cpCP ปั้นเด็กสงขลาเป็นแกนนำรณรงค์บริจาคโลหิต ในโครงการทำดี ทำง่าย ให้เลือด

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปั้นเด็กนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสงขลาเป็นแกนนำรณรงค์บริจาคโลหิต ในโครงการสนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด” มีจิตอาสา รู้จักการเป็น “ผู้ให้” สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีแก่เยาวชน