Wakatobi​Wakatobi สวรรค์ของนักดำน้ำ

ปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ครอบคลุมพื้นที่ Wakatobi ทั้งหมดประกอบด้วยพื้นที่ 1.4 ล้านเฮกเตอร์ซึ่ง 900,000 เฮกเตอร์ได้รับการตกแต่งด้วยแนวปะการังเขตร้อนที่มีสีสันหลากหลายชนิด สำหรับ Wakatobi ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีแนวปะการังและปลาจำนวนมากที่สุดในโลก หมู่เกาะมีชื่อเสียงในฐานะแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียรองจาก Great Barrier Reef ในออสเตรเลีย