MANAแมนเอ ต้อนรับการเยี่ยมชมและประเมิณความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.59 แมนเอ ต้อนรับ"การเยี่ยมชมและประเมิณความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน"โดยทาง สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรใต้ กำหนดให้คณะกรรมการประเมินความพร้อม เข้าประเมินความพร้อมของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์และสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ

แมนเอร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษาของเครือขายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวานนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2559) บริษัทแมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและเยี่ยม ชมสถานประกอบการ ของคณะทำงาน 8 สถาบัน ในเครือขายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

แมนเอ ลุยตลาดร้านอาหารเปิด ร้าน Man A สาขาโอเดียน

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.-แมนเอ งัดกลยุทธ์ ลุยตลาดร้านอาหาร เปิดร้าน Man A สาขาโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ นำผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยมส่งตรงถึงคนทาน