รอบรั้วการศึกษา

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รับสมัคร : 5-14 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือก : 15 มิถุนายน 2563
โรงเรียนวรพัฒน์ เข้าใจ ห่วงใยทุกท่าน เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
โรงเรียนวรพัฒน์ เข้าใจ ห่วงใยทุกท่าน เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ชนะเลิศระดับชาติ เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ป.4 - 6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ แข่งขันชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ป.4 - 6
“ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล” อาจารย์ มรภ.สงขลา รับโล่ผลงานวิจัยระดับดีมากจาก สกสว.
ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานระดับดีมากจาก สกสว. ทำวิจัยผลิตและประยุกต์ใช้เชื้อราบิวเวอเรียจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี หวังช่วยแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวล่าสุด

116

 

ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ "แหลงใต้บายใจ"
เมื่อ: 21 เม.ย. 59 เวลา 14:22
มรภ.สงขลา เตรียมจัดใหญ่ สมิหลา แจ๊ส เฟสติวัล พร้อมระเบิดความสนุก 30 เม.ย.59
เมื่อ: 21 เม.ย. 59 เวลา 10:39
มรภ.สงขลา ผนึก 2 มหาวิทยาลัย หารือขับเคลื่อนท้องถิ่น
เมื่อ: 19 เม.ย. 59 เวลา 09:44
ม.อ.เปิดค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 2 จัดกิจกรรมให้เด็กๆ เรียนรู้ พึ่งพาตน
เมื่อ: 18 เม.ย. 59 เวลา 11:00
มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายกิจการ นศ. ทั่วประเทศ
เมื่อ: 16 เม.ย. 59 เวลา 09:59
สถาบันทักษิณฯ สืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาทรงน้ำขอพรสามสมเด็จ
เมื่อ: 12 เม.ย. 59 เวลา 14:35
มรภ.สงขลา ติว “อังกฤษ-บาฮาซามลายู” รับอาเซียน
เมื่อ: 12 เม.ย. 59 เวลา 10:25
ผอ.สพป.สตูล ให้โอวาท 3 เด็กเก่ง ฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง ปี 2559
เมื่อ: 8 เม.ย. 59 เวลา 14:52
เปิดห้องสมุดสุดหรรษา ปั้นนักอ่านตัวน้อย มรภ.สงขลา พาท่องโลกอาเซียน สนุกได้ เรียนรู้ด้วย
เมื่อ: 8 เม.ย. 59 เวลา 11:45
มรภ.สงขลา ส่งการแสดง วานรินทร์ คว้ารางวัลวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติ
เมื่อ: วันนี้ เวลา 13:53
ว.ประมงติณฯ ลงนามความร่วมมือเครือข่ายท้องถิ่นร่วมจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เมื่อ: วันนี้ เวลา 13:38
มรภ.สงขลา อบรมภาษาจีน-มลายูมัคคุเทศก์ ปั้นหลักสูตรสอดรับอัตลักษณ์พื้นที่
เมื่อ: 5 เม.ย. 59 เวลา 16:47
รองผู้ว่าฯ ประธานปฐมนิเทศเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 28
เมื่อ: 4 เม.ย. 59 เวลา 09:11
สงขลา เปิดตัววาระเมืองแห่งการเรียนรู้สร้างสโมสรเงือกน้อยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
เมื่อ: 2 เม.ย. 59 เวลา 11:31
ทน.หาดใหญ่ เปิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน 2559
เมื่อ: 2 เม.ย. 59 เวลา 10:15
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯให้บริการทัตกรรมฟรี
เมื่อ: 1 เม.ย. 59 เวลา 11:00
ม.ล.ปนัดดา แนะครูชายเดนภาคใต้ยึดความซื่อสัตย์และความรักความเอื้ออาทรต่อกัน
เมื่อ: 1 เม.ย. 59 เวลา 00:00
มรภ.สงขลา ประชุมเครือข่ายห้องสมุด 5 ราชภัฏใต้
เมื่อ: 30 มี.ค. 59 เวลา 13:54