รายงานพิเศษ

เปิดรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 8 เขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา (ไม่เป็นทางการ)

เมื่อ: 11:27 น. 1 ธ.ค. 61   22908 ครั้ง

เปิดรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา 8 เขตเลือกตั้ง (ไม่เป็นทางการ) (ข้อมูลยังไม่เป็นทางการจะทยอยเพิ่มเติมเรื่อยๆ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ตลอดเวลา หากมีข้อผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยครับ)

52.jpg
 

- เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสงขลา
1.เจือ ราชสีห์ ประชาธิปัตย์
2.นราเดช คำทัปน์ ภูมิใจไทย
3.วันชัย ปริญญาศิริ พลังประชารัฐ 
4.นฤทธิ์ ดิสระพงศ์ พลังท้องถิ่นไท
5.ยุทธนา ช่วงมณี เสรีรวมไทย
6.ไพฑูรย์ สรรเสริญ อนาคตใหม่
7.ไชยพล คลายกังวล พลังสังคม
8.สมโมท สหกะโร ไทยรักษาชาติ
9.รณภพ วัตตะสิงห์ ประชาชาติ
10.จำนง วงศ์สว่าง พลังชาติไทย
11.อเนก ชูชื่น ชาติพัฒนา

- เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแหและตำบลคลองอู่ตะเภา) 
1.ภิรพล ลาภาโรจน์กิจ ประชาธิปัตย์
2.เสรีย์ นวลเพ็ง ไทยรักษาชาติ
3.ประนอม ละอองแก้ว ชาติพัฒนา
4.ศาสตรา ศรีปาน พลังประชารัฐ
5.เจษฎาพงศ์ ชูแก้ว ภูมิใจไทย
6.พิพัฒน์ เจือละออง พลังท้องถิ่นไท
7.อัครพล ทองพูน อนาคตใหม่
8.ชูรัตน์ ยงยศยิ่ง พลังชาติไทย
9.ชาญธาดา ปวินท์ธนาธร เสรีรวมไทย
10.รัชนีพร รัตนถาวร พลังสังคม
11.จำนง มหิตพงษ์ ประชาชาติ
12.จิรกิตต์ ฤทธิ์เทวา ครูไทยเพื่อประชาชน

- เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลตำบลคูเต่า ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลท่าข้าม เทศบาลตำบลน้ำน้อย เทศบาลเมืองควนลัง ตำบลทุ่งตำเสา และเทศบาลเมืองคอหงส์) และอำเภอนาหม่อม
1.วิรัตน์ กัลยาศิริ ประชาธิปัตย์
2.พยม พรหมเพชร พลังประชารัฐ
3.อุทัย ชัยรัตน์ พลังชาติไทย
4.สุพลชัย ชูกำเนิด พลังท้องถิ่นไท
5.ฌาฆีภัตฐ์ เพชรคง อนาคตใหม่ 
6.เทียนทอง วิริย์สมบัติ พลังสังคม
7.เกียรติศักดิ์ สุวรรณบุปผา ไทยรักษาชาติ
8.นนท์นภัส วิไลรัตน์ ประชาชาติ
9.กชตยา เย็นใจ ชาติพัฒนา

- เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลม่วงงาม ตำบลบางเขียด เทศบาลตำบลชะแล้ ตำบลวัดขนุน และตำบลรำแดง)
1.ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ประชาธิปัตย์
2.อรุณ สวัสดี พลังประชารัฐ
3.เจษฎา นิยมเดชา พลังท้องถิ่นไท
4.ณัฐวุฒิ แสงศรีคำ ภูมิใจไทย
5.จรัญ อรุณพันธุ์ ชาติไทยพัฒนา
6.ตรีกานต์ พิชิตบรรจง พลังสังคม
7.สมศักดิ์ แสงประดับ ไทยรักษาชาติ
8.สุบรรณ วรรณรัตน์ ประชาชาติ
9.อารีย์ นิยมเดชา พลังชาติไทย
10.กันตินันท์ วัชระวรพงศ์ ชาติพัฒนา

- เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลทำนบ ตำบลชิงโค และเทศบาลเมืองสิงหนคร) อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และ อำเภอรัตภูมิ 
1.เดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์
2.สมชาย เล่งหลัก พลังประชารัฐ
3.ธวัช หนูดำ พลังท้องถิ่นไท
4.จรัญ วงศ์กระจ่าง พลังสังคม
5.สวัสดิ์ อะหลี ไทยรักษาชาติ
6. วันอับดุลเลาะ ละติมะ ประชาชาติ
7.เสนอ ลองพิชัย พลังชาติไทย
8.พรพักต์ คำมณี ชาติพัฒนา
9.ธนญดา กิตติปิยภากร เสรีรวมไทย
10.วชิรวิทย์ ภัสระ รวมพลังประชาชาติไทย

- เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลพะตง เทศบาลตำบลพะตง เทศบาลตำบลบ้านไร่ และเทศบาลเมืองบ้านพรุ) อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอสะเดา (ยกเว้นตำบลสำนักแต้วและเทศบาลตำบลสำนักขาม) 
1.ถาวร เสนเนียม ประชาธิปัตย์
2.สมปอง บริสุทธิ์ พลังประชารัฐ
3.ประสพ มีสุข พลังท้องถิ่นไท
4.สัมพันธ์ ละอองจิตต์ อนาคตใหม่
5.ภัทรวดี ศรีศักดา พลังสังคม
6.พิชารัตน์ คชรัตน์ ไทยรักษาชาติ
7.อัศวิน สุวิทย์ ประชาชาติ
8.อัครเดช เหมโซ๊ะ ชาติพัฒนา

- เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา (เฉพาะตำบลสำนักแต้ว และเทศบาลตำบลสำนักขาม) 
1.ศิริโชค โสภา ประชาธิปัตย์ 
2. ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย
3.ศุภสันต์ หนูสวัสดิ์ พลังประชารัฐ
4.วรวุฒิ นิวาสวุฒิกิจ พลังท้องถิ่นไท
5.นัยนา ศิริรักษ์ พลังสังคม
6. มูฮัมหมัด กาเดร์ ไทยรักษาชาติ
7.อับดุลเล๊าะ หลงนิ ประชาชาติ
8.อารีย์ บิลยีหลี พลังชาติไทย
9.สืบศักดิ์ กาญจนา ชาติพัฒนา

- เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา 
1.สุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์
2.ฮาหรน หมันหลอ ภูมิใจไทย
3.วสันต์ ชั่งหมาน พลังประชารัฐ
4.อธิวัตร ใบสะเม๊าะ พลังท้องถิ่นไท
5.สุรศักดิ์ มณี ไทยรักษาชาติ
6.การิม เหมอุดร พลังสังคม
7.ขดตะรี บินเซ็น ประชาชาติ
8.เกรียงไกร ไชยเจริญ พลังชาติไทย
9.ปรีชา หัดขะเจ ชาติพัฒนา

92.jpg

มีการอัพเดทข้อมูลเรื่อยๆ อย่าลืมติดตามกันน่ะครับ

 
เมื่อ: 11:27 น. 1 ธ.ค. 61   22908 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สมชาย เล่งหลัก พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 9 เขต 5 สงขลา
เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.สงขลา ทั้ง 8เขตเลือกตั้ง 270คน 47พรรคการเมือง
​เลือกตั้งสงขลาคึกคัก มีผู้สมัครสส.8 เขตเลือกตั้งรวม 270 คน 47 พรรค
ปชป.ป่วนจนนาทีสุดท้าย ไพร ทิ้งเก้าอี้นายกหาดใหญ่เตรียมลงสส.เขต3 ยันไม่ขัดแย้งกับวิรัตน์
ข่าวล่าสุด
ศาลสั่งจำคุก 15ปี ไอ้หมอก ที่ก่อเหตุข่มขืนน้องสาวแฟนป่วยออทิสติกที่สะเดาเมื่อ ส.ค.61
เมื่อ: 16:24ข่าวสารบ้านเรา
​ร.ต.อ.วัชรินทร์ อดีตนายตำรวจผู้แฉพฤติกรรมทุจริตหลายคดีในแวดวงสีกากี ถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิต
เมื่อ: 16:10ข่าวสารบ้านเรา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมเวทีประกาศโจทย์ โครงการคิดดีไอดอล
เมื่อ: 15:38รอบรั้วการศึกษา
รองผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงานกับสถานประกอบการ
เมื่อ: 15:33ข่าวสารบ้านเรา

 1. สาวปัตตานีสุดช้ำถูกหญิงสาวมอมยารูดทรัพย์ชิงทอง 3บาท นำตัวมาทิ้งไว้ที่หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่
  20898 ครั้ง
 2. ตชด.และตำรวจบุกเข้าจับกุมเอเย่นต์ค้ายาบ้า วัยรุ่นเทพาวัย 19 ปี ถูกจับพร้อมยาบ้า 800 เม็ด
  9497 ครั้ง
 3. ​นอภ.รัตภูมิ นำทีมสนธิกำลังปฏิบัติการฟ้าสางกวาดล้างยาเสพติด 4จุดยึดยาบ้า 2พันเม็ด+ไอซ์
  6229 ครั้ง
 4. หนุ่มหาดใหญ่โร่แจงไม่ได้เป็นผู้ต้องหาขับรถชน 2 ผัวเมียตกสะพาน เป็นญาติที่ไปรับเอกสารเท่านั้น
  3499 ครั้ง
 5. ​ส่องสนามเขต1 จับตานราเดช-วันชัย แข็งแกร่งพอที่จะสู้ความเหนียวของปชป.ได้หรือไม่
  3298 ครั้ง
 6. ​ฝากขังผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงในตลาดสดพลาซ่าหาดใหญ่ แจ้งข้อหาเพิ่มเป็น 4 ข้อหา
  2850 ครั้ง
 7. เปิดจองเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562
  2671 ครั้ง
 8. ​ชาวคลองหอยโข่ง บุกศาลากลางเรียกร้องหยุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะชี้กระทบโครงการพระราชดำริ
  2505 ครั้ง
 9. พสกนิกรชาวสงขลาจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ รัชกาลที่9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
  2492 ครั้ง
 10. ​กระแสคนรุ่นใหม่สนใจฟีเวอร์ ธนาธร นำทัพอนาคตใหม่บุกหาเสียงที่สงขลา
  2439 ครั้ง
 1. ศาลสั่งจำคุก 15ปี ไอ้หมอก ที่ก่อเหตุข่มขืนน้องสาวแฟนป่วยออทิสติกที่สะเดาเมื่อ ส.ค.61
  0 ครั้ง
 2. ​ร.ต.อ.วัชรินทร์ อดีตนายตำรวจผู้แฉพฤติกรรมทุจริตหลายคดีในแวดวงสีกากี ถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิต
  0 ครั้ง
 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมเวทีประกาศโจทย์ โครงการคิดดีไอดอล
  0 ครั้ง
 4. รองผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงานกับสถานประกอบการ
  0 ครั้ง
 5. ณัฏฐ์ชนน ลุยเดินหาเสียงทุกพื้นที่โชว์วิสัยทัศน์ทะลายทุกข้อจำกัดเพื่อพัฒนาด่านนอก
  0 ครั้ง
 6. สถาบันทักษิณคดีศึกษานำนิสิตเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเกาะยอ
  0 ครั้ง
 7. เลือกคลองบางกล่ำ เป็นคลองต้นแบบ ตามโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น
  0 ครั้ง
 8. สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าจะนะ
  0 ครั้ง
 9. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ทำฟันฟรีถวายเป็นพระราชกุศลฯ 2 เม.ย.62
  0 ครั้ง
 10. เกิดเหตุไฟไหม้รถตีเส้นจราจรที่หน้าโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สายสนามบิน
  0 ครั้ง