รายงานพิเศษ

เปิดรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 8 เขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา (ไม่เป็นทางการ)

เมื่อ: 11:27 น. 1 ธ.ค. 61   29456 ครั้ง

เปิดรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา 8 เขตเลือกตั้ง (ไม่เป็นทางการ) (ข้อมูลยังไม่เป็นทางการจะทยอยเพิ่มเติมเรื่อยๆ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ตลอดเวลา หากมีข้อผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยครับ)

52.jpg
 

- เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสงขลา
1.เจือ ราชสีห์ ประชาธิปัตย์
2.นราเดช คำทัปน์ ภูมิใจไทย
3.วันชัย ปริญญาศิริ พลังประชารัฐ 
4.นฤทธิ์ ดิสระพงศ์ พลังท้องถิ่นไท
5.ยุทธนา ช่วงมณี เสรีรวมไทย
6.ไพฑูรย์ สรรเสริญ อนาคตใหม่
7.ไชยพล คลายกังวล พลังสังคม
8.สมโมท สหกะโร ไทยรักษาชาติ
9.รณภพ วัตตะสิงห์ ประชาชาติ
10.จำนง วงศ์สว่าง พลังชาติไทย
11.อเนก ชูชื่น ชาติพัฒนา

- เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแหและตำบลคลองอู่ตะเภา) 
1.ภิรพล ลาภาโรจน์กิจ ประชาธิปัตย์
2.เสรีย์ นวลเพ็ง ไทยรักษาชาติ
3.ประนอม ละอองแก้ว ชาติพัฒนา
4.ศาสตรา ศรีปาน พลังประชารัฐ
5.เจษฎาพงศ์ ชูแก้ว ภูมิใจไทย
6.พิพัฒน์ เจือละออง พลังท้องถิ่นไท
7.อัครพล ทองพูน อนาคตใหม่
8.ชูรัตน์ ยงยศยิ่ง พลังชาติไทย
9.ชาญธาดา ปวินท์ธนาธร เสรีรวมไทย
10.รัชนีพร รัตนถาวร พลังสังคม
11.จำนง มหิตพงษ์ ประชาชาติ
12.จิรกิตต์ ฤทธิ์เทวา ครูไทยเพื่อประชาชน

- เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลตำบลคูเต่า ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลท่าข้าม เทศบาลตำบลน้ำน้อย เทศบาลเมืองควนลัง ตำบลทุ่งตำเสา และเทศบาลเมืองคอหงส์) และอำเภอนาหม่อม
1.วิรัตน์ กัลยาศิริ ประชาธิปัตย์
2.พยม พรหมเพชร พลังประชารัฐ
3.อุทัย ชัยรัตน์ พลังชาติไทย
4.สุพลชัย ชูกำเนิด พลังท้องถิ่นไท
5.ฌาฆีภัตฐ์ เพชรคง อนาคตใหม่ 
6.เทียนทอง วิริย์สมบัติ พลังสังคม
7.เกียรติศักดิ์ สุวรรณบุปผา ไทยรักษาชาติ
8.นนท์นภัส วิไลรัตน์ ประชาชาติ
9.กชตยา เย็นใจ ชาติพัฒนา

- เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลม่วงงาม ตำบลบางเขียด เทศบาลตำบลชะแล้ ตำบลวัดขนุน และตำบลรำแดง)
1.ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ประชาธิปัตย์
2.อรุณ สวัสดี พลังประชารัฐ
3.เจษฎา นิยมเดชา พลังท้องถิ่นไท
4.ณัฐวุฒิ แสงศรีคำ ภูมิใจไทย
5.จรัญ อรุณพันธุ์ ชาติไทยพัฒนา
6.ตรีกานต์ พิชิตบรรจง พลังสังคม
7.สมศักดิ์ แสงประดับ ไทยรักษาชาติ
8.สุบรรณ วรรณรัตน์ ประชาชาติ
9.อารีย์ นิยมเดชา พลังชาติไทย
10.กันตินันท์ วัชระวรพงศ์ ชาติพัฒนา

- เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลทำนบ ตำบลชิงโค และเทศบาลเมืองสิงหนคร) อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และ อำเภอรัตภูมิ 
1.เดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์
2.สมชาย เล่งหลัก พลังประชารัฐ
3.ธวัช หนูดำ พลังท้องถิ่นไท
4.จรัญ วงศ์กระจ่าง พลังสังคม
5.สวัสดิ์ อะหลี ไทยรักษาชาติ
6. วันอับดุลเลาะ ละติมะ ประชาชาติ
7.เสนอ ลองพิชัย พลังชาติไทย
8.พรพักต์ คำมณี ชาติพัฒนา
9.ธนญดา กิตติปิยภากร เสรีรวมไทย
10.วชิรวิทย์ ภัสระ รวมพลังประชาชาติไทย

- เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลพะตง เทศบาลตำบลพะตง เทศบาลตำบลบ้านไร่ และเทศบาลเมืองบ้านพรุ) อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอสะเดา (ยกเว้นตำบลสำนักแต้วและเทศบาลตำบลสำนักขาม) 
1.ถาวร เสนเนียม ประชาธิปัตย์
2.สมปอง บริสุทธิ์ พลังประชารัฐ
3.ประสพ มีสุข พลังท้องถิ่นไท
4.สัมพันธ์ ละอองจิตต์ อนาคตใหม่
5.ภัทรวดี ศรีศักดา พลังสังคม
6.พิชารัตน์ คชรัตน์ ไทยรักษาชาติ
7.อัศวิน สุวิทย์ ประชาชาติ
8.อัครเดช เหมโซ๊ะ ชาติพัฒนา

- เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา (เฉพาะตำบลสำนักแต้ว และเทศบาลตำบลสำนักขาม) 
1.ศิริโชค โสภา ประชาธิปัตย์ 
2. ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย
3.ศุภสันต์ หนูสวัสดิ์ พลังประชารัฐ
4.วรวุฒิ นิวาสวุฒิกิจ พลังท้องถิ่นไท
5.นัยนา ศิริรักษ์ พลังสังคม
6. มูฮัมหมัด กาเดร์ ไทยรักษาชาติ
7.อับดุลเล๊าะ หลงนิ ประชาชาติ
8.อารีย์ บิลยีหลี พลังชาติไทย
9.สืบศักดิ์ กาญจนา ชาติพัฒนา

- เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา 
1.สุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์
2.ฮาหรน หมันหลอ ภูมิใจไทย
3.วสันต์ ชั่งหมาน พลังประชารัฐ
4.อธิวัตร ใบสะเม๊าะ พลังท้องถิ่นไท
5.สุรศักดิ์ มณี ไทยรักษาชาติ
6.การิม เหมอุดร พลังสังคม
7.ขดตะรี บินเซ็น ประชาชาติ
8.เกรียงไกร ไชยเจริญ พลังชาติไทย
9.ปรีชา หัดขะเจ ชาติพัฒนา

92.jpg

มีการอัพเดทข้อมูลเรื่อยๆ อย่าลืมติดตามกันน่ะครับ

 
เมื่อ: 11:27 น. 1 ธ.ค. 61   29456 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สมชาย เล่งหลัก พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 9 เขต 5 สงขลา
เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.สงขลา ทั้ง 8เขตเลือกตั้ง 270คน 47พรรคการเมือง
​เลือกตั้งสงขลาคึกคัก มีผู้สมัครสส.8 เขตเลือกตั้งรวม 270 คน 47 พรรค
ปชป.ป่วนจนนาทีสุดท้าย ไพร ทิ้งเก้าอี้นายกหาดใหญ่เตรียมลงสส.เขต3 ยันไม่ขัดแย้งกับวิรัตน์
ข่าวล่าสุด
​สนามอบจ.สงขลา ร้อนฉ่าขึ้นมาทันทีเมื่อนิพนธ์ ทิ้งเก้าอี้ไปเป็นรมต.
เมื่อ: 14:49รายงานพิเศษ
จิตอาสา มทร.ศรีวิชัย มอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย
เมื่อ: 14:23รอบรั้วการศึกษา
เริ่มวันนี้ ทดลองขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง
เมื่อ: 14:13เศรษฐกิจบ้านเรา
​รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นตัวแทนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เมื่อ: 11:28ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ผู้ปกครองและชาวบ้าน รวมตัวประท้วงคำสั่งย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนเทศบาล2
  25175 ครั้ง
 2. ​ชาวบ้านสงสัยแท้ที่จริงแล้วรถบัสมาเลย์ขึ้นเขาคอหงส์ได้หรือไม่
  9072 ครั้ง
 3. ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ ท้องถิ่นที่ท่านอยู่อาศัย
  5850 ครั้ง
 4. ​ทางหลวงชนบท เปิดแนวก่อสร้างเส้นทางใหม่สายในสนามบิน-คลองแงะ
  5550 ครั้ง
 5. ​จัดหางานสงขลา ชวนร่วมงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ 27-28 มิ.ย.62
  5043 ครั้ง
 6. รถพ่วง18ล้อชนจยย.เหยียบคนขับผู้หญิงเสียชีวิตดับคาที่ ถ.กาญจนวณิชย์ บ้านพรุ
  4833 ครั้ง
 7. สั่งปรับ 1,000บาท ร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคา หลังมีข่าวบนโซเชียลว่าขายแพง
  2603 ครั้ง
 8. เข้าวินทั้งคู่ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รัฐบาลลุงตู่2/1
  2541 ครั้ง
 9. ​ส่องสนามบ้านพรุ สจ.ณัฐวุฒิ ไชยชูลี ย้ายสนามลงชิงนายกเล็กเปิดตัวทีมบ้านพรุยั่งยืน
  1990 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้ว Mid Year Sale @Hatyai งานเดียวครบทั้งเฟอร์นิเจอร์-แฟชั่น-อาหาร-หนังสือ รีบมาเลยที่ศูนย์ประชุมฯ ม.อ.
  1535 ครั้ง
 1. ​สนามอบจ.สงขลา ร้อนฉ่าขึ้นมาทันทีเมื่อนิพนธ์ ทิ้งเก้าอี้ไปเป็นรมต.
  0 ครั้ง
 2. จิตอาสา มทร.ศรีวิชัย มอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย
  0 ครั้ง
 3. เริ่มวันนี้ ทดลองขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง
  0 ครั้ง
 4. ​รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นตัวแทนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
  0 ครั้ง
 5. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ก้าวสู่ความเป็นเลิศของการดูแลผู้บาดเจ็บหลายระบบ
  0 ครั้ง
 6. คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
  0 ครั้ง
 7. จังหวัดสงขลา จัดพิธีถวายราชสดุดีงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับนานาชาติ ณ เกาหลีใต้
  0 ครั้ง
 9. ​CQUPT สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย หารือความร่วมมือทางวิชาการ
  0 ครั้ง
 10. ​คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่ ในโครงการสร้างความพร้อมจดทะเบียนพาณิชย์
  0 ครั้ง