รอบรั้วการศึกษา

ไม่ตามอาเซียนแล้ว ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้เลื่อนกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากการเปิด-ปิด ตามแบบภูมิภาคอาเซียน ไปเป็นเปิด-ปิด ภาคการศึกษาในช่วงเวลาเดิม โดยจะเริ่มขยับเลื่อนเวลาเปิดให้เร็วขึ้นจากปัจจุบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป และคาดว่าจะกลับไปเปิดภาคการศึกษาตามปกติกลางเดือนมิถุนายนได้ในปีการศึกษา 2565 แต่ได้เปิดโอกาสให้แต่ละวิทยาเขตหรือคณะสามารถบริหารจัดการช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นเป็นการภายในได้ตามบริบทของหน่วยงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปิดบ้าน อาชีวะสงขลา มุ่งประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปิดบ้าน “อาชีวะสงขลา” มุ่งประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ และการจัดการศึกษาสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา นักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน
เชฟรอน ส่งมอบเรือจำนวน 3 ลำสนับสนุนการศึกษาแก่นศ.ช่างกลเรือ มทร.ศรีวิชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับมอบเรือจากเชฟรอน จำนวน 3 ลำเพื่อใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างกลเรือ อธิการย้ำมีความสำคัญมากเพราะการเรียนของมทร.ศรวิชัยเน้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ เรือทั้ง 3 ลำจะสามารถช่วยต่อยอดได้เป็นอย่างดี
รมว.วิทย์ ลงใต้ บรรยาย BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน พร้อมหนุน Innovation Hub และ Big Rock
รัฐบาลชูโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและบรรยายโมเดลเศรษฐกิจใหม่เพื่อพัฒนาภาคใต้ ในหัวข้อ BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน ด้าน ม.อ.ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมระดมเครือข่ายให้การต้อนรับ

ข่าวล่าสุด

2

 

กวาด 6 รางวัล จาก “งานวันนักประดิษฐ์ 2562” นิสิต คณาจารย์ ม.ทักษิณ โชว์ไอเดียเจ๋งระดับชาติ
เมื่อ: 8 ก.พ. 62 เวลา 11:04
มหาวิทยาลัยทักษิณ “ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการครู
เมื่อ: 8 ก.พ. 62 เวลา 10:57
เปิดบ้านมหาวชิราวุธ ชูผลงาน 12 ปี เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ สร้างคนดีออกสู่สังคม
เมื่อ: 7 ก.พ. 62 เวลา 14:26
เด็กใต้ประกาศศักดากวาด 5 รางวัลโครงการ Young Makers Contest ปี 3
เมื่อ: 7 ก.พ. 62 เวลา 11:44
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตรและการฝึกซ้อม
เมื่อ: 7 ก.พ. 62 เวลา 11:42
เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
เมื่อ: 7 ก.พ. 62 เวลา 11:29
นักกีฬา ม.หาดใหญ่สุดเจ๋งคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงด้านกรีฑา
เมื่อ: 7 ก.พ. 62 เวลา 11:18
ม.อ.จริงจัง รวมพลังทุกฝ่าย ลดการใช้พลาสติก
เมื่อ: 1 ก.พ. 62 เวลา 15:19
สมาคมผู้ปกครอง อนุบาลสตูล จัดติวเตอร์ อัดความรู้ สอบโอเน็ต
เมื่อ: 1 ก.พ. 62 เวลา 13:04
ครูไทยใจอาสา กลุ่มนิสิต ม.ทักษิณ แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้
เมื่อ: 1 ก.พ. 62 เวลา 13:02
ยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ในการได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
เมื่อ: 1 ก.พ. 62 เวลา 12:53
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เปิดโลกอาชีพ Open House 2019 ชู 7 สาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ
เมื่อ: 1 ก.พ. 62 เวลา 12:46
มรภ.สงขลา สานความร่วมมือด้านวิชาการ ม.ซายน์ มาเลเซีย
เมื่อ: 1 ก.พ. 62 เวลา 11:33
ทุกเพศเสมอภาค ม.ทักษิณ ให้สิทธิแต่งกายตามเพศวิถี
เมื่อ: 29 ม.ค. 62 เวลา 14:37
รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ สานฝัน ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์ เป็นปลัดอำเภอรุ่นใหม่ไฟแรง
เมื่อ: 29 ม.ค. 62 เวลา 14:26
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6
เมื่อ: 29 ม.ค. 62 เวลา 14:21
ม.อ.ตรัง คว้ารางวัล The most innovative team award จากเวที YICMG 2019 ณ ประเทศกัมพูชา
เมื่อ: 29 ม.ค. 62 เวลา 13:28
มรภ.สงขลา พาเหรดรับประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้แต่งกายผ้าไทยงดงาม
เมื่อ: 29 ม.ค. 62 เวลา 12:47