SingkawangSingkawang

Singkawang เป็นเมืองหลวงของกาลิมันตันตะวันตกและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในจังหวัดที่อยู่ติดกับรัฐซาราวักประเทศมาเลเซีย