดภัย
  2789 ครั้ง
 5. ผัวหึงโหด เมียแอบไปหากิ๊กหนุ่มพ่อหม้ายถึงบ้าน สะกดรอยตามไปเจอจ่อยิงดับทั้งคู่
  2204 ครั้ง
 6. อบจ.สงขลานำทีมทำดีด้วยหัวใจ ขุดลอกผักตบชวาเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
  2121 ครั้ง
 7. 14 ก.ค.เชิญร่วมเวที รถมินิบัสเส้นหาดใหญ่-สงขลาจะร่วมพัฒนาอย่างไร
  1928 ครั้ง
 8. ญาติออกตามหาคนไทยโดนรถทัวร์ไล่ลงกลางทางที่มาเลเซีย
  1405 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา จับมือนักวิจัยฝรั่งเศส แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  1402 ครั้ง
 10. จับกุุมผัวเมียคายาไอซ์ที่แฟลตแเคหะคลองแห ฝ่ายชายไหวตัวทันกระโดดหนีทิ้งเมียรับเคราะหฺ์คนเดียว
  1360 ครั้ง
 1. ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2478 แยกตำบลคอหงษ์ ออกจากหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ จัดอบรมการปฐมพยาบาล พร้อมสอนการกู้ชีพ CPR ให้พนักงาน
  0 ครั้ง
 3. งานสร้างสะพานข้ามแยกควนลัง แจ้งปิดการจราจรบางส่วนขอให้ตรวจสอบและเผื่อเวลาเดินทางด้วย
  0 ครั้ง
 4. สุขใดเล่า เท่าช้อปปิ้งฟรี โอเดียนจัดงานมอบรางวัล ครบรอบ 31 ปี ห้างฯโอเดียน
  0 ครั้ง
 5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 รวมพลบัณฑิต ซ้อมใหญ่พิธีรับปริญญาบัตร
  0 ครั้ง
 6. เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก5 จชต.เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
  0 ครั้ง
 7. บทสรุปฟุตบอลโลก2018 ฝรั่งเศส คว้าแชมป์สมัยที่2 อย่างสวยงาม
  0 ครั้ง
 8. สาตรวจคลองแห ให้ความช่วยเหลือพาคุณตากลับบ้าน
  0 ครั้ง
 9. กรมประชาสัมพันธ์ จัดดนตรีในสวนสัญจร ตอน สมิหลาพาฝัน สร้างสุขริมหาด
  0 ครั้ง
 10. ญาติออกตามหาคนไทยโดนรถทัวร์ไล่ลงกลางทางที่มาเลเซีย
  0 ครั้ง