รายงานพิเศษ

แห่งแรกของประเทศ ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก รพ.หาดใหญ่ คืนชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยมะเร็ง

เมื่อ: 10:08 น. 27 ก.ย. 61   8569 ครั้ง

โรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดตัวศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกอายุวัฒนะ แห่งแรกของโรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปลูกถ่ายไขกระดูกมะเร็งโลหิตในผู้ใหญ่ และผ่านการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากความทุ่มเทของทีมแพทย์สู่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่คืนชีวืตใหม่ให้ผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูก 

53.jpg

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำของภาคใต้ แถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูอายุวัฒนะ โดยมีนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 พร้อมด้วยนายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายแพทย์กำพล กาญจโนภาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงคมทราย สุวรรณโณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) อายุรแพทย์มะเร็งโลหิตวิทยา ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา และคณะ ร่วมแถลงข่าว "ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกอายุวัฒนะ โรงพยาบาลหาดใหญ่" โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยของโรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมแถลงข่าวและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน

สำหรับศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกอายุวัฒนะ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในการยกระดับการรักษาและดูแลคุณภาพชีวิตของผูัป่วยให้ได้มากยิ่งขึ้น สมกับการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำของประเทศ และปัจจุบันโรงพยาบาลหาดใหญ่ ยังเป็นโรงพยาบาลศูนย์หลักที่รองรับผู้ป่วยจากทั่วภาคใต้ โดยศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยา่บาลหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเิ่มดำเนินโครงการจากมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (หลวงปู่ปรีดา ฉันทกโร) เป็นเงินรวมกว่า 35 ล้านบาท และเงินจากมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ประมาณ 11 ล้านบาท และมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 

52.jpg

ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกอายุวัฒนะ โรงพยาบาลหาดใหญ่ นับเป็นโรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แห่งแรกของประเทศที่ปลูกถ่ายไขกระดูกมะเร็งโลหิตในผู้ใหญ่ และผ่านการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมให้บริการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแก่ผู้ป่วยบัตรทอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ที่ผ่านมาก่อนได้สิทธิบัตรทองทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้มีการรักษาผู้ป่วยมาแล้ว 11 ราย ภายใต้การดูแลของนายแพทย์กำพล กาญจโนภาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงคมทราย สุวรรณโณ แพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) อายุรแพทย์มะเร็งโลหิตวิทยา และทีมแพทย์ พยาบาล ที่ทุ่มเทศึกษาข้อมูลและร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ 

54.jpg
แพทย์หญิงคมทราย สุวรรณโณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวว่าสืบเนื่องจากการปลูกถ่ายไขกระดูก ทำได้เฉพาะที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งมีความจำกัดด้านทรัพยากร ทำให้ต้องรอคิวนาน บางครั้งตัวโรคกำเริบขึ้นมาระหว่างรอคิว บางรายก็เสียชีวิตก่อนได้รับการรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากทำให้มีผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ ซึ่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลชีวิตผู้ป่วยให้เข้าถึงสิทธิการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและครอบคลุมทุกกลุ่มที่สุด จึงได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.ให้บริการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแก่ผู้ป่วยบัตรทอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่เข้ารับการปลูกถ่ายไขกระดูกจำนวน 11 ราย ได้มาร่วมงานแถลงข่าวจำนวนหนึ่งเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า การบริการของโรงพยาบาลหาดใหญ่ดีมากๆ โดยเฉพาะคุณหมอคมทราย ที่คอยดูแลและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอด เป็นคุณหมอที่มีรอยยิ้มให้เห็นเสมอแม้ว่าสถานการณ์บางครั้งจะดูเหมือนเครียด แต่รอยคุณหมอช่วยให้คนไข้มีกำลังใจขึ้นมาก ที่สำคัญจากการไปหาข้อมูลการรักษาที่อื่นพบว่าแพงมากและยังต้องรอคิวนาน แต่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่แทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย โดยเงินส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ในการรักษาและตอชีวิตผู้ป้วยมาจากมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกอายุวัฒนะ โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีห้องปลอดเชื้อ 4 ห้อง โดยงบบริจาคจากมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอายุรแพทย์โรคเลือด 2 คน ผ่านการอบรมการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมีประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ตั้งแต่ ปี 2559-2561 กุมารแพทย์โรคเลือด 2 คน แพทย์สาขาโลหิตวิทยา เป็นแพทย์ประจำธนาคารเลือด พยาบาล ผ่านการอบรมการให้ยาเคมีบำบัดรับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล จำนวน 10 คน ให้การดูแลผู้ป่วยประจำหอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการผ่านการอบรมจากโรงพยาบาลศิริราช ฯลฯ 

นอกจากนี้ ยังมีหอผู้ป่วยวิกฤต ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่ได้มาตรฐานให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ธนาคารเลือด ห้องผสมยาเคมีบำบัด และคลังยา พร้อมให้บริการผู้ป่วยครอบคลุมทุกด้าน ภายใต้มาตรฐานและการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-7427-3100 หรือที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค โรงพยาบาลหาดใหญ่

49.jpg

55.jpg50.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg48.jpg47.jpg

 
เมื่อ: 10:08 น. 27 ก.ย. 61   8569 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล
พยาบาลหาดใหญ่นำร่วมโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จย่า
รพ.หาดใหญ่ ชวนร่วมกิจกรรม พยาบาลชวนวิ่ง 28 ตุลาคม 61 รักสุขภาพ พร้อมกันทั่วประเทศ
เตรียมจัดปั่น ปัน บุญ เพื่อ รพ.หาดใหญ่ มุ่งสร้างศูนย์ดูแลและรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลัง
ข่าวล่าสุด
​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
เมื่อ: 17:10ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
เมื่อ: 14:14รายงานพิเศษ
​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
เมื่อ: 11:06ข่าวสารบ้านเรา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
เมื่อ: 05:34รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3392 ครั้ง
 2. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  945 ครั้ง
 3. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  937 ครั้ง
 4. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  658 ครั้ง
 5. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  633 ครั้ง
 6. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  600 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  562 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  558 ครั้ง
 9. ตรวจความพร้อมสนามกีฬามวย ก่อนจัดการแข่งขันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  464 ครั้ง
 10. ​เทศกาลอาหารสองทะเล จากยกเลิกประมูลแต่ยังจัดงานสู่ดราม่าเวทีนางงาม
  461 ครั้ง
 1. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 2. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง
 3. ​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 5. ยังมีรอยแบบนี้อยู่อีกมั๊ย
  0 ครั้ง
 6. ศิริโชค โสภา พร้อมจัดฟุตบอลอะคาเดมี่ 12 ปี เฟ้นหาดาวรุ่งป้อนทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 7. ​สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์
  0 ครั้ง
 8. เรือนจำสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ญาติพี่น้อง
  0 ครั้ง
 9. ผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” กรมราชทัณฑ์
  0 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้
  0 ครั้ง