รอบรั้วการศึกษา

“ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล” อาจารย์ มรภ.สงขลา รับโล่ผลงานวิจัยระดับดีมากจาก สกสว.
ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานระดับดีมากจาก สกสว. ทำวิจัยผลิตและประยุกต์ใช้เชื้อราบิวเวอเรียจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี หวังช่วยแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
​ว.พยาบาลบรมราชชนนี จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายอาหารของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา และภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายอาหารของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ภายใต้โครงการอาหารของแม่ เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน จังหวัดสงขลา
​ม.อ.จับมือ CPF ลงนามร่วมวิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกัน ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้
ถูกใจพ่อแม่ วรพัฒน์เนอสเซอรี่จัด Eduventure day แนะแนวพัฒนาลูก เสริมสร้างทักษะการคิด
วรพัฒน์เนอสเซอรี่ ปล่อยของถูกใจพ่อแม่ จัด Warraphat Nursery Eduventure day พาผู้ปกครองเข้าชมห้องเรียน พร้อมกิจกรรมการพัฒนาลูก ตามหลัก EF (Executive Functions) ช่วยให้เด็กปฐมวัย เก่ง ฉลาด เสริมสร้างทักษะการคิด พร้อมมีความสุขและความสนุก

ข่าวล่าสุด

3

 

​23 ปี ม.หาดใหญ่กับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ภูมิใจปีการศึกษาใหม่นักศึกษาเพิ่มขึ้น 30%
เมื่อ: 8 ต.ค. 62 เวลา 16:52
​มรภ.สงขลา ติวเข้มเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
เมื่อ: 5 ต.ค. 62 เวลา 13:06
สาขา​การตลาด มทร.ศรีวิชัย จัดสัมมนาการบริหารงานขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
เมื่อ: 5 ต.ค. 62 เวลา 12:04
ผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องเขียนพระราชทานอบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ
เมื่อ: 4 ต.ค. 62 เวลา 16:19
มทร.ศรีวิชัย รับมอบอุปกรณ์ PLC จากบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย
เมื่อ: 2 ต.ค. 62 เวลา 12:34
​มรภ.สงขลา เตรียมความพร้อมเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ รอบคัดเลือกเขตภาคใต้
เมื่อ: 1 ต.ค. 62 เวลา 15:16
มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการครุศาสตร์สดใสร่วมใจลดใช้พลาสติก
เมื่อ: 1 ต.ค. 62 เวลา 15:13
มรภ.สงขลา จัดคอนเสิร์ตมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 6 เชิดชูครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ 7 ต.ค.62
เมื่อ: 1 ต.ค. 62 เวลา 15:06
ศธ.สงขลา มอบโล่รางวัลผลงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
เมื่อ: 1 ต.ค. 62 เวลา 13:50
สดร. จับมือ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เสริมศักยภาพวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศ หนุนสร้าง TSC-1 ดาวเทียมฝีมือคนไทย
เมื่อ: 1 ต.ค. 62 เวลา 11:32
​มรภ.สงขลา ปลุกพลังพลเมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำ นศ. สำรวจสุขภาพต้นไม้
เมื่อ: 27 ก.ย. 62 เวลา 14:51
ม.หาดใหญ่ รับรางวัลการประกวดงานส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว
เมื่อ: 27 ก.ย. 62 เวลา 14:37
​ม.หาดใหญ่ จัดเดิน–วิ่ง ครั้งที่ 7 ผู้สนใจเหนียวแน่นและสนามแรกของผู้พิการทางสายตา
เมื่อ: 24 ก.ย. 62 เวลา 13:48
​มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ ร. 10
เมื่อ: 21 ก.ย. 62 เวลา 15:11
มรภ.สงขลา จัดงานรำลึกเพลงสงขลาป๋าเปรม เชิดชูเกียรติคุณด้านเพลงและดนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
เมื่อ: 17 ก.ย. 62 เวลา 21:21
​ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่พระสมเด็จราชาธิบดีเลโซโท
เมื่อ: 16 ก.ย. 62 เวลา 13:50
ม.Gansu ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย
เมื่อ: 16 ก.ย. 62 เวลา 13:44
​วิสาหกิจชุมชน ผนึกเครือข่าย 3 มหา’ลัย ประกวดชุดยูนิฟอร์มวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาว ต.หัวเขา
เมื่อ: 16 ก.ย. 62 เวลา 13:38